ZMLUVY 2020
Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia
1/2020 292/2019 Dodatok č. 1 ku zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 6/2018 Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave 00164721 Bratislavský hrad, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislva Predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 1.8.2018-31.1.2021 16.12.2019 7.1.2020
2/2020 312/2019 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 7/2019 Tatranská galéria Poprad 37781481 Hviezdoslavova 341/12, 058 01 Poprad výpožičke zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 9.1.-15.4.2020 2.1.2020 7.1.2020
3/2020 2/2020 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatv. na základe RZ č. Z-00046658/2019 Stredoslovenská energetika 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny 69,79 eur/MWh 1.1.2020-31.12.2020 30.12.2019 7.1.2020
4/2020 12/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217429 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 173/I.polrok, 173/II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
5/2020 13/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217430 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 187/I. polrok, 187/ II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
6/2020 14/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217431 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1833 I. polrok, 1833 / II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
7/2020 15/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7216389 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1159/I. polrok, 1159/ II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
8/2020 16/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7218187 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 164/ I. polrok, 164/ II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
9/2020 17/2020 Zmluva o dielo č. 1/2020 podľa § 536 na nasl.z.č. 513/1991 Z.z. OZ PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. Zmluva o dielo č. 1/2020 podľa § 536 na nasl.z.č. 513/1991 Z.z. OZ 150,00 7.1.2020-15.1.2020 17.1.2020 23.1.2020
10/2020 26/2020 Poistná zmluva č.11-131-44 Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava Poistná zmluva č.11-131-44 2,50/os/mesiac, 30,00/os/rok 8.1.2020-31.12.2020 14.1.2020 23.1.2020
11/2020 27/2020 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Republiky 1, 010 01 Žilina Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 160,00 1.1.2020-31.12.2020 7.1.2020 23.1.2020
12/2020 31/2020 Zmluva o dielo Ester Mládenková Zmluva o dielo 50,00 3.2.2020-13.2.2020 3.2.2020 3.2.2020
13/2020 32/2020 Komisionárska zmluva Tatranská galéria v Poprade 37781481 Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad Komisionárska zmluva 10/ks 21.1.2020-31.3.2020 21.1.2020 3.2.2020
14/2020 38/2020 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2020 Šarišská galéria v Prešove 37781286 Hlavná 51, 080 01 Prešov výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 25.3.-30.6.2020 17.2.2020 20.2.2020
15/2020 39/2020 Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ZSK Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 010 01 Žilina Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ZSK 58218,19 22.10.2019-neurčitá 22.10.2019 3.3.2020
16/2020 40/2020 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti podľa §2 ods.2 a §6 z.č. 406/2011.. PhDr. Jarmila Sucháňová - - Zmluva o dobrovoľníckej činnosti bezodplatne 1.3.2020-31.3.2020 27.2.2020 3.3.2020
17/2020 45/2020 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 2/2020 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie 3, 949 01 Nitra výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 6.4.2020-30.6.2021 3.3.2020 6.3.2020
18/2020 44/2020 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 3/2020 Oravská galéria v Dolnom Kubíne 36145050 Hviezdoslavovo nám. 11, 026 01 Dolný Kubín výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 18.3. -30.9.2020 6.3.2020 11.3.2020
19/2020 68/2020 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina Zmluva o zverení majetku do správy správcovi bezodplatne 5.3.2020-neurčito 5.3.2020 11.3.2020
20/2020 73/2020 Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2019 Ing. Alena Voštenáková-Emócia 37093797 A.Bernoláka 2201/24.010 01 Zilina Dodatok č. 1/2020 bezodplatne 1.7.2020-30.6.2024 20.3.2020 2.4.2020
21/2020 70/2020 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 4/2020 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie 3, 949 01 Nitra výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 1.11.2020-30.3.2021 1.4.2020 6.4.2020
