ZMLUVY 2018
DokumentČíslo zmluvy PGU podľa FabasoftNázov zmluvyIdentifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČOSídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľaPredmet zmluvy (popis)Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EURDátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...)Dátum uzavretia zmluvyDátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvyDátum zverejnenia
0120183/2018 Poistná zmluva PZ: 1239000612Kooperatíva poisťovňa. A.s.,00585441Štefanovičova 4, 81623 Bratislavapoistenie16,921.1.2018-31.12.201827.12.20176.1.2018
022018493/2017Dodatok č. 4 ku zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 9/2007Žilinský samosprávny kraj37808427ul. Komenského 48, 011 09 Žilinavýpožička zbierk. predmetov531,1027.7.2007-31.12.202111.12.201710.1.2018
032018501/2017Dodatok č. 1 ku zmluve o výpožičke zbierk. predmetov z r. 2014Žilinský samosprávny kraj37808427ul. Komenského 48, 011 09 Žilinavýpožička zbierk. predmetov800,0027.11.2014-31.12.202114.12.201710.1.2018
042018510/2017Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2017Galéria 19, n.o.42166756Záborského 861/15, 831 03 Bratislava - Nové Mestovýpožička zbierk. predmetov na výstavu1000,0015.2.-15.4.20183.1.201810.1.2018
05201816/2018Dodatok k PZ č. 1239000612Kooperatíva poisťovňa. A.s.,00585441Štefanovičova 4, 81623 Bratislavapoistenie8.1.2018-31.12.20188.1.201811.1.2018
06201817/2018Dodatok č.2 k Zmluve o poskyt.fin.prostried. č. 17-531-01876Fond na podporu umenia, 42418933Cukrová 14, 81108 Bratislavazmena zmluvy o poskyt. FP7.12.2018-25.2.201820.12.201712.1.2018
07201821/2018Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7217429Stredoslovenská energetika, a.s.36403008Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilinadodatok363,001.1.2018-31.12.20184.12.20171.1.201816.1.2018
08201822/2018Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7217430Stredoslovenská energetika, a.s.36403008Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilinadodatok122,001.1.2018-31.12.20184.12.20171.1.201816.1.2018
09201823/2018Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7217431Stredoslovenská energetika, a.s.36403008Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilinadodatok1555,001.1.2018-31.12.20184.12.20171.1.201816.1.2018
10201824/2018Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7218187Stredoslovenská energetika, a.s.36403008Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilinadodatok273,001.1.2018-31.12.20184.12.20171.1.201816.1.2018
11201825/2018Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7216389Stredoslovenská energetika, a.s.36403008Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilinadodatok281,001.1.2018-31.12.20184.12.20171.1.201816.1.2018
12201812/2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2018Slovenská národná galéria164712Riečna 1, 815 13 Bratislavavýpožička zbierk. predmetov1362,0022.1.-10.5.201816.1.201819.1.2018
13/201838/2018Dodatok č.2 k zml. č. 17-531-01877Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, 81108 Bratislavažiadosť o zmenu fin.prostriedkov1/20188.1.201825.1.2018
14/201839/2018Zmluva o spravovaní a aktualizovaní web stránkyFive Dimensions s.r.o.,31421407Pod Krásnom 9789, 03601 Martinspravovanie web stránky1.1.2018-31.12.201826.1.201826.1.2018
15/201869/2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2018Galéria mesta Bratislavy179752Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislavavýpožička zbierk. predmetov na výstavu4000,0020.2.-17.8.201817.2.20188.3.2018
16/201896/2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2018Nitrianska galéria36102580Župné námestie 3, 949 01 Nitra výpožička zbierk. predmetov na výstavu995,8213. 3. -21. 9. 201812.3.201812.3.2018
17/201899/2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2018Galéria mesta Bratislavy179752Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislavavýpožička zbierk. predmetov na výstavu3200,0014. 3.-17. 8. 201812.3.201812.3.2018
