Považská galéria umenia v Žiline

Jozef Mundier:
Sochy

2,00 €

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinský samosprávny kraj.

PGU

Galéria vznikla v roku 1976 osamostatnením sa od Považského múzea. Koncom 70. rokov a v 80. rokoch sa jej výstavná činnosť zameriavala najmä na súčasnú slovenskú kresbu, v galérii sa pravidelne uskutočňovali jej prehliadky. Výstavný program galérie je od začiatku 90. rokov zameraný predovšetkým na prezentáciu aktuálneho výtvarného umenia s presahmi do umenia 60., 70. a 80. rokov.