22/2020 88/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01962, Juraj Poliak-Pavilón cédrov Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01962 2000,00 1.1.2020-31.12.2020 2.4.2020 29.4.2020
23/2020 100/2020 Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina Zmluva o zverení majetku do správy správcovi bezodplatne 10.5.2020-neurčito 10.5.-2020 11.5.2020
24/2020 101/2020 Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK do správy správcovi bezodplatne 10.5.2020-neurčito 10.5.-2020 11.5.2020
25/2020 121/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01983 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01983 9000,00 1.1.2020-31.12.2020 16.4.2020 21.5.2020
26/2020 123/2020 Zmluva č. 1/2020 o verejnom vykonávaní diela a použití umeleckého výkonu Gustáv Beláček - - Zmluva č. 1/2020 o verejnom vykonávaní diela a použití umeleckého výkonu 150,00 22.5.2020-22.5.2020 22.5.2020 22.5.2020
27/2020 132/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02398 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02398 9000,00 1.3.2020-30.6.2021 7.5.2020 8.6.2020
28/2020 133/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02397 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02397 4950,00 1.3.2020-30.6.2021 7.5.2020 8.6.2020
29/2020 134/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02396 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02396 5400,00 1.3.2020-30.6.2021 7.5.2020 8.6.2020
30/2020 135/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02395 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02395 9000,00 1.3.2020-30.6.2021 7.5.2020 8.6.2020
31/2020 152/2020 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 5/2020 Mgr. Art. Štefan Kocka - - výpožička zbier. predmetov za účelom reštaurovania 6500,00 26.6.2020-20.6.2021 24.6.2020 24.6.2020
32/2020 156/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02744 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02744 2000,00 1.7.2020-30.6.2021 10.6.2020 3.7.2020
33/2020 157/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02742 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02742 2000,00 1.7.2020-30.6.2021 10.6.2020 3.7.2020
34/2020 158/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02745 Fond na podporu umenia, 42418933 Cukrová 14, 811 08, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02745 2000,00 1.7.2020-30.6.2021 18.6.2020 3.7.2020
35/2020 164/2020 Zmluva o dielo PhDr. Katarína Bajcurová, CSc - - Zmluva o dielo PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. 200,00 7.7.2020-23.7.2020 7.7.2020 9.7.2020
36/2020 172/2020 Zmluva o dielo Leontína Berková - - Zmluva o dielo Leontína Berková 150,00 15.7. do 6.9.2020 14.7.2020 14.7.2020
37/2020 174/2020 Komisionárska zmluva č. 2020-07-20 Juraj Kollár - - Komisionárska zmluva č. 2020-07-20 35,00 23.7.2020-6.9.2020 20.7.2020 20.7.2020
38/2020 175/2020 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti podľa §2 ods.2 a §6 z.č. 406/2011.. PhDr. Jarmila Sucháňová - - Zmluva o dobrovoľníckej činnosti bezodplatne 1.8.2020-31.12.2020 20.7.2020 23.7.2020
39/2020 176/2020 Hlásenie poistného k hromadnému úrazovému poisteniu-115-s hlásením, číslo poistnej zmluvy 11-13144 Union poisťovňa a.s. 36284831 Karadžičova 7243/10, 811 08 Bratislava Hlásenie poistného k hromadnému úrazovému poisteniu-115-s hlásením, číslo poistnej zmluvy 11-13144 12,50 1.8.2020-31.12.2020 23.7.2020 23.7.2020
40/2020 187/2020 Diagramy trvania potreby odberu tepelnej energie na rok 2020 Žilinská teplárenská, a.s. 36403032 Košická č. 11, 011 87 Žilina prílohy č. 1, 2 k obchodnej zmluve č. 470408 podľa rozpisu 1.1.2021-31.12.2020 6.8.2020 11.8.2020
41/2020 206/2020 Zmluva o dielo Ester Mládenková - - Zmluva o dielo 30,00 4.9.2020-11.9.2020 3.9.2020 11.9.2020

FAKTÚRY 2020
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia
1/2020 pgu.sk ( sk doména) 14,28 č. obj. 84/2019 07.01.2020 36421928: WEBSUPPORT, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava 13.01.2020 31-01.2020
2/2020 elektronické stravovacie poukážky 939,92 RD č.549/2015/OP a VO 08.01.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 29.01.2020 31.01.2020
3/2020 teplo ,para 1.297,28 OZ č.470408 10.01.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 10.02.2020 28.02.2020
4/2020 5 ks transparentných krytov 25,00 č. obj.95/2019 10.01.2019 35966289:Engie Services,s.r.o, Jarošova 1, pobočka Žilina, kysucká 16C, 010 01 Žilina 16.01.2020 31.01.2020
5/2020 paspatry na diela V.Hložník 37,80 č. obj. 4/2020 17.01.2020 10950141: Sklenárstvo a rámovanie Jozef Kuchárik, Štúrova 8, 010 01 Žilina 24.01.2020 31.01.2020
6/2020 predaj kníh z KP 13,30 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 23.01.2020 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 29.01.2020 31.01.2020
