ZMLUVY 2020
Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia
1/2020 292/2019 Dodatok č. 1 ku zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 6/2018 Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave 00164721 Bratislavský hrad, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislva Predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 1.8.2018-31.1.2021 16.12.2019 7.1.2020
2/2020 312/2019 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 7/2019 Tatranská galéria Poprad 37781481 Hviezdoslavova 341/12, 058 01 Poprad výpožičke zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 9.1.-15.4.2020 2.1.2020 7.1.2020
3/2020 2/2020 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatv. na základe RZ č. Z-00046658/2019 Stredoslovenská energetika 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny 69,79 eur/MWh 1.1.2020-31.12.2020 30.12.2019 7.1.2020
4/2020 12/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217429 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 173/I.polrok, 173/II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
5/2020 13/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217430 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 187/I. polrok, 187/ II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
6/2020 14/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217431 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1833 I. polrok, 1833 / II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
7/2020 15/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7216389 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1159/I. polrok, 1159/ II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
8/2020 16/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7218187 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 164/ I. polrok, 164/ II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
9/2020 17/2020 Zmluva o dielo č. 1/2020 podľa § 536 na nasl.z.č. 513/1991 Z.z. OZ PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. Zmluva o dielo č. 1/2020 podľa § 536 na nasl.z.č. 513/1991 Z.z. OZ 150,00 7.1.2020-15.1.2020 17.1.2020 23.1.2020
10/2020 26/2020 Poistná zmluva č.11-131-44 Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava Poistná zmluva č.11-131-44 2,50/os/mesiac, 30,00/os/rok 8.1.2020-31.12.2020 14.1.2020 23.1.2020
11/2020 27/2020 Zmluva o výpožičke Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Republiky 1, 010 01 Žilina Zmluva o výpožičke 160,00 1.1.2020-31.12.2020 7.1.2020 23.1.2020
12/2020 31/2020 Zmluva o dielo Ester Mládenková Zmluva o dielo 50,00 3.2.2020-13.2.2020 3.2.2020 3.2.2020
13/2020 32/2020 Komisionárska zmluva Tatranská galéria v Poprade 37781481 Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad Komisionárska zmluva 10/ks 21.1.2020-31.3.2020 21.1.2020 3.2.2020
14/2020 38/2020 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2020 Šarišská galéria v Prešove 37781286 Hlavná 51, 080 01 Prešov výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 25.3.-30.6.2020 17.2.2020 20.2.2020
15/2020 39/2020 Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ZSK Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 010 01 Žilina Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ZSK 58218,19 22.10.2019-neurčitá 22.10.2019 3.3.2020
16/2020 40/2020 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti podľa §2 ods.2 a §6 z.č. 406/2011.. PhDr. Jarmila Sucháňová - - Zmluva o dobrovoľníckej činnosti bezodplatne 1.3.2020-31.3.2020 27.2.2020 3.3.2020
17/2020 45/2020 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 2/2020 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie 3, 949 01 Nitra výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 6.4.2020-30.6.2021 3.3.2020 6.3.2020
18/2020 44/2020 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 3/2020 Oravská galéria v Dolnom Kubíne 36145050 Hviezdoslavovo nám. 11, 026 01 Dolný Kubín výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 18.3. -30.9.2020 6.3.2020 11.3.2020
19/2020 68/2020 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina Zmluva o zverení majetku do správy správcovi bezodplatne 5.3.2020-neurčito 5.3.2020 11.3.2020
