Považská galéria umenia v Žiline

MAĽUJ PODĽA SEBA

V Považskej galérii umenia v Žiline- CIACHOVŇA, 2.JÚLA 2016