18/2018113/2018Poistné majetokKooperatíva poisťovňa. A.s.,00585441Štefanovičova 4, 81623 Bratislavapoistenie46,0115.3.2018-31.3.201815.3.201826.3.2018
19/2018130/2018Zmluva o dieloPhDr. Alena Vrbanová, PhD.kurátorstvo100,0029.3.2018-12.4.201828.3.201812.4.2018
20/2018133/2018Zmluva o zverení majetku do správy správcoviŽilinský samosprávny kraj37808427Komenského 48, 01109 Žilinapočítačebezodplatneod 26.4.201716.4.201823.4.2018
21/2018142/2018Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018Ing. Alena Voštenáková- Emócia37093797Bernolákova 2201/24, 01001 Žilinanájom6452,76 ročne1.5.2018-30.4.201926.4.201826.4.2018
22/2018148/2018Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 2.1.1999Cerberos, s.r.o.36008869Rajecká cesta 17, 01001 Žilinadodatok k zmluve83,33/mes. bez DPH1.5.20181.5.20187.5.2018
23/2018150/2018Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-531-01993Fond a podporu umenia42418933Cukrová 14, 81108 Bratislavarealizácia projektu4000,001.1.2018-31.12.20182.5.201817.5.2018
24/2018151/2018Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-531-02005Fond a podporu umenia42418933Cukrová 14, 81108 Bratislavarealizácia projektu4000,001.1.2018-31.12.20182.5.201817.5.2018
25/2018189/2018Zmluva o poskytnutí dotácieMK SR00165182Nám. SNP č.33, Bratislavapoistenie1/1ks5.6.2018-30.11.20185.6.20188.6.2018
26/2018193/2018Poistná zmluva PZ: 1239000612 verzia č. 1Kooperatíva poisťovňa. A.s.,00585441Štefanovičova 4, 81623 Bratislavapoistenie3,291.6.2018-31.12.20186.6.20188.6.2018
27/2018194/82018Dodatok č. 1 ku zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 2/2018Galéria mesta Bratislavy179752Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislavavýpožička zbierk. predmetov na výstavu4000,0020.2.-15.10.201830.5.201812.6.2018
28/2018198/2018Dodatok č.1k zml. č. 17-531-01996Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, 81108 Bratislavadodatok1/20186.6.201815.6.2018
29/2018211/2018Zmluva o dielo Mgr. Gabriela Garlatyovázmluva100,002.7.22018-12.7.20182.7.201811.7.2018
30/2018212/2018Zmluva o dielo Ester Mádenkovázmluva50,002.7.22018-12.7.20182.7.201811.7.2018
31/2018222/2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2018Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Washingtone006990213523 International Court NW, 20008, Washington D.C., Spojené štáty americkévýpožička zbierk. predmetov na prezentáciu-výstavu5211,0013.7.2018-20.7.202011.7.201816.7.2018
32/2018225/2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2018Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave00164721Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16výpožička zbierk. predmetov na výstavu60000,001.8.2018-31.1.202018.7.20182.8.2018
33/2018233/2018Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č. 18-532-04762Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, 81108 Bratislavaprojekt12.000,-1.7.2018-29.3.201923.7.20183.8.2018
34/2018234/2018Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č. 18-532-04798Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, 81108 Bratislavaprojekt3.325,-1.7.2018-29.3.201923.7.20183.8.2018
35/2018235/2018Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č. 18-532-04768Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14, 81108 Bratislavaprojekt1.900,-1.7.2018-29.3.201923.7.20183.8.2018
36/2018241/2018Poistná zmluva č. 1239000612 verzia č. 2- odpoistenieKooperatíva poisťovňa. A.s.,00585441Štefanovičova 4, 81623 Bratislavapoistenie2,351.8.2018-31.12.20189.8.20189.8.2018
37/2018246/2018Kúpna zmluva č. 1/2018-autoDobrovoľný hasičský zbor00177474Svederník 51, 01332 Svederníkpredaj auto50,00od 31.7.201817.8.2018
38/2018247/2018Diagramy trvania potreby odberu tepelnej energie na rok 2019Žilinská teplárenská, a.s.36403032Košická č. 11, 011 87 Žilinaprílohy č. 1, 2 k obchodnej zmluve č. 47040823,26 a 51,981.1.2019-31.12..201917.8.201824.8.2018
39/2018259/2018Dohoda č. 18/25/051/61 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa šolyÚPSVaR Žilina30794536J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilinadohodabezodplatne1.9.2018-28.2.201922.8.201827.8.2018