20/2020 73/2020 Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2019 Ing. Alena Voštenáková-Emócia 37093797 A.Bernoláka 2201/24.010 01 Zilina Dodatok č. 1/2020 bezodplatne 1.7.2020-30.6.2024 20.3.2020 2.4.2020
21/2020 70/2020 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 4/2020 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie 3, 949 01 Nitra výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 1.11.2020-30.3.2021 1.4.2020 6.4.2020
22/2020 88/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01962, Juraj Poliak-Pavilón cédrov Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01962 2000,00 1.1.2020-31.12.2020 2.4.2020 29.4.2020
23/2020 100/2020 Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina Zmluva o zverení majetku do správy správcovi bezodplatne 10.5.2020-neurčito 10.5.-2020 11.5.2020
24/2020 101/2020 Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK do správy správcovi bezodplatne 10.5.2020-neurčito 10.5.-2020 11.5.2020
25/2020 121/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01983 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01983 9000,00 1.1.2020-31.12.2020 16.4.2020 21.5.2020
26/2020 123/2020 Zmluva č. 1/2020 o verejnom vykonávaní diela a použití umeleckého výkonu Gustáv Beláček - - Zmluva č. 1/2020 o verejnom vykonávaní diela a použití umeleckého výkonu 150,00 22.5.2020-22.5.2020 22.5.2020 22.5.2020
27/2020 132/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02398 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02398 9000,00 1.3.2020-30.6.2021 7.5.2020 8.6.2020
28/2020 133/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02397 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02397 4950,00 1.3.2020-30.6.2021 7.5.2020 8.6.2020
29/2020 134/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02396 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02396 5400,00 1.3.2020-30.6.2021 7.5.2020 8.6.2020
30/2020 135/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02395 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02395 9000,00 1.3.2020-30.6.2021 7.5.2020 8.6.2020
31/2020 152/2020 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 5/2020 Mgr. Art. Štefan Kocka 44408854 - výpožička zbier. predmetov za účelom reštaurovania 6500,00 26.6.2020-20.6.2021 24.6.2020 24.6.2020
32/2020 156/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02744 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02744 2000,00 1.7.2020-30.6.2021 10.6.2020 3.7.2020
33/2020 157/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02742 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02742 2000,00 1.7.2020-30.6.2021 10.6.2020 3.7.2020
34/2020 158/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02745 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02745 2000,00 1.7.2020-30.6.2021 18.6.2020 3.7.2020
35/2020 164/2020 Zmluva o dielo PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. Zmluva o dielo PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. 200,00 7.7.2020-23.7.2020 7.7.2020 9.7.2020

FAKTÚRY 2020
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia
1/2020 pgu.sk ( sk doména) 14,28 č. obj. 84/2019 07.01.2020 36421928: WEBSUPPORT, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava 13.01.2020 31-01.2020
2/2020 elektronické stravovacie poukážky 939,92 RD č.549/2015/OP a VO 08.01.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 29.01.2020 31.01.2020
3/2020 teplo ,para 1.297,28 OZ č.470408 10.01.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 10.02.2020 28.02.2020
4/2020 5 ks transparentných krytov 25,00 č. obj.95/2019 10.01.2019 35966289:Engie Services,s.r.o, Jarošova 1, pobočka Žilina, kysucká 16C, 010 01 Žilina 16.01.2020 31.01.2020
5/2020 paspatry na diela V.Hložník 37,80 č. obj. 4/2020 17.01.2020 10950141: Sklenárstvo a rámovanie Jozef Kuchárik, Štúrova 8, 010 01 Žilina 24.01.2020 31.01.2020
6/2020 predaj kníh z KP 13,30 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 23.01.2020 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 29.01.2020 31.01.2020
7/2020 členský príspevok za rok 2019 200,00 súhlas ŽSK zo dňa 19.12.2019 27.01.2020 30842654:Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina 28.01.2020 31.01.2020
