Pavlína Fichta Čierna(SK)/Lenka Klodová(CZ) : NEŽNÉ PRIPOMIENKY

kurátor: Lucia Gregorová 31. 03. 2005 – 15. 05. 2005 Spoločný projekt Pavlíny Fichta Čiernej (1967) a Lenky Klodovej (1969) s názvom Nežné pripomienky vznikol spontánne na základe ich dlhodobejšej komunikácie. Korešpondencia obidvoch umelkýň (ktorej výber tvorí akúsi dokumentačno-archívnu časť projektu) ukázala, že vzájomné podobnosti, zjavne existujúce v oblasti osobného

Čítať viac

Richard Barger: ĎALEKO OD…

kurátor: Mira Putišová 17. 02. 2005 – 27. 03. 2005 V rámci cyklu prezentácií tvorby výtvarníkov najmladšej generácie sa v Považskej galérii umenia uskutoční vernisáž výstavy mladého sochára Richarda Bargera v kurátorskej koncepcii Miry Putišovej. Autor študoval na VŠVU v Bratislave u prof. Juraja Bartusza, magisterské štúdium absolvoval v roku

Čítať viac

Socha a kresba Andiky Berákovej

Kurátor: M. Mazúr 09. 12. 2004 – 13. 02. 2005 Andika Beráková (nar. 10. 4. 1938 v Žiline) študovala v rokoch 1953 – 1957 na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave na oddelení rezbárstva pod vedením Ludwika Korkoša. V rokoch 1957 – 1963 pokračovala v štúdiu na Vysokej škole výtvarných

Čítať viac

DOPRAVA VO FOTOGRAFII

Kurátori: M. Pfliegel, L. Benická 8. 10. – 10. 11. 2004 Bienále medzinárodného fotografického salónu sa koná pod záštitou medzinárodnej fotografickej federácie FIAP so sídlom v Luxemburgu a záštitu prijal aj Zväz slovenských fotografov, Ministerstvo dopravy spojov a telekomunikácií SR a Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a.s. Žilina . Do

Čítať viac

Spomienka na Jána Mýtneho

19. 8. – 26. 9. 2004 Kurátori: M. Putišová Až po siedmich rokoch od poslednej autorovej monografickej výstavy, realizovanej v Záhorskej galérii v Senici ešte počas jeho života, ponúkne aktuálna výstava v PGU ojedinelú možnosť zoznámiť sa s celoživotnou tvorbou predčasne zosnulého sochára. Žilinský rodák Ján Mýtny študoval v rokoch

Čítať viac

GENERAČNÉ SPOJENIA

25. 6. – 1. 8. 2004 Kurátori: Mira Putišová, Roman Popelár Výstava tvorby osobností slovenského súčasného sochárstva Projekt Generačné spojenia prezentuje tvorbu najvýznamnejších sochárov pôsobiacich na Slovensku, ktorých spája štúdium alebo pedagogické pôsobenie na Katedre Socha/Objekt/Inštalácia VŠVU v Bratislave. Je zároveň sondou do aktuálneho výtvarného diania v médiu sochy za

Čítať viac

Dušan Voštenák

15. 4. – 30. 5. 2004 Výstava architektonických diel za obdobie 50 rokov tvorivého života akad. arch. Dušana Voštenáka. Architektúra, ktorú nemožno vytvoriť celkom nanovo, ale dá sa vyskladať zo zlomkov, ktoré už majú svoju históriu, taká architektúra sa začala objavovať koncom osemdesiatych rokov. Napriek tomu, že v jadre filozofie

Čítať viac

Anton Djuračka 1904 – 1971

26. 2. – 7. 4. 2004 Kurátorka: Klára Kubíková Výstava realizovaná pri príležitosti 100. výročia narodenia autora ponúkne návštevníkom pohľad na jeho celoživotné dielo. Ťažisko tvorby maliara, kresliara a grafika spočívalo najmä v období tesne po druhej svetovej vojne. Na výstave budú prezentované diela zo zbierok SNG, NG v Prahe

Čítať viac

Ladislav Berger – SPOVEĎ

18.12. 2003 – 8.2. 2004 kurátor: Bohumír Bachratý, Milan Mazúr V Považskej galérii umenia v Žiline bola 18.12.2003 otvorená výstava Ladislava Bergera. Už názov výstavy naznačuje, že divák bude mať možnosť vidieť doterajšiu celoživotnú tvorbu tohto žilinského maliara. Ladislav Berger vstúpil na výtvarnú scénu na začiatku 70. rokov. Študoval na

Čítať viac

Viktor Frešo v Žiline

Kurátor: Mira Putišová 28. 10. – 27. 11. 2004 Mladý výtvarník Viktor Frešo (1974) je jeden z dvojice umeleckej skupiny Egoart, vzniknutej v roku 1999. Hlavným cieľom výtvarného združenia, ale súčasne aj jej členov nezávisle na sebe, je snaha o čo najväčšiu sebapopularizáciu. Aktivity skupiny sa naplno rozbehli v roku

Čítať viac