40/2018273/2018Poistná zmluva č. 1239000612 verzia č. 3Kooperatíva poisťovňa, a.s.00585441Štefanovičova 4, 81623 Bratislavaodpoistenie1,881.9.2018-31.12.20186.9.201817.9.2018
41/2018281/2018Zmluva o dieloVeronika Rónaiovázmluva1250,0014.9 2018.-27.9.201814.9.201817.9.2018
42/2018310/2018Zmluva o dieloKatarína Bičanovázmluva220,0012.10.-31.10.201812.10.201819.10.2018
43/2018299/2018Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 7/2018Šarišská galéria v Prešove37781286Hlavná 51, 080 01 Prešovvýpožička zbierk. predmetov na výstavu4000,0030.10.2018-10.1.201926.10.201826.10.2018
44/2018320/2018Oznámenie o zaslaní preplatku z PZ 6596463918/1239000612Kooperatíva poisťovňa, a.s.00585441Štefanovičova 4, 816 23 Bratislavapreplatok1,881.9.2018-31.12.20189.11.201812.11.2018
FAKTÚRY 2018
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSKPopis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúreCelková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EURIdentifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa FabasoftIdentifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGUDátum doručenia faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)Dátum zaplateniaDátum zverejnenia
1/2018tonery56,00obj. 1/20184.1.201836408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina9.1.201815.1.2018
2/2018vyúčtovanie el. energie556,58Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1991,Dohoda o platbách na preddpokladané množstvo energie6.1.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina23.1.201830.1.2018
3/2018elektronické stravovacie poukážky775,20RZ 549/2015/OPaVO8.1.201847079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava19.1.201830.1.2018
4/2018predaj knižných kníh24,00KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-0112.1.201800587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín19.1.201830.1.2018
5/2018členský príspevok na r.2018200,00ŽSK súhlas so zaplatením zo dňa 2.11.201715.1.201830842654: Stredoslovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 2760/31, 010 01 Žilina12.1.201830.1.2018
6/2018vyúčtovanie faktúry91,20Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1991,Dohoda o platbách na preddpokladané množstvo energie15.1.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina23.1.201830.1.2018
7/2018vyúčtovanie faktúry123,00Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1991,Dohoda o platbách na preddpokladané množstvo energie15.1.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina23.1.201830.1.2018
8/2018PHM29,30č. Zmluvy 0541708/00CRZ18.1.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava23.1.201830.1.2018
9/2018pečiatka na Ekonomický úsek15,50obj. 3/201829.1.201810936157: norpal, Ing.Pavol Vnuk, Mydlárska 2, 010 01 Žilina7.2.201814.2.2018
10/2018oprava dverí a výmena ovládača175,20obj. 8/201829.1.201831644716: EMOS ALUMATIC,s.r.o, Považské Podhradie 435,017 01 Považská Bystrica28.2.201828.02.2018
11/2018inštalačný mat. k výstave HAPPYSOC112,00obj. 14/20187.2.201836827011: TABAČÍK-PRIEMTO, s.r.o, Národná 15, 010 01 Žilina15.2.201828.02.2018
12/2018nákup pošt .známok á 0,45 € k výstavách225,00Súhlas na nákup poštových známok-úhrada bezhotovostmým spôsobom,zo dňa 11.7.2014obj. 7/201831.1.201836631124:Slovenská pošta, Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica22.1.201830.1.2018
13/2018polygrafické náklady na knižnú publikáciu PETER MELUZIN7.700,00obj. 4/20181.2.201835913509: Fo art s.r.o., Vyšehradská 29, 85106 Bratislava28.2.20188.3.2018
14/2018PHM41,63č. Zmluvy 0541708/00CRZ5.2.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava13.2.201823.2.2018
15/2018ochrana objektu PGU87,62ZoD 020119995.2.201836008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina7.2.201823.2.2018
16/2018postprodukčné úpravy filmu "HAPPYSOC"585,00obj. 10/20187.2.201836374822: Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 Rosina23.2.201823.2.2018