7/2020 členský príspevok za rok 2019 200,00 súhlas ŽSK zo dňa 19.12.2019 27.01.2020 30842654:Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina 28.01.2020 31.01.2020
8/2020 členský príspevok za rok 2020 200,00 súhlas ŽSK zo dňa 19.12.2019 27.01.2020 30842654:Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina 07.02.2020 28.02.2020
9/2020 predaj kníh z KP 4,50 KZ č.2019-03-29 29.01.2020 42265959:Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 17.02.2020 28.02.2020
10/2020 PHM 72,19 Dodatok č.1 k Zmluve o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 04.02.2020 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 14.02.20220 28.02.2020
11/2020 odborné školenia 50,00/školenie osoba č. obj. 2/2020 04.02.2020 36663484: Educo- Consult, s .r. o.,Žilina, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 05.02.2020 28.02.2020
12/2020 odborný seminár mzdovej ekónomky PGU 30,00/školenie osoba č. obj. 3/2020 05.02.2020 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 0140 01 Košice 07.02.2020 28.02.2020
13/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 06.02.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 07.02.2020 28.02.2020
14/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 56,10 Zmluva 129/2004 07.02.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.02.2020 28.02.2020
15/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 07.02.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.02.2020 28.02.2020
16/2020 elektronické stravovacie poukážky 804,54 RD č.549/2015/OP a VO 07.02.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 17.02.2020 28.02.2020
17/2020 nákup poštových cenín na výstavy 330,00 súhlas na nákup poštových známok-bezhotovostným spôsobom zo dňa 13.01.2015 10.02.2020 36631124: Slovenská pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica 03.02.2020 28.02.2020
18/2020 tlač k výstave Mesiac architektúry 2020 84,00 č. obj. 6/2020 10.02.2020 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 17.02.2020 28.02.2020
19/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 10.02.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 18.02.2020 28.02.2020
20/2020 teplo (Ciachovňa, PGU) 350,83 OZ č.470408 10.02.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 18.02.2020 28.02.2020
21/2020 materiál k oprave pánskeho WC-prízemie PGU 84,96 č. obj. 7/2020 10.02.2020 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 14.02.2020 28.02.2020
22/2020 inštalačný mat. k výstave Mesiac Architektúry 2020 35,69 č. obj. 9/2020 13.02.2020 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 21.02.2020 28.02.2020
23/2020 maliarsky mat. k výstave Mesiac Architektúry 2020 66,35 č. obj. 8/2020 13.02.2020 47574291:Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie 24.02.2020 28.02.2020
24/2020 výroba písmen k výstave Mesiac Architektúry 2020 36,00 č. obj. 10/2020 14.02.2020 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 24.02.2020 28.02.2020
25/2020 PHM 35,49 Dodatok č.1 k Zmluve o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 19.02.2020 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 28.02.2020 28.02.2020
2020/1 preddavková platba 2.300,00 OZ č.470408 10.01.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 05.02.2020 28.02.2020
2020/3 preddavková platba elektriny 1. polrok 2020-prízemie PGU 187,00 Zmluva č.72174301 zo dňa 20.02.1992 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/4 preddavková platba elektriny 1. polrok 2020- VP 1. posch. 1.833,00 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/5 preddavková platba elektriny 1.polrok 2020-ubytovňa PGU 173,00 Zmluva č. 72174291 zo dňa 16.11.1991 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/6 preddavková platba elektriny 1. polrok 2020- Emócia 1.159,00 Zmluva č.72163891 zo dňa 30.11.1991 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/7 preddavková platba elektriny 1. polrok 2020-Nadácia 164,00 Zmluva č. 72181872 zo dňa 30.01.1996 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/8 Honorár- grafický vizuál k výstave Mesiac Architektúry 2020 50,00 Zmluva o dielo zo dňa 03.02.2020 07.02.2020 Ester Mládenková, Žilina 28.02.2020 28.02.2020
01/2020 vyúčtovanie spotreby energie 1.424,65 Zmluva o nájme č. 1/2019 10.02.2020- vyšlá faktúra 37093797: Ing. Alena Voštenáková, Antona Bernoláka 220,010 01 Žilina 20.02.2020 28.02.2020
02/2020 vyúčtovanie spotreby energie 73,42 Zmluva o nájme č. 2/2019 10.02.2020- vyšlá faktúra 50182919: 4X studio, s. r. o, Trnavská cesta 80B, 821 02 Bratislava 20.02.2020 28.02.2020
03/2020 vyúčtovanie spotreby energie 73,40 Zmluva o nájme č. 3/2019 10.02.2020- vyšlá faktúra 44575777: EURODESIGNUM-Ateliér, s. r. o,Hodžova 13, 010 01 Žilina 20.02.2020 28.02.2020
