Ekoplagát 2008 (Medzinárodné trienále plagátu s tematikou ochrany životného prostredia)

02.10.2008 – 16.11.2008, Považská galéria umenia v Žiline oznamuje návštevníkom galérie predĺženie termínu trvania výstavy Ekoplagát ´08 do 23.11.2008. Kurátorka: Dana Doricová Pred tridsiatimi rokmi sa v Žiline uskutočnila prvá výstava vydaných plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia pod názvom Ekoplagát, ktorú pripravila vtedajšia Správa Chránenej krajinnej oblasti

Čítať viac

DOPRAVA 2008 – XVI. bienále Medzinárodnej výstavy fotografie

23.08.2008 – 21.09.2008 Kurátor: Miroslav Pfliegel Považská galéria umenia v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva v sobotu 23. augusta o 14.00 hod na vernisáž výstavy DOPRAVA 2008 – XVI. bienále Medzinárodnej výstavy fotografie, poriadanej pod záštitou medzinárodnej fotografickej federácie FIAP, vo veľkej výstavnej sieni Považskej

Čítať viac

Andrej Barčík – spomienková výstava ku nedožitým 80. narodeninám

03.07.2008 – 04.07.2008 Kurátor: Milan Mazúr Spomienka na Andreja Barčíka Považská galéria umenia v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na Spomienkový večer a vernisáž výstavy pri príležitosti nedožitých 80. narodenín Andreja Barčíka. Autor bol zakladateľom skupiny Mikuláša Galandu, združujúcej výtvarníkov, ktorí sa vo svojej tvorbe snažili

Čítať viac

Ľudovít Kupkovič – ŽILINČANIA PO 800 ROKOCH

Kurátor: Milan Mazúr 15.05.2008 – 04.07.2008 Architekt a fotograf Ľudovít (Lajo) Kupkovič pôsobí v Žiline od roku 1950. Známe sú jeho práce v architektúre (napr. Športová hala v Žiline). Avšak málokto pozná Kupkoviča ako fotografa. Po fotografických projektoch Pohľady z Oravy a Pohľady z Paríža (prezentované v Považskej galérii umenia

Čítať viac

KDE SA STALA CHYBA? (Vizualita vs. Realita)

Kurátorka: Mira Putišová 27.03.2008 – 04.05.2008 Vystavujúci autori: Erik Binder, Marko Blažo, Patrik Illo, Marek Kvetan, Matúš Lányi, Stano Masár, Dušan Zahoranský, Krištof Kintera Výstavu podporili: Ministerstvo kultúry SR, Ultraframe, s.r.g. V súčasnej podobe umenia sa stala čoraz očividnejšou snaha zobrazovať realitu tak, aby našu vžitú predstavu o nej výtvarná

Čítať viac

Patrik Ševčík – P.S.

Kurátorka: Zuzana Ševčíková 15.05.2008 – 22.06.2008 Výstava s názvom P.S. je prezentáciou doterajšej tvorby mladého slovenského autora Patrika Ševčíka. Vo svojej tvorbe pracuje v médiu plošnej inštalácie, špecificky a solitérne na našom území, v oblasti textovej inštalácie, digitálnej tlače a tiež pracuje s nájdeným prisvojeným predmetom, ktorý ďalej premieňa vo

Čítať viac

Ján Triaška – MEDZISTAV

14.02.2008 – 16.03.2008 Kurátorka výstavy: Mira Putišová Výstavu podporil:Ultraframe, s.r.g. Tvorba Jána Triašku (narodený v roku 1977 v Novom Sade, Srbsko) pomerne výstižne charakterizuje podobu aktuálneho výtvarného umenia, najmä jeho čoraz radikálnejšiu tendenciu smerujúcu ku stieraniu hraníc medzi klasickými a digitálnymi médiami a celkovú novú hybridnú povahu médií. Vo svojej

Čítať viac

SKUPINA MIKULÁŠA GALANDU (1957-2007)

kurátor: Milan Mazúr 13.12.2007 – 27.01.2008 Vernisáž sa uskutoční 13.12.2008 o 17.00, hudobný hosť Hana Hegerová s klavírnym sprievodom Petra Maláska Spomienka Skupina Mikuláša Galandu sa sformovala zo skupiny absolventov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na konci 50. rokov 20. storočia. Pre profilovanie ich výtvarného prejavu bol dôležitý odkaz

Čítať viac

Miro Slovák – Archides

16.10.2008 – 23.11.2008 Vernisáž 16.10.2008 o 17.00 hod. Kurátor výstavy: Stano Toman Výstava je prierezom architektonickej tvorby autora ako i jeho spolupracovníkov ateliéru Archides. Miro Slovák po štúdiách na Slovenskej vysokej škole technickej, Fakulta architektúry, završuje štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 1973 u prof. V.

Čítať viac

Miroslav Cheben – Sny o zemi a vesmíre

04.09.2008 – 12.10.2008 Kurátor výstavy: Pavol Rusko Výstava je symbiózou cyklov fotografickej tvorby autora: Sny o kvetoch, Sny o stromoch, Sny o mestách a Sny o vesmíre, ktoré patria medzi jeho najobľúbenejšie. Miroslav Cheben, ktorý žije a tvorí v Ružomberku patrí aj napriek svojmu ťažkému zdravotnému postihnutiu medzi veľmi aktívnych

Čítať viac