17/2018postprodukčné úpravy filmu "HAPPYSOC"960,00obj. 9/20187.2.201836374822: Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 Rosina15.2.201823.2.2018
18/2018tlač katalógu HAPP(Y)SOC(IETY)1.000,00obj. 11/20187.2.201836374822: Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 Rosina23.2.201823.2.2018
19/2018maliarsky mat.-k výstave HAPPYSOC37,97obj. 15/20187.2.201847574291: Painthouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 Žilina13.2.201823.2.2018
20/2018elektronické stravovacie poukážky760,00RZ 549/2015/OPaVO8.2.201847079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava20.2.201823.2.2018
21/2018spracovanie a aktualizácia web stránky PGU36,00Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.20188.2.201831421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin9.2.201823.2.2018
22/2018telekomunikačné poplatky-pevná sieť57,61Zmluva 129/20048.2.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava13.2.201828.2.2018
23/2018fa za 1/2018(Ciachovňa,PGU)985,26Zmluva 4704088.2.201836403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina13.2.201828.2.2018
25/2018BOZP a PO,kontrola, opatrenia,poradenstvo140,00IZ 369/200513.2.201817887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 1670/11, 010 08 Žilina20.2.201828.2.2018
26/2018predaj knižných kníh62,00KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-0113.2.201800587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín15.2.201828.2.2018
27/2018telekomunikačné poplatky-mobilá sieť89,8419.2.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava20.2.201828.2.2018
30/2018maliarsky mat.-výmaľba skladu 2.posch.44,34obj. 18/201823.2.201847574291: Painthouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 Žilina5.3.201815.3.2018
31/2018preškolenie v rámci preškolenia vodičov referentských vozidiel11,95obj. 20/201826.2.201835290404: Ing. Igor Varnai-Point Extra , M.R. Štefánika 896/1, 01001 Žilina5.3.201815.3.2018
28/2018PHM23,76č. Zmluvy 0541708/00CRZ20.2.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava28.2.20188.3.2018
29/2018predaj FLASH ARTOV6,00KZ zo dňa 10.10.201720.2.201842265959: PILOT, Adámiho 2,841 05 Bratislava28.2.20188.3.2018
2018/1preddavková platba 1/20181.950,00Zmluva 4704085.1.201836403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina9.1.201819.1.2018
2018/2preddavková platba k 15.2.2018363,00Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie15.1.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina7.2.201814.2.2018
2018/3preddavková platba k 15.2.2018273,00Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie15.1.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina7.2.201814.2.2018
2018/4preddavková platba k 15.2.2018281,00Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie15.1.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina7.2.201814.2.2018
2018/5preddavková platba k 15.2.20181.555,00Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie15.1.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina7.2.201814.2.2018
2018/6preddavková platba k 15.2.2018122,00Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie15.1.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina7.2.201814.2.2018
2018/7audiovizuálny materiál o výtvarnom umelcovi Alexovi Mlynárčikovi4.700,00Zmluva o dielo zo dňa 18.12.20172.1.2018Anton Čierny, Pokojná 250, 013 22 Rosina7.3.201817.3.2018
2018/8preddavková platba 2/20181.340,00Zmluva 47040813.2.201836403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina7.2.201814.2.2018
24/2018publikácia -účt. súvzťažnosti v samospráve-Ekonomický úsek31,30obj. 2/201816.02.201837986635: Regionálne vzdelávacie centrum, Senica, M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica13.02.201823.02.2018
32/2018kancelársky materiál + kancelársky papier132,37obj. 21/201801.03.2018326272111: Tibor Varga TSV, Vajanského 80, 984 01 Lučenec12.03.201816.03.2018
33/2018ochrana objektu PGU87,62ZoD 0201199905.03.201836008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina06.03.201816.03.2018