8/2020 členský príspevok za rok 2020 200,00 súhlas ŽSK zo dňa 19.12.2019 27.01.2020 30842654:Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina 07.02.2020 28.02.2020
9/2020 predaj kníh z KP 4,50 KZ č.2019-03-29 29.01.2020 42265959:Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 17.02.2020 28.02.2020
10/2020 PHM 72,19 Dodatok č.1 k Zmluve o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 04.02.2020 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 14.02.20220 28.02.2020
11/2020 odborné školenia 50,00/školenie osoba č. obj. 2/2020 04.02.2020 36663484: Educo- Consult, s .r. o.,Žilina, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 05.02.2020 28.02.2020
12/2020 odborný seminár mzdovej ekónomky PGU 30,00/školenie osoba č. obj. 3/2020 05.02.2020 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 0140 01 Košice 07.02.2020 28.02.2020
13/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 06.02.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 07.02.2020 28.02.2020
14/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 56,10 Zmluva 129/2004 07.02.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.02.2020 28.02.2020
15/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 07.02.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.02.2020 28.02.2020
16/2020 elektronické stravovacie poukážky 804,54 RD č.549/2015/OP a VO 07.02.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 17.02.2020 28.02.2020
17/2020 nákup poštových cenín na výstavy 330,00 súhlas na nákup poštových známok-bezhotovostným spôsobom zo dňa 13.01.2015 10.02.2020 36631124: Slovenská pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica 03.02.2020 28.02.2020
18/2020 tlač k výstave Mesiac architektúry 2020 84,00 č. obj. 6/2020 10.02.2020 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 17.02.2020 28.02.2020
19/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 10.02.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 18.02.2020 28.02.2020
20/2020 teplo (Ciachovňa, PGU) 350,83 OZ č.470408 10.02.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 18.02.2020 28.02.2020
21/2020 materiál k oprave pánskeho WC-prízemie PGU 84,96 č. obj. 7/2020 10.02.2020 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 14.02.2020 28.02.2020
22/2020 inštalačný mat. k výstave Mesiac Architektúry 2020 35,69 č. obj. 9/2020 13.02.2020 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 21.02.2020 28.02.2020
23/2020 maliarsky mat. k výstave Mesiac Architektúry 2020 66,35 č. obj. 8/2020 13.02.2020 47574291:Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie 24.02.2020 28.02.2020
24/2020 výroba písmen k výstave Mesiac Architektúry 2020 36,00 č. obj. 10/2020 14.02.2020 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 24.02.2020 28.02.2020
25/2020 PHM 35,49 Dodatok č.1 k Zmluve o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 19.02.2020 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 28.02.2020 28.02.2020
2020/1 preddavková platba 2.300,00 OZ č.470408 10.01.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 05.02.2020 28.02.2020
2020/3 preddavková platba elektriny 1. polrok 2020-prízemie PGU 187,00 Zmluva č.72174301 zo dňa 20.02.1992 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/4 preddavková platba elektriny 1. polrok 2020- VP 1. posch. 1.833,00 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/5 preddavková platba elektriny 1.polrok 2020-ubytovňa PGU 173,00 Zmluva č. 72174291 zo dňa 16.11.1991 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/6 preddavková platba elektriny 1. polrok 2020- Emócia 1.159,00 Zmluva č.72163891 zo dňa 30.11.1991 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/7 preddavková platba elektriny 1. polrok 2020-Nadácia 164,00 Zmluva č. 72181872 zo dňa 30.01.1996 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/8 Honorár- grafický vizuál k výstave Mesiac Architektúry 2020 50,00 Zmluva o dielo zo dňa 03.02.2020 07.02.2020 Ester Mládenková, Žilina 28.02.2020 28.02.2020
01/2020 vyúčtovanie spotreby energie 1.424,65 Zmluva o nájme č. 1/2019 10.02.2020- vyšlá faktúra 37093797: Ing. Alena Voštenáková, Antona Bernoláka 220,010 01 Žilina 20.02.2020 28.02.2020
02/2020 vyúčtovanie spotreby energie 73,42 Zmluva o nájme č. 2/2019 10.02.2020- vyšlá faktúra 50182919: 4X studio, s. r. o, Trnavská cesta 80B, 821 02 Bratislava 20.02.2020 28.02.2020
