MILOŠ KOPTÁK / JAROSLAV ŽIAK – VÍRUS

10. 1. 2003 – 16. 2. 2003 kurátor: Mira Putišová Výstava predstavila súčasnú tvorbu oboch umelcov, ktorí paralelne tvoria aj v médiu maľby. Práce Miloša Koptáka pojednávajú o globálnom vplyve komunikačných médií na životné prostredie človeka, v ktorom žije, a ktoré ho spätne ovplyvňuje. Prostredie – krajinu, presýtenú tokom informácií,

Čítať viac

IN(TER)MEDIA(S)RES – výročná výstava pri príležitosti 30. výročia

kurátorka: Mira Putišová 23.11.2006 – 26.1.2007 Považská galéria umenia v Žiline Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy IN(TER)MEDIA(S)RES pri príležitosti 30. výročia vzniku. Predstaví na nej diela významných predstaviteľov umenia 2. polovice 20. storočia a najmä 90. rokov, ako aj veľkú časť svojej unikátnej zbierky intermediálneho umenia, ktorá je ojedinelou

Čítať viac

ANDREJ BARČÍK – AKTY / VLADIMÍR KOMPÁNEK – SOCHY

12. 12. 2002 – 5. 1. 2003 kurátor: Milan Mazúr Výstava ponúkla pohľad na tvorbu dvoch zo zakladateľov skupiny Mikuláša Galandu: Andreja Barčíka a Vladimíra Kompánka. Andrej Barčík vystavil kolekciu približne štyridsiatich ženských aktov, ktorých tvorbe sa priebežne venuje už od 60. rokov. Drevené, bronzové a epoxidové plastiky Vladimíra Kompánka

Čítať viac

PETER MIKO – FRAGILE

20. 11. 2003 – 14. 12. 2003 kurátor: Mira Putišová Peter Miko je absolventom VŠVU v Bratislave, ateliéru skla doc. J. Gavulu. Práce z posledného obdobia zaujmú divákovu pozornosť najmä jeho „netypickým“ vnímaním materiálu skla, z ktorého sa odvíja aj jeho špecifický proces tvorby. Mikove sklenené sochy, prezentované v malej

Čítať viac

MARTIN PIAČEK & STANO MASÁR – ESCAPE 2

16.10. – 16.11.2003 kurátor: Mira Putišová Východiskom ku aktuálnemu projektu Escape 2 bola realizácia Escape Martina Piačka uskutočnená v petržalskom CC Centre na začiatku tohto roka. Tento site – specific projekt bol vytvorený presne na mieru konkrétneho výstavného priestoru, a autor v ňom rozvinul svoje myslenie o jednej špecifickej situácii,

Čítať viac

TRIP NA TRI 2

11. 9. 2003 – 12. 10. 2003 kurátor: Pavol Urban Výstava je súčasťou výskumného projektu, zameraného na prezentáciu aktuálny podôb výtvarného umenia najmladšej generácie. Projekt bol otvorený v roku 2002, keď sa predstavila prvá trojica autorov Martin Derner, Silvia Závacká, Monika Kompaníková v premiérovej výstave v Považskej galérii umenia v

Čítať viac

EVA TKÁČIKOVÁ – SECOND HAND

31. 7. 2003 – 31. 8. 2003 kurátor: Mira Putišová V malej výstavnej sieni Považskej galérie umenia v Žiline prezentovala svoju tvorbu mladá grafička pochádzajúca zo Žiliny, Eva Tkáčiková. Jej aktuálne práce sú reakciou na pozíciu výtvarníka v kultúrno – spoločenskej štruktúre, ktorej je ako tvorca umenia automaticky súčasťou, a

Čítať viac

GRUPA uhorsko- slovenských maliarov (100. výročie prvej výstavy Grupy v Žiline)

5. 6. – 13. 7. 2003 kurátori: Milan Mazúr, Mira Putišová 100. výročie prvej výstavy Grupy uhorsko – slovenských maliarov v Žiline. V Žiline sa 1. augusta 1903 uskutočnila Výstava uhorsko – slovenských maliarov, na ktorej sa zúčastnili maliari: Tomáš Andraškovič, Jaroslav Augusta, Karol Miloslav Lehotský, Gustáv Mallý, Gustáv Adolf

Čítať viac

LAJO „LEIDŹO“ KUPKOVIČ – PARIS / ORAVA * MON AMOUR / MOJA KRÁSNA

16. 5. 2003 – 1. 6.2003 kurátor: Milan Mazúr Výstava fotografií žilinského architekta, výtvarníka a fotografa Laja Kupkoviča, ktorý sa v Považskej galérie umenia predstavil už v roku 2002 na výstave VENEZIA 2001 (LA PLATEA DELL UMANITÁ 2001). Posledná výstava prezentovala cyklus fotografií, ktoré vznikli v prírodných exteriéroch Oravy a

Čítať viac

ALENA ADÁMKOVÁ – KOMUNIKÁTOR

11. 4. 2003 – 7. 5. 2003 kurátor: Mira Putišová Alena Adámková sa predstavila novým projektom zameraným na fenomén novodobej komunikácie a jej médií. Vo výstavnom priestore vytvorila univerzálne komunikačné prostredie, zaaranžované tak, aby divák mal pocit, že je súčasťou istých komunikačných procesov, pričom pre výtvarníčku bola prioritným existencia prenosu

Čítať viac