34/2018spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU36,00Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.201805.03.201831421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin06.03.201816.03.2018
35/2018revízie elektro spotrebičov a ručného el. náradia v PGU124,50obj. 22/201805.03.201846999612:Ondrej Butkaj OB elektro, Pažitie 518/37, 01009 Žilina12.03.201823.03.2018
36/2018PHM35,56č. Zmluvy 0541708/00CRZ05.03.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava12.03.201823.03.2018
37/2018telekomunikačné poplatky-mobilá sieť97,3705.03.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava12.03.201823.03.2018
38/2018preprogramovanie riadiacej jednotky180,00obj. 17/201805.03.201835966289:Engie Servis, a.s., pobočka Žilina, Kysucká cesta 16C, 01001 Žilina15.03.201823.03.2018
39/2018oprava riadiacej jednotky pre systém PerBoschPlena698,40obj. 106/201705.03.201835966289:Engie Servis, a.s., pobočka Žilina, Kysucká cesta 16C, 01001 Žilina27.03.201827.03.2018
40/2018elektronické stravovacie poukážky684,00RZ 549/2015/OPaVO07.03.201847079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava16.03.201827.03.2018
41/2018telekomunikačné poplatky-pevná sieť44,80Zmluva 129/200407.03.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava12.03.201827.03.2018
42/2018predaj knižných kníh42,00KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-0108.03.201800587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín16.03.201827.03.2018
43/2018materiál, výmena zámkov, kľučiek147,92obj. 16/201808.03.201831646751: HASTA, s .r .o ,Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina- Považský Chlmec15.03.201827.03.2018
44/2018faktútra za 02/20181.573,66Zmluva 47040836403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina15.03.201827.03.2018
45/2018maliarsky mat. k výstave Mesiac architektúry -CEZAAR50,00obj. 24/201809.03.201847574291: Painthouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 Žilina15.03.201827.03.2018
46/2018toner do tlačiarne14,00obj. 25/201813.03.201836408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina16.03.201827.03.2018
47/2018tlač a rezanie samolepiek, materiál k výstave Mesiac architektúry- CEZAAR101,00obj. 23/201814.03.201836399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina22.03.201805.04.2018
48/2018Clip Fix rámy so sklom k výstave Mesiac architektúry- CEZAAR49,90obj. 26/201814.03.201835729040:Fax Copy, a.s. Bratislava-Pobočka A.Bernoláka 3243/55, 01001 Žilina16.03.201805.04.2018
49/2018PHM52,55č. Zmluvy 0541708/00CRZ17.03.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava27.03.201810.04.2018
50/2018členský príspevok na rok 2018100,00ŽSK súhlas so zaplatením zo dňa 27.03.201820.03.2018Rada galérii Slovenska: Mgr. Renáta Niczová-predsedníčka RGS, Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 11 Nitra16.04.201816.04.2018
51/2018ochrana objektu PGU87,62ZoD 0201199903.04.201836008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina06.04.201816.04.2018
2018/9preddavková platba 03/20181.260,00Zmluva 47040813.03.201836403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina05.03.201816.04.2018
52/2018kopírovacie a tlačiarenske práce za 1. Q34,04obj. 19/201803.04.201831611494:Trifit Žilina, s .r .o.,,M.R. Štefánika 13, 01001 Žilina06.04.201816.04.2018
53/2018PHM57,39č. Zmluvy 0541708/00CRZ04.04.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava12.04.201825.04.2018
54/2018inzercia zámeru, podmienky nájmu27,72obj. 28/201806.04.201835790253:Petitpress, a .s. divízia týždenníkov, o .z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava12.04.201825.04.2018
55/2018para1.689,85Zmluva 47040806.04.201836403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina23.04.201825.04.2018
56/2018telekomunikačné poplatky-mobilá sieť109,8109.04.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava16.04.201825.04.2018
57/2018telekomunikačné poplatky-pevná sieť53,39Zmluva 129/200409.04.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava16.04.201825.04.2018