03/2020 vyúčtovanie spotreby energie 73,40 Zmluva o nájme č. 3/2019 10.02.2020- vyšlá faktúra 44575777: EURODESIGNUM-Ateliér, s. r. o,Hodžova 13, 010 01 Žilina 20.02.2020 28.02.2020
26/2020 kopírovacie a tlač. služby za 1.Q 2020 51,88 č. obj. 1/2020 45698813:Tiiger Print s.r.o., Sládkovičova 13, 010 01 Žilina 03.03.2020 19.03.2020
27/2020 Verejná správa SR(ročný prístup) 165,00 elektronická obj. 18.02.2020 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s .r. o., Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 03.03.2020 19.03.2020
28/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 29.02.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 03.03.2020 19.03.2020
29/2020 zviazanie článkov o činnosti PGU 12,00 č. obj. 11/2020 03.03.2020 30577225:Juraj Štefun-GEORG, Bajzova 11, 010 01 Žilina 12.03.2020 31.03.2020
30/2020 PHM 25,28 Dodatok č.1 k Zmluve o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 04.03.2020 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 12.03.2020 31.03.2020
31/2020 dezinfekčné spraye rúk (COVID-19) 28,00 č. obj. 12/2020 04.03.2020 36391298:Lekáreň Samaritán, s.r.o.,Jána Milca 10,010 01 Žilina 12.03.2020 31.03.2020
32/2020 teplo (Ciachovňa, PGU) 1.104,92 OZ č.470408 6.03.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 25.03.2020 31.03.2020
33/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 6.03.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 13.03.2020 31.03.2020
34/2020 elektronické stravovacie poukážky 854,83 RD č.549/2015/OP a VO 6.03.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 16.03.2020 31.03.2020
35/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 80,77 Zmluva 129/2004 09.03.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.03.2020 31.03.2020
36/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 09.03.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.03.2020 31.03.2020
37/2020 členský príspevok na rok 2020 200,00 súhlas ŽSK zo dňa 9.03.2020 09.03.2020 Rada galérii Slovenska: Mgr. Renáta Niczová-predsedníčka RGS, Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 11 Nitra 16.03.2020 31.03.2020
38/2020 predaj kníh z KP 41,30 Zmluva č.2015-10-01-01,Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 09.03.2020 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 25.03.2020 31.03.2020
2020/9 preddavková platba 2.340,00 OZ č.470408 09.03.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 03.03.2020 31.03.2020
39/2020 PHM 59,17 Dodatok č.1 k Zmluve o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 23.03.2020 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 30.03.2020 31.03.2020
40/2020 kancelárske potreby pre zamestnancov PGU 200,04 RD č. 15/2015/OVS č. obj. 14/2020 27.03.2020 32627211:Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 07.04.2020 09.04.2020
41/2020 kancelársky papier (500 ks) 150,00 RD č. 15/2015/OVS č. obj. 15/2020 27.03.2020 32627211:Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 07.04.2020 09.04.2020
2020/10 preddavková platba 800,00 OZ č.470408 06.04.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 03.04.2020 09.04.2020
42/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 54,35 Zmluva 129/2004 06.04.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.04.2020 15.04.2020
43/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 06.04.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.04.2020 15.04.2020
44/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 07.04.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 14.04.2020 15.04.2020
45/2020 teplo (Ciachovňa, PGU) 1.104,92 OZ č.470408 08.04.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 15.04.2020 15.04.2020
46/2020 toner do tačiarne 20,00 č. obj. 16/2020 09.04.2020 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 15.04.2020 15.04.2020
47/2020 školenie -"Pandémia Covid 19a legislatívne zmeny 66,00 č. obj. 17/2020 17.04.2020 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s .r. o., Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 14.04.2020 15.04.2020
4/2020 príjem z predaja katalógov z PGU 70,00 KZ č.2020-01-21 14.04.2020- vyšlá faktúra 37781481: Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad 30.04.2020 30.04.2020