26/2020 kopírovacie a tlač. služby za 1.Q 2020 51,88 č. obj. 1/2020 45698813:Tiiger Print s.r.o., Sládkovičova 13, 010 01 Žilina 03.03.2020 19.03.2020
27/2020 Verejná správa SR(ročný prístup) 165,00 elektronická obj. 18.02.2020 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s .r. o., Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 03.03.2020 19.03.2020
28/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 29.02.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 03.03.2020 19.03.2020
29/2020 zviazanie článkov o činnosti PGU 12,00 č. obj. 11/2020 03.03.2020 30577225:Juraj Štefun-GEORG, Bajzova 11, 010 01 Žilina 12.03.2020 31.03.2020
30/2020 PHM 25,28 Dodatok č.1 k Zmluve o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 04.03.2020 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 12.03.2020 31.03.2020
31/2020 dezinfekčné spraye rúk (COVID-19) 28,00 č. obj. 12/2020 04.03.2020 36391298:Lekáreň Samaritán, s.r.o.,Jána Milca 10,010 01 Žilina 12.03.2020 31.03.2020
32/2020 teplo (Ciachovňa, PGU) 1.104,92 OZ č.470408 6.03.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 25.03.2020 31.03.2020
33/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 6.03.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 13.03.2020 31.03.2020
34/2020 elektronické stravovacie poukážky 854,83 RD č.549/2015/OP a VO 6.03.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 16.03.2020 31.03.2020
35/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 80,77 Zmluva 129/2004 09.03.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.03.2020 31.03.2020
36/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 09.03.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.03.2020 31.03.2020
37/2020 členský príspevok na rok 2020 200,00 súhlas ŽSK zo dňa 9.03.2020 09.03.2020 Rada galérii Slovenska: Mgr. Renáta Niczová-predsedníčka RGS, Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 11 Nitra 16.03.2020 31.03.2020
38/2020 predaj kníh z KP 41,30 Zmluva č.2015-10-01-01,Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 09.03.2020 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 25.03.2020 31.03.2020
2020/9 preddavková platba 2.340,00 OZ č.470408 09.03.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 03.03.2020 31.03.2020
39/2020 PHM 59,17 Dodatok č.1 k Zmluve o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 23.03.2020 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 30.03.2020 31.03.2020
40/2020 kancelárske potreby pre zamestnancov PGU 200,04 RD č. 15/2015/OVS č. obj. 14/2020 27.03.2020 32627211:Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 07.04.2020 09.04.2020
41/2020 kancelársky papier (500 ks) 150,00 RD č. 15/2015/OVS č. obj. 15/2020 27.03.2020 32627211:Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 07.04.2020 09.04.2020
2020/10 preddavková platba 800,00 OZ č.470408 06.04.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 03.04.2020 09.04.2020
42/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 54,35 Zmluva 129/2004 06.04.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.04.2020 15.04.2020
43/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 06.04.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.04.2020 15.04.2020
44/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 07.04.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 14.04.2020 15.04.2020
45/2020 teplo (Ciachovňa, PGU) 1.104,92 OZ č.470408 08.04.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 15.04.2020 15.04.2020
46/2020 toner do tačiarne 20,00 č. obj. 16/2020 09.04.2020 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 15.04.2020 15.04.2020
47/2020 školenie -"Pandémia Covid 19a legislatívne zmeny 66,00 č. obj. 17/2020 17.04.2020 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s .r. o., Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 14.04.2020 15.04.2020
4/2020 príjem z predaja katalógov z PGU 70,00 KZ č.2020-01-21 14.04.2020- vyšlá faktúra 37781481: Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad 30.04.2020 30.04.2020
48/2020 vodné,stočné 386,23 IČZ 201104292 zo dňa 7.10.2011 04.05.2020 36672297: SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 05.05.2020 13.05.2020
49/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 04.05.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.05.2020 13.05.2020
50/2020 videoškolenie-"mzdová agenda v čase pandémie" 30,00/školenie osoba č. obj. 3/2020 04.05.2020 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 0140 01 Košice 06.05.2020 13.05.2020
51/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 05.05.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 13.05.2020 13.05.2020
