ZMLUVY 2019
DokumentČíslo zmluvy PGU podľa FabasoftNázov zmluvyIdentifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČOSídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľaPredmet zmluvy (popis)Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EURDátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...)Dátum uzavretia zmluvyDátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvyDátum zverejnenia
1/20194/2019Poistná zmluva -hromadné úrazové poistenieUnion poisťovňa, a.s.31322051Karadžičova 10, 813 60 Bratislavahromadné poistenie60,001.1.2019-31.12.201919.12.20182.1.2019
2/20197/20192019-08-01Oravská galéria v Dolnom Kubíne36145050Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubínkomisionárska zmluvapodľa rozpisu v zmluve17.1.2019-31.3.201915.1.201918.1.2019
3/201910/2019Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217431Stredoslovenská energetika, a.s.51865467Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilinadohoda o platbách1694 I. polrok, 1694 / II.polrok1.1.2019-31.12.201931.12.201818.1.2019
4/201911/2019Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217430Stredoslovenská energetika, a.s.51865467Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilinadohoda o platbách139/I. polrok, 139/ II.polrok1.1.2019-31.12.201931.12.201818.1.2019
5/201912/2018Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217429Stredoslovenská energetika, a.s.51865467Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilinadohoda o platbách199/I. polrok, 199/ II.polrok1.1.2019-31.12.201931.12.201818.1.2019
6/201913/2018Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7216389Stredoslovenská energetika, a.s.51865467Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilinadohoda o platbách302/I. polrok, 302/ II.polrok1.1.2019-31.12.201931.12.201818.1.2019
7/201914/2018Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7218187Stredoslovenská energetika, a.s.51865467Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilinadohoda o platbách63/ I. polrok, 63 / II.polrok1.1.2019-31.12.201931.12.201818.1.2019
FAKTÚRY 2019
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSKPopis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúreCelková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EURIdentifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa FabasoftIdentifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGUDátum doručenia faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)Dátum zaplateniaDátum zverejnenia
OBJEDNÁVKY 2019
Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGUPopis objednaného plneniaCelková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH v EURIdentifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa FabasoftDátum vyhotovenia objednávkyIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkciaČíslo objednávky podľa číselníka objednávok PGUPopis objednaného plneniaDátum zverejnenia
1/2019doména pgu.sk14,287.1.2019WEBSUPPORT, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 BratislavaMgr. Milan Mazúr1/2019domén8.1.2019
2/2019tlačiarenské práce k výstavám PGUdo 50,007.1.2019Trifit-Za, s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 ŽilinaMgr. Milan Mazúr2/2019tlačiarenské práce k výstavám PGU8.1.2019
3/2019poštové známky -pozvávky k výstavám247,5011.1.2019Slovenská pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská BystricaMgr. Milan Mazúr3/2019poštové známky -pozvávky k výstavám11.1.2019
© Copyright 2017 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FIVE DIMENSIONS s.r.o.