48/2020 vodné,stočné 386,23 č .Zmluvy 201104292 zo dňa 7.10.2011 04.05.2020 36672297: SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 05.05.2020 13.05.2020
49/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 04.05.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.05.2020 13.05.2020
50/2020 videoškolenie-"mzdová agenda v čase pandémie" 30,00/školenie osoba č. obj. 3/2020 04.05.2020 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 0140 01 Košice 06.05.2020 13.05.2020
51/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 05.05.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 13.05.2020 13.05.2020
52/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 60,32 Zmluva 129/2004 06.05.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.05.2020 13.05.2020
53/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 07.05.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 11.05.2020 13.05.2020
54/2020 ochrana objektu PGU 119,92 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 07.05.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 11.05.2020 13.05.2020
55/2020 teplo (Ciachovňa, PGU) 973,76 OZ č.470408 07.05.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 18.05.2020 18.05.2020
56/2020 elektronické stravovacie poukážky 189,53 RD č.549/2015/OP a VO 11.05.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 14.05.2020 18.05.2020
57/2020 Servis a oprava kamerového systému 56,16 č. obj. 19/2020 12.05.2020 30601550:Teco, Ing. Ján králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina 14.05.2020 18.05.2020
58/2020 dezinfekčné spraye + jednorázové rukavice(COVID 19) 78,60 č. obj. 20/2020 12.05.2020 51218267: Monere, s.r.o., Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina 18.05.2020 18.05.2020
59/2020 poradca podnikateľa-publikácie, predplatné na rok 2021 189,79 elektronická obj. 13.05.2020 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s .r. o., Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 11.05.2020 18.05.2020
60/2020 Seminár On line: Elektronická schránka štátnej správy 75,00 č. obj. 18/2020 13.05.2020 35900831: Proeko, s.r.o, Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 18.05.2020 18.05.2020
61/2020 binder klipy k výstave " Fellini a sladký život Talianska" 16,56 č. obj.23/2020 19.05.2020 31331131:Sevt, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, prev.Hlinská 27, Žilina 25.05.2020 29.05.2020
62/2020 tlač pozvánok, fotografií, plagátov, baner k výstave "Fellini a sladký život Talianska" 204,30 č. obj. 25/2020 22.05.2020 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 28.05.2020 29.05.2020
63/2020 servis el. zab.sig.(EZP) v objekte PGU 32,28 č. obj. 22/2020 25.05.2020 30601550:Teco, Ing. Ján králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina 28.05.2020 29.05.2020
64/2020 kozmetické jednorázové utierky na ruky(prevencia COVID 19) 22,32 č. obj. 21/2020 19.05.2020 44229950: Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88Žilina 25.05.2020 29.05.2020
65/2020 zapožičanie ozónového prístroja-dezinfekcia diel na výstavu "Felllini sladký život Talianska"(prevencia COVID 19) 15,00 č. obj. 24/2020 25.05.2020 10942068: Pavol Kanis- Žblnk, čistiareň a práčovňa Budatín, Cesta k Vodojemu 209/9, 010 03 Žilina 02.06.2020 08.06.2020
66/2020 kanc .mat. pre zamestnancov PGU 111,34 č. obj. 28/2020 29.05.2020 31331131:Sevt, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, prev.Hlinská 27, Žilina 03.06.2020 08.06.2020
67/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 01.06.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 03.06.2020 08.06.2020
68/2020 webinár "Pomoc podnikateľom v čase pandémie" 24,00 č. obj. 27/2020 01.06.2020 30842654:Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina 02.06.2020 08.06.2020
2020/11 umelecké vystúpenie počas otvorenia výstavy "Fellini a sladký život Talianska" 150,00 Zmluva č. 1/2020 o verejnom vykonávaní diela a použití umeleckého výkonu 22.05.2020 Gustáv Beláček,Bratislava 25.05.2020 08.06.2020
69/2020 BOZP a PO, kontrola objektu PGU 180,00 IZ zo dňa 9.12.2005 02.06.2020 17887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 11,010 01 Žilina 11.06.2020 29.06.2020
