Považská galéria umenia v Žiline

Ilustrovaná tvorba
Mariána Čapku

0,50 €

Publikáciu podporili Technický a skúšobný ústav stavebný a A-trans, s.r.o.

PGU

Galéria vznikla v roku 1976 osamostatnením sa od Považského múzea. Koncom 70. rokov a v 80. rokoch sa jej výstavná činnosť zameriavala najmä na súčasnú slovenskú kresbu, v galérii sa pravidelne uskutočňovali jej prehliadky. Výstavný program galérie je od začiatku 90. rokov zameraný predovšetkým na prezentáciu aktuálneho výtvarného umenia s presahmi do umenia 60., 70. a 80. rokov.