Považská galéria umenia v Žiline

Trizuliakovci
Eva/Alexander

1,00 €

Vydanie katalógu bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Inštitútu kresťanskej kultúry Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a spoločnosti Baumit, spol. s.r.o.

PGU

Galéria vznikla v roku 1976 osamostatnením sa od Považského múzea. Koncom 70. rokov a v 80. rokoch sa jej výstavná činnosť zameriavala najmä na súčasnú slovenskú kresbu, v galérii sa pravidelne uskutočňovali jej prehliadky. Výstavný program galérie je od začiatku 90. rokov zameraný predovšetkým na prezentáciu aktuálneho výtvarného umenia s presahmi do umenia 60., 70. a 80. rokov.