Rok Jána Frátrika na Hornom Považí pri príležitosti 95. výročia jeho narodenia

15.12.2011 Považská galéria umenia v Žiline

Čítať viac

EKOPLAGÁT ´11

3.11. 2011 – 4.12.2011 Vernisáž 3.11.2011 o 15.30 hod. Medzinárodné trienále plagátu s tematikou ochrany životného prostredia. Kurátor: Mgr. Dana Doricová Správa Národného parku Malá Fatra organizuje od roku 1978 medzinárodnú súťažnú prehliadku plagátov s problematikou ochrany prírody nazvanú EKOPLAGÁT. Poslaním prehliadky je predstaviť na medzinárodnej úrovni plagátovú tvorbu zameranú

Čítať viac

NULTÉ ROKY, Od Priestoru po Beskida

14.9. – 23.10.2011 Vernisáž výstavy 14.9.2011 o 17.00 hod. Slovenské výtvarné umenie 1999 – 2011 v štyroch kurátorských pohľadoch. Kurátori: Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Mira Sikorová – Putišová Výstava Nulté roky v Považskej galérii umenia v Žiline. Považská galéria umenia v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Čítať viac

Táňa Hojčová – ZLATÁ HRA

14.7. – 28.8.2011 Vernisáž 14.7.2011 o 17.00 Výstava fotografií. Excelentná veľkoformátová fotografia v Považskej galérii umenia v Žiline Považská galéria umenia v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, a autorka Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú vo štvrtok 14. júla 2011 o 17.00 hod. na vernisáž výstavy Táňa Hojčová

Čítať viac

Igor Cvacho – Labyrint života

2.6. – 3.7.2011 Vernisáž 2.6.2011 o 17.00 Žilinčan Igor Cvacho vystavuje v PGU Vo štvrtok 2. júna 2011 o 17,00 hod. sa uskutoční vo výstavnej sieni Považskej galérie umenia v Žiline (zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj) vernisáž výstavy Igora Cvachu – Labyrint života. Maliar, grafik, knižný ilustrátor a graficky dizajnér Igor

Čítať viac

TO SME MY 2011

28.4. – 04.7.2011 Vernisáž 28.4.2011 o 17.00 Výstava prác študentov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline. Považská galéria umenia v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Súkromná stredná umelecká škola v Žiline, ktorej zriaďovateľom je Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o. Žilina, Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú vo

Čítať viac

KEBABB 11

24.2. – 3.4.2011 Vernisáž 24.2.2011 o 17.00 hod Kurátori: Mgr. Mira Sikorová a Mgr. Roman Popelár Spoločná poprieskumová výstava prác študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Považská galéria umenia

Čítať viac

MARCO GERBI – Poetické nomádstvo

9.12.2010 – 13.2.2011 Kurátor: Milan Mazúr Tvorba Marca Gerbiho je ovplyvnená európskou podobou pop art – novým realizmom, ktorý pozná z osobnej skúsenosti. V tvorbe využíva kolážové postupy, vlepovanie tlačovín alebo grafických materiálov do obrazovej plochy. Pracuje aj stratégiou štrukturálnej gestickej maľby, či striekaním cez šablónu. Používaním fragmentov bežnej reality

Čítať viac

NINA ŠOŠKOVÁ – Biely sex

9.12.2010 – 13.2.2011 Kurátorka: Mgr. Mira Sikorová Nina Šošková (narodená v roku 1983 v Žiline) je absolventkou Katedry sochárstva na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (doc. Juraj Sapara), kde momentálne pôsobí ako doktorandka. Okrem výtvarného programu v oblasti sochárskych médií – najmä v objekte a inštalácii, sú

Čítať viac

CE . ZA . AR 2010

3.11.2010 – 28.11.2010 – výstava nominovaných a ocenených architektonických realizácií v súťaži o Cenu Slovenskej komory architektov Slovenská komora architektov už deviatykrát udelila Cenu Slovenskej komory za architektúru CE•ZA•AR 2010. Cena sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na

Čítať viac