52/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 60,32 Zmluva 129/2004 06.05.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.05.2020 13.05.2020
53/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 07.05.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 11.05.2020 13.05.2020
54/2020 ochrana objektu PGU 119,92 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 07.05.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 11.05.2020 13.05.2020
55/2020 teplo (Ciachovňa, PGU) 973,76 OZ č.470408 07.05.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 18.05.2020 18.05.2020
56/2020 elektronické stravovacie poukážky 189,53 RD č.549/2015/OP a VO 11.05.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 14.05.2020 18.05.2020
57/2020 Servis a oprava kamerového systému 56,16 č. obj. 19/2020 12.05.2020 30601550:Teco, Ing. Ján králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina 14.05.2020 18.05.2020
58/2020 dezinfekčné spraye + jednorázové rukavice(COVID 19) 78,60 č. obj. 20/2020 12.05.2020 51218267: Monere, s.r.o., Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina 18.05.2020 18.05.2020
59/2020 poradca podnikateľa-publikácie, predplatné na rok 2021 189,79 elektronická obj. 13.05.2020 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s .r. o., Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 11.05.2020 18.05.2020
60/2020 Seminár On line: Elektronická schránka štátnej správy 75,00 č. obj. 18/2020 13.05.2020 35900831: Proeko, s.r.o, Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 18.05.2020 18.05.2020
61/2020 binder klipy k výstave " Fellini a sladký život Talianska" 16,56 č. obj.23/2020 19.05.2020 31331131:Sevt, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, prev.Hlinská 27, Žilina 25.05.2020 29.05.2020
62/2020 tlač pozvánok, fotografií, plagátov, baner k výstave "Fellini a sladký život Talianska" 204,30 č. obj. 25/2020 22.05.2020 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 28.05.2020 29.05.2020
63/2020 servis el. zab.sig.(EZP) v objekte PGU 32,28 č. obj. 22/2020 25.05.2020 30601550:Teco, Ing. Ján králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina 28.05.2020 29.05.2020
64/2020 kozmetické jednorázové utierky na ruky(prevencia COVID 19) 22,32 č. obj. 21/2020 19.05.2020 44229950: Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88Žilina 25.05.2020 29.05.2020
65/2020 zapožičanie ozónového prístroja-dezinfekcia diel na výstavu "Felllini sladký život Talianska"(prevencia COVID 19) 15,00 č. obj. 24/2020 25.05.2020 10942068: Pavol Kanis- Žblnk, čistiareň a práčovňa Budatín, Cesta k Vodojemu 209/9, 010 03 Žilina 02.06.2020 08.06.2020
66/2020 kanc .mat. pre zamestnancov PGU 111,34 č. obj. 28/2020 29.05.2020 31331131:Sevt, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, prev.Hlinská 27, Žilina 03.06.2020 08.06.2020
67/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 01.06.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 03.06.2020 08.06.2020
68/2020 webinár "Pomoc podnikateľom v čase pandémie" 24,00 č. obj. 27/2020 01.06.2020 30842654:Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina 02.06.2020 08.06.2020
2020/11 umelecké vystúpenie počas otvorenia výstavy "Fellini a sladký život Talianska" 150,00 Zmluva č. 1/2020 o verejnom vykonávaní diela a použití umeleckého výkonu 22.05.2020 Gustáv Beláček,Bratislava 25.05.2020 08.06.2020
69/2020 BOZP a PO, kontrola objektu PGU 180,00 IZ zo dňa 9.12.2005 02.06.2020 17887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 11,010 01 Žilina 11.06.2020 29.06.2020
70/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 05.06.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 16.06.2020 29.06.2020
71/2020 elektronické stravovacie poukážky 1.342,20 RD č.549/2015/OP a VO 05.06.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 22.06.2020 29.06.2020
72/2020 revízia elektro. spotrebičov, el. ručného náradia 149,40 č. obj. 13/2020 08.06.2020 51433648: OB elektro s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina 18.06.2020 29.06.2020
73/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 08.06.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 18.06.2020 29.06.2020
74/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 45,72 Zmluva 129/2004 08.06.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 16.06.2020 29.06.2020
75/2020 para (Ciachovňa, PGU) 1.027,56 OZ č.470408 09.06.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 22.06.2020 29.06.2020
76/2020 Online školenie ISPIN 67,12 č. obj. 26/2020 09.06.2020 00602311: Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratiislava 11.06.2020 29.06.2020
77/2020 jednorázové hygienické utierky na ruky- papierové (prevencia COVID 19) 87,78 č. obj. 31/2020 29.06.2020 44229950: Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88Žilina 02.07.2020 07.07.2020
