Kebabb <br>2017

Katalóg bol vydaný k rovnomennej výstave. Projekt KEBABB je séria výstav, ktoré predstavujú výtvarné diela budúcich, ešte študujúcich výtvarníkov. Od roku 2003 sa realizujú formou bienále a držia sa základného leitmotívu: prezentovať diela, ktoré vznikajú počas štúdia, kým sú ich autori ešte tzv. „inkubačnom“ štádiu svojho výtvarného pôsobenia. Výstavy sú

Čítať viac

Ján Triaška: <br> Postava (po)stoj

Text katalógu vydaného k výstave autora sa dotýka problematiky figúry a procesu figurácie v jeho maliarskej tvorbe. Objavuje sa priebežne od začiatku jeho pôsobenia na scéne, no s rôznou mierou intenzity. Ak sa pozrieme na doterajšiu tvorbu autora cez optiku figúry alebo prítomnosť postavy v jej výstupoch – nielen v

Čítať viac

Figura <br>Alio Modo

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čítať viac

Anton <br>Čierny

Monografická publikácia je členená do kapitol reflektujúcich tematické a ideové oblasti tvorby výtvarníka, pedagóga a kurátora, pričom jej delenie do kategórií autorom používaných výtvarných médií nehrá dôležitú rolu, podobne ako prihliadanie na chronológiu tvorby. Monografia predstavuje tvorbu autora v deviatich kapitolách, venovaných aj jeho organizačným a kurátorským aktivitám: Pútnik, Hosť,

Čítať viac

Dialógy s <br>časom

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čítať viac

Robert Brun: Portfolio <br>2008-2012

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čítať viac