Považská galéria umenia v Žiline

Slávnostné odhalenie sochy Ondreja 4. „Pohľad Maestra“- pocta Vincentovi Hložníkovi

Autor: Ondrej 4. (Zimka)
Koncepcia: Milan Mazúr, Roman Lisický

V piatok 15. Septembra 2017 sa v obci Svederník uskutočnilo slávnostné odhalenie sochy „Pohľad Maestra“, pri príležitosti výročia Prvej písomnej zmienky o obci Svederník ale aj k dvadsiatemu výročiu smrti jedného z najvýznamnejších rodákov zo Svederníka, Vincenta Hložníka. V považskej galérií umenia v Žiline je umiestnená stála expozícia diel V. Hložníka. „Pohľad Maestra“ je tak prepojením myšlienok , posolstiev a nakoniec i samotného diela medzi rodným Svederníkom a stálou expozíciou. Autor Ondrej 4. (Zimka) nar. 1975, patrí medzi najvýraznejšie osobnosti súčasnej slovenskej výtvarnej scény svojej generácie. Venuje sa komornej sochárskej tvorbe, v poslednom období vytvára viaceré monumentálne diela, medzi ktoré patrí i výtvarné dielo vo Svederníku „Pohľad Maestra“ (2016). Dielo je poctou výtvarnému umelcovi, ktorí pochádza z obce Svederník Vincentovi Hložníkovi (1919- 1997). Ondrej 4. tak ako i v podobných výtvarných dielach rieši technické, konštrukčné, remeselné a estetické súvislosti tak, aby dielo upútalo diváka, ale aby najmä vyjadrovalo podstatu myšlienky autora a to je vzťah umelca Vincenta Hložníka k svojmu rodisku. Na krajinu v okolí svojho rodiska spomína Hložník takto: „Dojíma ma, s akým porozumením prijal otec moje rozhodnutie stať sa maliarom. Myšlienky na detstvo, na malý svet pri Svederníku, očisťujú moju unavenú myseľ. Vŕby pri Váhu boli mi čarovnou hranicou, za ňou uháňali vlaky do ďalekých svetov“. Sochu vnímame ako súčasť architektúry obce zasadenú do priestranstva, ktorá navodzuje priamu asociáciu najhlbších sfér života tohto výnimočného umelca. Dielo pocta Hložníkovi je v podstate monumentálny rám obrazu, pohľadový z oboch strán, v ktorom sa zobrazuje okolitá krajina, ako ju vnímal a videl Vincent Hložník. Dielo je o rozmeroch 8,5 x 4 m vyrobené z ocele, upravené žiarovým zinkovaním a je najväčším dielom Ondreja 4., ktoré doteraz vytvoril.
Dielo bolo financované žilinským samosprávnym krajom.

Pridať komentár