78/2020 prezutie a vyváženie pneumatík (PEUGEOT BOXER ZA-908 GH) 30,00 č. obj. 29/2020 30.06.2020 50310801: Autoservis Štefanko, Kragujevská 37523, 010 01 Žilina 01.07.2020 07.07.2020
80/2020 ochrana objektu PGU + 2x výjazd 139,84 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 07.07.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 09.07.2020 17.07.2020
81/2020 antivírusový program ESET pre (8ks PC) na 2 roky 199,00 č. obj. 32/2020 03.07.2020 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 09.07.2020 17.07.2020
82/2020 online školenie ISPIN 67,72 č. obj. 30/2020 03.07.2020 00602311: Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratiislava 09.07.2020 17.07.2020
83/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 06.07.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 14.7.2020 17.07.2020
85/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 45,72 Zmluva 129/2004 06.07.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.7.2020 17.07.2020
86/2020 telekomunikačné poplatky-mobilná sieť 100,01 06.07.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.7.2020 17.07.2020
79/2020 elektronické stravovacie poukážky 812,00 RD č.549/2015/OP a VO 06.07.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 17.07.2020 24.07.2020
84/2020 vodné,stočné 588,62 IČZ 201104292 zo dňa 7.10.2011 30.06.2020 36672297: SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 17.07.2020 24.07.2020
87/2020 para (Ciachovňa, PGU) 1.027,56 OZ č.470408 09.07.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 17.07.2020 24.07.2020
88/2020 pojazdné kladky na skrinky (knižnica PGU) 106,05 č. obj. 34/2020 15.07.2020 52554121:Technomax, s .r .o., Sasinkova 37, 010 01 Žilina 23.07.2020 29.07.2020
89/2020 mal. mat. (knižnica PGU + soc. zariadenie) 113,98 č. obj. 33/2020 20.7.2020 47574291:Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie 23.07.2020 29.07.2020
5/2020 služby spojené s nájmom-vyúč. -417,33 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov od 1.1.2020 - 31.12.2020 zo dňa 7.1.2020 25.05.2020- výšlá faktúra 51844508: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny ,Republiky 1, 010 01 Žilina 05.06.2020 29.06.2020
90/2020 tlač (pozvánok,pútačov,banner,samolepka) k výstave J. Kollár 100,60 č.obj. 35/2020 23.7.2020 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 31.07.2020 14.08.2020
91/2020 mat. pre soc. zariadenie,VP.1.posch. 33,77 č.obj. 36/2020 23.7.2020 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 28.07.2020 14.08.2020
92/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 04.08.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 04.08.2020 14.08.2020
95/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 46,63 Zmluva 129/2004 06.08.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 07.08.2020 14.08.2020
96/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 06.08.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 07.08.2020 14.08.2020
2020/12 kurátorske práce k výstave J.Kollár-Plató 200,00 ZoD zo dňa 7.7.2020 14.07.2020 PhDr. Katarína Bajurová, CSc. 31.7.2020 14.08.2020
2020/13 preddavková platba elektriny 2. polrok 2020( PGU prízemie) 187,00 Zmluva č.72174301 zo dňa 20.02.1992 05.08.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 04.08.2020 14.08.2020
2020/14 preddavková platba elektriny 2. polrok 2020( PGU ,VP. 1.posch.) 1.833,00 Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1991 05.08.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 04.08.2020 14.08.2020
2020/15 preddavková platba elektriny 2. polrok 2020( PGU ,ubytovňa) 173,00 Zmluva č.72174291 zo dňa 16.11.1991 05.08.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 04.08.2020 14.08.2020
2020/16 preddavková platba elektriny 2. polrok 2020( PGU ,EMÓCIA) 1.159,00 Zmluva č.72163891 zo dňa 30.11.1991 05.08.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 04.08.2020 14.08.2020
2020/17 preddavková platba elektriny 2. polrok 2020( PGU ,NADÁCIA) 164,00 Zmluva č.72181872 zo dňa 30.01.1996 05.08.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 04.08.2020 14.08.2020

OBJEDNÁVKY 2020
Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH v EUR Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Dátum zverejnenia
1/2020 tlačiarenské a kopírovacie práce k výstavám a iným aktivitám PGU za 1.Q.2020 do 50,00 8.1.2020 Tiiger Print s.r.o., Sládkovičova 13, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 1/2020 tlačiarenské a kopírovacie práce k výstavám a iným aktivitám PGU za 1.Q.2020 9.1.2020
2/2020 školenie 50,00/školenie osoba 8.1.2020 Educo-Consult s.r.o. Žilina, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žiina Mgr. Milan Mazúr 2/2020 školenie 10.1.2020
