Považská galéria umenia v Žiline

Noc múzeí a galérií v Považskej galérii umenia v Žiline