Pripravované výstavy

Výstavná sieň - 1. poschodie

 

ŽILI INAK

1.12.2016 – 29.1.2017
kurátor: Milan Mazúr

Výstava pod názvom ŽILI INAK, predstavuje výber z diel Viliama, Marcely a Lei Loviškovcov. Akad. soch. Viliam Loviška (1964) vo svojich sochárskych, maliarskych a grafických dielach neustále hľadá styk s prírodou, architektúrou, technikou, obnovuje možnosti svetla vo svojich objektoch či mnohovrstvosť v grafických dielach, ktorá súvisí so stále rýchlejším rytmom súčasného života. Akad. soch. Marcela Lovišková (1961) jej diela nesú poetické, komorné, plastické posolstva. Marcela taktiež hľadá svoje miesto i mimo interiér, v súvislosti s architektúrou, kultom prírody, kde rieši vzťah k inému umeniu, aby našla špecifickosť svojej výrazovej reči. Lea Lovišková (1986) pracuje v oblasti fotografie, kde predstaví kolekciu fotografií vytvorenú pre výstavu ŽILI INAK.

 

 

Výstavná sieň - prízemie

 

Prvé múzeum intermédií II. – výber zo zbierky PGU v Žiline

otvorenie 15.12.2016
autori: Juraj Bartusz, Anton Čierny, Stano Masár, Ilona Németh, Roman Ondák, Peter Rónai
kurátorka expozície: Mira Sikorová-Putišová

Druhé pokračovanie projektu dlhodobej expozície intermediálneho a mediálneho umenia PGU v Žiline predstaví kolekciu diel z oblasti objektu, inštalácie a videoinštalácie od popredných slovenských výtvarníkov zastúpených v dôležitom segmente zbierok, ktorý galéria buduje od 90. rokov 20. storočia. Vybrané diela sú nielen príkladom daných výtvarných foriem a ich podôb od 90. rokov až po súčasnosť, ale zároveň prezentujú aj konkrétne umelecké stratégie a témy, ktoré sú v súčasnom výtvarnom umení prítomné. Dotýkajú sa tak najmä problémov historickej pamäte a (ne)možnosti identifikácie jednotlivca s ňou, a súčasne sú venované oblasti, kde subjektom umenia sa stáva informácia, možnosť jej uchovania a transformácie alebo je ním umenie samotné. Súčasťou otvorenia expozície bude predstavenie katalógu k projektu Prvé múzeum intermédií.

 

 

 

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