70/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 05.06.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 16.06.2020 29.06.2020
71/2020 elektronické stravovacie poukážky 1.342,20 RD č.549/2015/OP a VO 05.06.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 22.06.2020 29.06.2020
72/2020 revízia elektro. spotrebičov, el. ručného náradia 149,40 č. obj. 13/2020 08.06.2020 51433648: OB elektro s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina 18.06.2020 29.06.2020
73/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 08.06.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 18.06.2020 29.06.2020
74/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 45,72 Zmluva 129/2004 08.06.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 16.06.2020 29.06.2020
75/2020 para (Ciachovňa, PGU) 1.027,56 OZ č.470408 09.06.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 22.06.2020 29.06.2020
76/2020 Online školenie ISPIN 67,12 č. obj. 26/2020 09.06.2020 00602311: Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratiislava 11.06.2020 29.06.2020
77/2020 jednorázové hygienické utierky na ruky- papierové (prevencia COVID 19) 87,78 č. obj. 31/2020 29.06.2020 44229950: Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88Žilina 02.07.2020 07.07.2020
78/2020 prezutie a vyváženie pneumatík (PEUGEOT BOXER ZA-908 GH) 30,00 č. obj. 29/2020 30.06.2020 50310801: Autoservis Štefanko, Kragujevská 37523, 010 01 Žilina 01.07.2020 07.07.2020

OBJEDNÁVKY 2020
Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH v EUR Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Dátum zverejnenia
1/2020 tlačiarenské a kopírovacie práce k výstavám a iným aktivitám PGU za 1.Q.2020 do 50,00 8.1.2020 Tiiger Print s.r.o., Sládkovičova 13, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 1/2020 tlačiarenské a kopírovacie práce k výstavám a iným aktivitám PGU za 1.Q.2020 9.1.2020
2/2020 školenie 50,00/školenie osoba 8.1.2020 Educo-Consult s.r.o. Žilina, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žiina Mgr. Milan Mazúr 2/2020 školenie 10.1.2020
3/2020 školenie 30,00/školenie osoba 8.1.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 0140 01 Košice Mgr. Milan Mazúr 3/2020 školenie 10.1.2020
4/2020 pasporty na diela V.Hložníka 3 ks 15,00 16.1.2020 Sklenárstvo a rámovanie Jozef Kuchárik, Štúrova 8, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 4/2020 pasporty na diela V.Hložníka 3 ks 20.1.2020
5/2020 poštové známky na pozvánky k výstavám 330,00 21.1.2020 Slovenská pošta, Partzánksa 9, 975 99 Banská bystrica Mgr. Milan Mazúr 5/2020 poštové známky na pozvánky k výstavám 20.1.2020
6/2020 tlač pozvánok, samolepiek a baneru k výstave Mesiac architektúry do 85,00 5.2.2020 Racional SK, s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 6/2020 tlač pozvánok, samolepiek a baneru k výstave Mesiac architektúry 5.2.2020
7/2020 materiál k oprave wc do 90,00 7.2.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 7/2020 materiál k oprave wc 7.2.2020
8/2020 maliarsky materiál k výstave Mesiac architektúry 2020 do 70,00 7.2.2020 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr 8/2020 maliarsky materiál k výstave Mesiac architektúry 2020 12.2.2020
9/2020 inštalačný materiál k výstave Mesiac architektúry 2020 do 36,00 7.2.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 9/2020 inštalačný materiál k výstave Mesiac architektúry 2020 12.2.2020
10/2020 písmená zo samolepiacej fólie k výstave Mesiac architektúry 2020 36,00 10.2.2020 Racional SK, s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 10/2020 písmená zo samolepiacej fólie k výstave Mesiac architektúry 2020 12.2.2020
11/2020 zviazanie článkov roky 2017-2019 o činnosti PGU 12,00 19.2.2020 Georg-knihárstvo a tlačiareň Mgr. Milan Mazúr 11/2020 zviazanie článkov roky 2017-2019 o činnosti PGU 21.2.2020
12/2020 dezinfekcia v spreji pre zabránenie šírenia nákazy 28,00 2.3.2020 Lekáreň Samaritán, s.r.o., Drieňová 7, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 12/2020 dezinfekcia v spreji pre zabránenie šírenia nákazy 3.3.2020
13/2020 periodická revízia elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov 149,40 3.3.2020 OB elektro s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 13/2020 periodická revízia elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov 3.3.2020