3/2020 školenie 30,00/školenie osoba 8.1.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 0140 01 Košice Mgr. Milan Mazúr 3/2020 školenie 10.1.2020
4/2020 pasporty na diela V.Hložníka 3 ks 15,00 16.1.2020 Sklenárstvo a rámovanie Jozef Kuchárik, Štúrova 8, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 4/2020 pasporty na diela V.Hložníka 3 ks 20.1.2020
5/2020 poštové známky na pozvánky k výstavám 330,00 21.1.2020 Slovenská pošta, Partzánksa 9, 975 99 Banská bystrica Mgr. Milan Mazúr 5/2020 poštové známky na pozvánky k výstavám 20.1.2020
6/2020 tlač pozvánok, samolepiek a baneru k výstave Mesiac architektúry do 85,00 5.2.2020 Racional SK, s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 6/2020 tlač pozvánok, samolepiek a baneru k výstave Mesiac architektúry 5.2.2020
7/2020 materiál k oprave wc do 90,00 7.2.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 7/2020 materiál k oprave wc 7.2.2020
8/2020 maliarsky materiál k výstave Mesiac architektúry 2020 do 70,00 7.2.2020 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr 8/2020 maliarsky materiál k výstave Mesiac architektúry 2020 12.2.2020
9/2020 inštalačný materiál k výstave Mesiac architektúry 2020 do 36,00 7.2.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 9/2020 inštalačný materiál k výstave Mesiac architektúry 2020 12.2.2020
10/2020 písmená zo samolepiacej fólie k výstave Mesiac architektúry 2020 36,00 10.2.2020 Racional SK, s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 10/2020 písmená zo samolepiacej fólie k výstave Mesiac architektúry 2020 12.2.2020
11/2020 zviazanie článkov roky 2017-2019 o činnosti PGU 12,00 19.2.2020 Georg-knihárstvo a tlačiareň Mgr. Milan Mazúr 11/2020 zviazanie článkov roky 2017-2019 o činnosti PGU 21.2.2020
12/2020 dezinfekcia v spreji pre zabránenie šírenia nákazy 28,00 2.3.2020 Lekáreň Samaritán, s.r.o., Drieňová 7, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 12/2020 dezinfekcia v spreji pre zabránenie šírenia nákazy 3.3.2020
13/2020 periodická revízia elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov 149,40 3.3.2020 OB elektro s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 13/2020 periodická revízia elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov 3.3.2020
14/2020 kopírovací papier A4 150,00 9.3.2020 TSV Papier-Tibor Varga, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 14/2020 kopírovací papier A4 13.3.2020
15/2020 kancelárske potreby pre potreby zamestnancov 200,04 9.3.2020 TSV Papier-Tibor Varga, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 15/2020 kancelárske potreby pre potreby zamestnancov 13.3.2020
16/2020 toner do tlačiarne HP Eco data-HPCF 230x 20,00 9.4.2020 Edis, s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 16/2020 toner do tlačiarne HP Eco data-HPCF 230x 9.4.2020
17/2020 školenie "Pandémia Covid 19 a legislatívne zmeny" 66,00 9.4.2020 Poradca Podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 17/2020 školenie "Pandémia Covid 19 a legislatívne zmeny" 9.4.2020
18/2020 Seminár On line: Elektronická schránka štátnej správy 75,00 29.4.2020 Proeko, s.r.o, Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 18/2020 Seminár On line: Elektronická schránka štátnej správy 4.5.2020
19/2020 kontrola elektrického zabezpečovacieho systému 56,16 29.4.2020 Teco, Ing. Ján králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 19/2020 kontrola elektrického zabezpečovacieho systému 4.5.2020
20/2020 dezinfekcia na ruky, hygienické rukavice "Pandémia Covid 19" do 80,00 6.5.2020 Monere, s.r.o., Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 20/2020 dezinfekcia na ruky, hygienické rukavice "Pandémia Covid 19" 11.5.2020
21/2020 kozmetické utierky "Pandémia Covid 19" 22,20 6.5.2020 Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88Žilina Mgr. Milan Mazúr 21/2020 kozmetické utierky "Pandémia Covid 19" 11.5.2020
22/2020 pridanie kódov EZS zamestnancovi 32,28 12.5.2020 Teco, Ing. Ján králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 22/2020 pridanie kódov EZS zamestnancovi 14.5.2020
23/2020 klip binder k výstave Fellini a sladký život Talianska 16,56 14.5.2020 Sevt, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, prev.Hlinská 27, Žilina Mgr. Milan Mazúr 23/2020 klip binder k výstave 20.5.2020
24/2020 zapožičanie ozónového prístroja na dezinfekciu dovezených diel na výstavu Fellini a sladký život Talianska 15,00 14.5.2020 Pavol Kanis- Žblnk, čistiareň a práčovňa Budatín, Cesta k Vodojemu 209/9, 010 03 Žilina Mgr. Milan Mazúr 24/2020 zapožičanie ozónového prístroja na dezinfekciu dovezených diel na výstavu 20.5.2020