58/2018verejná správa -ročný prístup poradca podnikateľa96,00elektronická obj.22.02.201831592503: Poradca podnikateľa, spol.s. r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina11.04.201825.04.2018
59/2018nákup žiaroviek26,00obj. 33/201810.04.201831628036:FIN, spol. s. r. o. elektro, Republiky č. 2, 01001 Žilina19.04.201826.04.2018
60/2018drevené podpery pod sochy k výstave J.Sapara45,00obj. 35/201813.04.201843340946: Jozef Čatloš, Dodijonica, 01361 Kotešová19.04.201826.04.2018
61/2018inštalačný mat. k výstave J.Sapara25,00obj. 36/201816.04.201836827011: TABAČÍK-PRIEMTO, s.r.o, Národná 15, 010 01 Žilina19.04.201826.04.2018
62/2018maliarsky mat. k výstave J. Sapara21,72obj. 32/201816.04.201847574291: Painthouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 Žilina19.04.201826.04.2018
63/2018spracovanie znaleckého posudku150,00obj. 27/201823.04.2018913523: Ing. Branislav Tarnócy CSc., Ladiverova 2411/6, 01001 Žilina23.04.201826.04.2018
64/2018vodné,stočné558,48č. Zmluvy 20110429217.04.201836672297: SEVAK, Bôrickácesta 1960, 010 57 Žilina20.04.201827.04.2018
65/2018elektronické stravovacie poukážky851,20RZ 549/2015/OPaVO17.04.201847079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava26.04.201827.04.2018
66/2018PHM67,36č. Zmluvy 0541708/00CRZ18.04.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava26.04.201827.04.2018
67/2018služby v oblasti PO120,00IZ 369/200518.04.201817887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 1670/11, 010 08 Žilina23.04.201827.04.2018
68/2018spracovanie audiovizuálneho záznamu z výstavy J.Sapara150,00obj. 34/201818.04.201845896852: R+L, s. r. o., Framborská 12, 01001 Žilina26.04.201827.04.2018
69/2018spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU36,00Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.201819.04.201831421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin20.04.201827.04.2018
2018/10preddavková platby 04/2018440,00Zmluva 47040811.04.201836403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina06.04.201827.04.2018
2018/11kurátorské práce k výstave J. Sapara100,00Zmluva o dielo zo dňa 28.03.201812.04.2018PhDr. Alena Vrbanová, PhD., Tatranská 15, 974 11 Banská Bystrica23.04.201802.05.2018
71/2018vložka bezpečnostná19,31obj. 39/201827.04.201836827011: TABAČÍK-PRIEMTO, s.r.o, Národná 15, 010 01 Žilina07.05.201814.05.2018
72/2018pripojenie k internetu+elektro mat.207,00obj.31/201827.04.201836408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina07.05.201814.05.2018
73/2018ochrana objektu PGU87,62ZoD 0201199904.05.201836008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina07.05.201814.05.2018
74/2018tonery28,00obj. 41/201804.05.201836408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina07.05.201814.05.2018
75/2018PHM39,78č. Zmluvy 0541708/00CRZ04.05.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava11.05.201822.05.2018
76/2018telekomunikačné poplatky-pevná sieť50,64Zmluva 129/200404.05.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava11.05.201822.05.2018
77/2018para-Ciachovňa, PGU1.186,06Zmluva 47040804.05.201836403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina15.05.201822.05.2018
78/2018vodoinštalačný materiál61,92obj. 42/201804.05.201831563945: CBK,spol. s.r.o.,Štrková 27/606, 010 08 Žilina14.05.201822.05.2018
79/2018odborný seminár(ZP od 1.5.2018)50,00obj. 40/201807.05.201836663484: EDUCO-CONSULT ,s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina07.05.201822.05.2018
80/2018telekomunikačné poplatky-mobilá sieť87,4107.05.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava11.05.201822.05.2018
81/2018elektronické stravovacie poukážky828,40RZ 549/2015/OPaVO07.05.201847079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava25.05.201825.05.2018
82/2018predaj knižných kníh56,00KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-0109.05.201800587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín14.05.201825.05.2018
83/2018spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU36,00Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.201810.05.201831421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin11.05.201825.05.2018