14/2020 kopírovací papier A4 150,00 9.3.2020 TSV Papier-Tibor Varga, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 14/2020 kopírovací papier A4 13.3.2020
15/2020 kancelárske potreby pre potreby zamestnancov 200,04 9.3.2020 TSV Papier-Tibor Varga, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 15/2020 kancelárske potreby pre potreby zamestnancov 13.3.2020
16/2020 toner do tlačiarne HP Eco data-HPCF 230x 20,00 9.4.2020 Edis, s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 16/2020 toner do tlačiarne HP Eco data-HPCF 230x 9.4.2020
17/2020 školenie "Pandémia Covid 19 a legislatívne zmeny" 66,00 9.4.2020 Poradca Podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 17/2020 školenie "Pandémia Covid 19 a legislatívne zmeny" 9.4.2020
18/2020 Seminár On line: Elektronická schránka štátnej správy 75,00 29.4.2020 Proeko, s.r.o, Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 18/2020 Seminár On line: Elektronická schránka štátnej správy 4.5.2020
19/2020 kontrola elektrického zabezpečovacieho systému 56,16 29.4.2020 Teco, Ing. Ján králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 19/2020 kontrola elektrického zabezpečovacieho systému 4.5.2020
20/2020 dezinfekcia na ruky, hygienické rukavice "Pandémia Covid 19" do 80,00 6.5.2020 Monere, s.r.o., Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 20/2020 dezinfekcia na ruky, hygienické rukavice "Pandémia Covid 19" 11.5.2020
21/2020 kozmetické utierky "Pandémia Covid 19" 22,20 6.5.2020 Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88Žilina Mgr. Milan Mazúr 21/2020 kozmetické utierky "Pandémia Covid 19" 11.5.2020
22/2020 pridanie kódov EZS zamestnancovi 32,28 12.5.2020 Teco, Ing. Ján králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 22/2020 pridanie kódov EZS zamestnancovi 14.5.2020
23/2020 klip binder k výstave Fellini a sladký život Talianska 16,56 14.5.2020 Sevt, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, prev.Hlinská 27, Žilina Mgr. Milan Mazúr 23/2020 klip binder k výstave 20.5.2020
24/2020 zapožičanie ozónového prístroja na dezinfekciu dovezených diel na výstavu Fellini a sladký život Talianska 15,00 14.5.2020 Pavol Kanis- Žblnk, čistiareň a práčovňa Budatín, Cesta k Vodojemu 209/9, 010 03 Žilina Mgr. Milan Mazúr 24/2020 zapožičanie ozónového prístroja na dezinfekciu dovezených diel na výstavu 20.5.2020
25/2020 tlač pozvánok, samolepiek, plagátov a fotografii k výstave Fellini a sladký život Talianska 205,00 14.5.2020 Racional SK, s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 25/2020 tlač pozvánok, samolepiek, plagátov a fotografii k výstave 20.5.2020
26/2020 školenie ISPIN I. časť 67,72/školenie 14.5.2020 Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratiislava Mgr. Milan Mazúr 26/2020 školenie ISPIN 20.5.2020
27/2020 webinár "Pomoc podnikateľom v čase pandémie" 24,00 22.5.2020 Slovenská obchodná a priemyselná komora, Vajanského 10, 080 01 prešov Mgr. Milan Mazúr 27/2020 webinár "Pomoc podnikateľom v čase pandémie" 23.5.2020
28/2020 odkladacie mapy, objednávky 111,34 22.5.2020 Sevt, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, prev.Hlinská 27, Žilina Mgr. Milan Mazúr 28/2020 odkladacie mapy, objednávky 23.5.2020
29/2020 prezutie zimných pneumatík 30,00 22.5.2020 Autoservis Štefanko, Kragujevská 37523, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 29/2020 prezutie zimných pneumatík 23.5.2020
30/2020 školenie ISPIN II. časť 67,72/školenie 22.5.2020 Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratiislava Mgr. Milan Mazúr 30/2020 školenie ISPIN II. časť 23.5.2020
31/2020 kozmetické utierky "Pandémia Covid 19" do 90,00 25.6.2020 Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88Žilina Mgr. Milan Mazúr 31/2020 kozmetické utierky "Pandémia Covid 19" 25.6.2020
32/2020 antivírusový program Soft Eset Endpoint Protection Standart 8 pc+2 roky 199,00 30.6.2020 Edis s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 32/2020 antivírusový program Soft Eset Endpoint Protection Standart 8 pc+2 roky 30.6.2020

© Copyright 2020 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FIVE DIMENSIONS s.r.o.