Pripravované výstavy

Výstavná sieň - 1. poschodie

 

TO SME MY 2016

30.6. – 28.8.2016
kurátorka: Darina Arce

Výstava prác študentov Súkromnej strednej umeleckej školy predstaví na pôde galérie diela mladých tvorcov - žiakov školy, ktorá ich pripravuje na budúcu dráhu dizajnérov, maliarov, grafikov či fotografov. Výstava je prierezovou prehliadkou toho, čím škola v jednotlivých ročníkoch prechádza, aké témy žiaci pod vedením odborných pedagógov riešia v priebehu roku i na koncoročných klauzúrnych prácach.

 

Potenciál každodennosti

8.9. – 9.10.2016
kurátorka: Eliška Mazalanová

Výstava prináša analytický pohľad na stratégie súčasného umenia, ktoré veľakrát využívajú metódu participácie, a tým nadobúdajú podobu prieniku a miznutia umeleckej praxe v každodennosti, v bežnom umení na prvý pohľad nie vždy súvisiacom konaní. Tieto postupy sa aj v našom prostredí čoraz častejšie stávajú súčasťou tvorivej praxe vizuálnych umelcov. Výstava ponúkne výber prác autorov a autoriek prevažne mladšej generácie doplnený o autorov z Čiech. Tézou, z ktorej vychádza koncepcia výstavy je presvedčenie, že nielen umenie môže mať transformačný potenciál, ale môže ho mať aj samotné každodenné a zdanlivo menej dôležité konanie.

 

Ján Triaška – Postava (po)stoj

20.10. – 20.11.2016
kurátorka: Mira Sikorová-Putišová

Výstava predstaví aktuálnu tvorbu autora, v ktorej nosným znakom je figúra a proces figurácie. V obrazoch Jána Triašku je figurácia kľúčovou kontextuálnou jednotkou, ktorá kriticky reaguje na súčasné - predovšetkým negatívne kultúrnospoločenské fenomény. Kritický akcent je prítomný v sériách malieb venovaných establišmentu spojeného so získavaním bývania, či v tzv. kávových maľbách, kde sa autor navracia k ojedinelému motívu piktogramu. Hlavnou ambíciou výstavy je prezentovať typ maľby plynúci mimo majoritného prúdu - všeobecne obľúbeného pre vizuálnu spektakularitu, ktorá je však často býva výsledkom technických a technologických špekulácií.

 

ŽILI INAK

1.12.2016 – 29.1.2017
kurátor: Milan Mazúr

Výstava pod názvom ŽILI INAK, predstavuje výber z diel Viliama, Marcely a Lei Loviškovcov. Akad. soch. Viliam Loviška (1964) vo svojich sochárskych, maliarskych a grafických dielach neustále hľadá styk s prírodou, architektúrou, technikou, obnovuje možnosti svetla vo svojich objektoch či mnohovrstvosť v grafických dielach, ktorá súvisí so stále rýchlejším rytmom súčasného života. Akad. soch. Marcela Lovišková (1961) jej diela nesú poetické, komorné, plastické posolstva. Marcela taktiež hľadá svoje miesto i mimo interiér, v súvislosti s architektúrou, kultom prírody, kde rieši vzťah k inému umeniu, aby našla špecifickosť svojej výrazovej reči. Lea Lovišková (1986) pracuje v oblasti fotografie, kde predstaví kolekciu fotografií vytvorenú pre výstavu ŽILI INAK.

 

 

Výstavná sieň - prízemie

 

Prvé múzeum intermédií II. – výber zo zbierky PGU v Žiline

otvorenie 15.12.2016
autori: Juraj Bartusz, Anton Čierny, Stano Masár, Ilona Németh, Roman Ondák, Peter Rónai
kurátorka expozície: Mira Sikorová-Putišová

Druhé pokračovanie projektu dlhodobej expozície intermediálneho a mediálneho umenia PGU v Žiline predstaví kolekciu diel z oblasti objektu, inštalácie a videoinštalácie od popredných slovenských výtvarníkov zastúpených v dôležitom segmente zbierok, ktorý galéria buduje od 90. rokov 20. storočia. Vybrané diela sú nielen príkladom daných výtvarných foriem a ich podôb od 90. rokov až po súčasnosť, ale zároveň prezentujú aj konkrétne umelecké stratégie a témy, ktoré sú v súčasnom výtvarnom umení prítomné. Dotýkajú sa tak najmä problémov historickej pamäte a (ne)možnosti identifikácie jednotlivca s ňou, a súčasne sú venované oblasti, kde subjektom umenia sa stáva informácia, možnosť jej uchovania a transformácie alebo je ním umenie samotné. Súčasťou otvorenia expozície bude predstavenie katalógu k projektu Prvé múzeum intermédií.

 

 

Ciachovňa

 

FEST Anča 2016 / Jozef „Danglár“ Giertli

30. 6. 2016 - vernisáž

Prezentácia tvorby popredného slovenského ilustrátora, autora komixov, karikaturistu a maliara Jozefa Danglára. Je súčasťou Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2016.

 

 

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