84/2018mat. k KVČ akciám: Noc múzeií a galérií, MDD v galérii32,50obj. 45/201817.05.201851060051: OPTYS, spol. s r.o., Žilina J. Vuruma 144 010 01 Žilina23.05.201830.05.2018
85/2018tlač baneru ,samolepka k výstave: TO SME MY 201847,50obj. 43/201817.05.201836399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina24.05.201831.05.2018
86/2018tlač plagátov ku KVČ akcii :NOC MÚZEIÍ A GALÉRII20,20obj. 44/201817.05.201836399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina24.05.201831.05.2018
87/2018odborný seminár ( ochrana osobných údajov )50,00obj. 40/201818.05.201836663484: EDUCO-CONSULT ,s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina24.05.201831.05.2018
88/2018školenie- Začiatočník vo verejnom obstarávaní96,00obj. 38/201818.05.201847139200: Otidea, s. r. o., Astrová 2/A, 82101Bratislava23.05.201831.05.2018
89/2018vytvorenie anglickej verzie webstránky www.pgu.sk240,00obj. 46/201824.05.201831421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin24.05.201831.05.2018
70/2018prezutie zimných pneumatík a vyváženie kolies -služobné vozidlo PEUGEOT BOXER ZA24,38obj. 37/201820.04.201850310801: Autoservis Štefanko, Kragujevská 3753, 01001 Žilina26.04.201804.05.2018
2018/12preddavková platba 05/2018430,00Zmluva 47040807.05.201836403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina07.05.201831.05.2018
90/2018bublinová fólia55,44obj. 47/201824.05.201844229950:Slovpap Sk, s..o. Pittburská 5, 01008 Žilina04.06.201808.06.2018
91/2018grafická príprava do tlače katalógu P.Kovačovský800,00obj .5/201829.05.201844810598:Blimp studio s.r.o., Kuklovská 57, 84104 Bratislava30.05.201808.06.2018
92/2018odborný seminár-Cestovné náhrady r.2018 pre 2 pracovníkov100,00obj. 40/201828.05.201836663484: Educo-Consult s.r.o. Žilina, Vysokoškolákov 4, 01008 Žiina04.06.201812.06.2018
93/2018ochrana objektu PGU100,00ZoD02011999,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.231.5.201836008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina04.06.201812.06.2018
94/2018poradca podnikateľa-časopis,predplatné159,14elektronická obj.28.05.201831592503: Poradca podnikateľa, spol.s. r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina05.06.201815.06.2018
95/2018PHM71,10č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.201405.06.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava12.06.201822.06.2018
96/2018telekomunikačné poplatky-pevná sieť48,68Zmluva 129/200406.06.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava12.06.201822.06.2018
97/2018fólia obalová ručná17,16obj. 48/201806.06.201844229950:Slovpap Sk, s..o. Pittburská 5, 01008 Žilina13.06.201822.06.2018
98/2018spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU36,00Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.201806.06.201831421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin12.06.201822.06.2018
99/2018para-Ciachovňa, PGU505,52Zmluva 47040806.06.201836403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina13.06.201822.06.2018
100/2018telekomunikačné poplatky-mobilá sieť87,7107.06.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava12.06.201822.06.2018
101/2018elektronické stravovacie poukážky866,40RZ 549/2015/OPaVO01.06.201847079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava18.06.201825.06.2018
102/2018predaj knižných kníh31,00KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-0108.06.201800587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín15.06.201825.06.2018
103/2018maliarsky mat. k výstave Bienále maľby v PGU44,63obj. 49/201808.06.201847574291: Na stanicu 16,010 09 Žilina-Bytčica18.06.201825.06.2018
104/2018PHM139,67č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.201420.06.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava29.06.201804.07.2018
105/2018ochrana objektu PGU100,00ZoD2012011,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.202.07.201836008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina06.07.201816.07.2018