25/2020 tlač pozvánok, samolepiek, plagátov a fotografii k výstave Fellini a sladký život Talianska 205,00 14.5.2020 Racional SK, s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 25/2020 tlač pozvánok, samolepiek, plagátov a fotografii k výstave 20.5.2020
26/2020 školenie ISPIN I. časť 67,72/školenie 14.5.2020 Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratiislava Mgr. Milan Mazúr 26/2020 školenie ISPIN 20.5.2020
27/2020 webinár "Pomoc podnikateľom v čase pandémie" 24,00 22.5.2020 Slovenská obchodná a priemyselná komora, Vajanského 10, 080 01 prešov Mgr. Milan Mazúr 27/2020 webinár "Pomoc podnikateľom v čase pandémie" 23.5.2020
28/2020 odkladacie mapy, objednávky 111,34 22.5.2020 Sevt, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, prev.Hlinská 27, Žilina Mgr. Milan Mazúr 28/2020 odkladacie mapy, objednávky 23.5.2020
29/2020 prezutie zimných pneumatík 30,00 22.5.2020 Autoservis Štefanko, Kragujevská 37523, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 29/2020 prezutie zimných pneumatík 23.5.2020
30/2020 školenie ISPIN II. časť 67,72/školenie 22.5.2020 Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratiislava Mgr. Milan Mazúr 30/2020 školenie ISPIN II. časť 23.5.2020
31/2020 kozmetické utierky "Pandémia Covid 19" do 90,00 25.6.2020 Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88Žilina Mgr. Milan Mazúr 31/2020 kozmetické utierky "Pandémia Covid 19" 25.6.2020
32/2020 antivírusový program Soft Eset Endpoint Protection Standart 8 pc+2 roky 199,00 30.6.2020 Edis s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 32/2020 antivírusový program Soft Eset Endpoint Protection Standart 8 pc+2 roky 30.6.2020
33/2020 maliarsky materiál podľa vlastného výberu (maľovanie stien knižnice a wc) do 120,00 10.7.2020 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 33/2020 maliarsky materiál 13.7.2020
34/2020 pojazdové kladky na skrinky do knižnice PGU do 110,00 10.7.2020 Technomax, s.r.o., Sasinkova 37, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 34/2020 pojazdové kladky na skrinky do knižnice PGU 15.7.2020
35/2020 tlač pozvánok, samolepiek, baneru, test na stenu k výstave Juraj Kollár 100,60 15.7.2020 Racional SK, s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 35/2020 tlač pozvánok, samolepiek, baneru, test na stenu k výstave Juraj Kollár 23.7.2020
36/2020 doplnky do sociálnych zariadení podľa vlastného výberu do 35,00 20.7.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 36/2020 doplnky do sociálnych zariadení podľa vlastného výberu 23.7.2020
37/2020 zasklenie okna 30,00 11.8.2020 smolka.sk, spol. s r.o., Nemocničná 1945/29-116, 026 01 Dolný Kubín Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 37/2020 zasklenie okna 12.8.2020
38/2020 madlo na schodište 102,00 11.8.2020 Exis Žilina s.r.o., 013 23 Višňové č. 375 Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 38/2020 madlo na schodište 12.8.2020
39/2020 maliarsky materiál podľa vlastného výberu (maľovanie stien knižnice a wc) do 22,00 13.8.2020 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 39/2020 maliarsky materiál podľa vlastného výberu (maľovanie stien knižnice a wc) 17.8.2020
40/2020 zámok s príslušenstvom VP I. poschodie do 22,00 13.8.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 40/2020 zámok s príslušenstvom VP I. poschodie 17.8.2020
41/2020 farby ma úpravu dverí, okien, nábytku v knižnici na I.NP do 35,00 28.8.2020 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 41/2020 farby ma úpravu dverí, okien, nábytku v knižnici na I.NP 2.9.2020
42/2020 Seminár On line: Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a "malých zákaziek" od 1.1.2020 84,00 26.8.2020 Proeko, s.r.o, Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 42/2020 seminár 7.9.2020
43/2020 tlač vstupeniek podľa vzoru, 60 blokov á 50 ks do 70,00 7.9.2020 EkonSpo, K cintorínu 98/36, 010 04 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 43/2020 tlač vstupeniek podľa vzoru, 60 blokov á 50 ks 7.9.2020
44/2020 tlač pozvánok, samolepky, baneru, plagátu k výstave Ekoplagát ´20 120,98 8.9.2020 Racional SK, s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 44/2020 tlač pozvánok, samolepky, baneru, plagátu k výstave Ekoplagát ´20 9.9.2020
45/2020 farby na náter nábytku, dverí v PGU do 55,00 14.9.2020 Farby Sabr, Jegorovova 37,0974 01 Banská Bystrica Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 45/2020 farby na náter nábytku, dverí v PGU 14.9.2020
46/2020 materiál k inštalácií výstavy "Ekoplagát 20" do 25,00 14.9.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr, v z. Miroslava Sikorová 46/2020 materiál k inštalácií výstavy "Ekoplagát 20" 14.9.2020
éň

© Copyright 2020 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FIVE DIMENSIONS s.r.o.