106/2018kopírovacie a tlačiarenske práce za 2.Q38,83obj. 19/201803.07.201831611494:Trifit Žilina, s .r .o.,,M.R. Štefánika 13, 01001 Žilina11.07.201820.07.2017
107/2018PHM24,86č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.201404.07.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava16.07.201823.07.2018
108/2018podlahový mop s nášlapným žmýkaním49,90obj. 50/201804.07.201735950226: Internet Mall Slovakia,s.r.o.,Galvániho 6, 821 04 Bratislava,prevádzka V.Tvrdého 1, 010 01 Žilina04.07.2017 -úhrada v hotovosti ,VPP 87/2018 zo dňa 04.07.201804.07.2018
109/2018para-Ciachovňa, PGU935,52Zmluva 47040806.07.201836403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina24.07.201831.07.2018
110/2018telekomunikačné poplatky-mobilá sieť105,3406.07.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava16.07.201831.07.2018
111/2018elektronické stravovacie poukážky722,00RZ 549/2015/OPaVO06.07.201847079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava24.07.201831.07.2018
112/2018telekomunikačné poplatky-pevná sieť48,86Zmluva 129/200410.07.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava16.07.201831.07.2018
113/2018predaj knižných kníh34,30KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-0110.07.201800587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín20.07.201831.07.2018
114/2018spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU36,00Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.201802.07.201831421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin16.07.201831.07.2018
115/2018zhotovenie gravírovanej tabuľky30,00obj. 52/201810.07.201834352406:Mgr. Peter Vnuk,NORPAL print, Mydlárska 2,010 01Žilina16.07.201831.07.2018
117/2018antivírusový program ESET do počítačov245,00obj. 53/201813.07.201836408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina23.07,201831.07.2018
118/2018tlačiarenské služby k výstave Bienále maľby VI.?106,48obj. 51/201813.07.201836399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina23.07,201831.07.2018
119/2018vodné,stočné579,50č. Zmluvy 20110429213.07.201836672297: SEVAK, Bôrickácesta 1960, 010 57 Žilina20.07.201831.07.2018
120/2018tlač katalógu: Patrik Kovačovský.-Analógový koniec?800,00obj. 13/201816.07.201844047801:Cyan, s.r.o, M.Bela 6, 81106 Bratislava19.07.201831.07.2018
121/2018PHM95,49č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.201417.07.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava27.07.201831.07.2018
2018/13Honorár:kurátorska koncepcia výstavy Bienále maľby VI.?100,00Zmluva o dielo zo dňa 02.07.201811.07.2018Mgr. Gabriela Garlatyová, Daxnerova 6, 979 01 Rimavská Sobota19.07.201831.07.2018
2018/14Honorár:grafický vizuál výstavy Bienála maľby VI.?50,00Zmluva o dielo zo dňa 02.07.201811.07.2018Ester Mládenková, Severná 29, 010 01 Žilina19.07.201831.07.2018
116/2018kancelársky papier84,00obj. 54/201812.07.2018326272111: Tibor Varga TSV, Vajanského 80, 984 01 Lučenec30.07.201806.08.2018
122/2018ochrana objektu PGU100,00ZoD2012030,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.207.08.201836008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina06.08.201813.08.2018
123/2018PHM99,95č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.201417.08.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava13.08.201821.08.2018
124/2018teplo Ciachovňa, PGU935,52Zmluva 47040806.09.201836403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina14.08.201822.08.2018
125/2018telekomunikačné poplatky-mobilá sieť110,4620.08.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava13.08.201822.08.2018
126/2018telekomunikačné poplatky-pevná sieť49,99Zmluva 129/200417.08.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava13.08.201822.08.2018
127/2018predplatné mesačníka" PAM 201868,00elektronická obj.01.09.201836371271: Poradca s. r .o., Pri Celulózke 40,010 01 Žilina09.08.201824.08.2018
128/2018elektronické stravovacie poukážky665,00RZ 549/2015/OPaVO31.08.201847079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava14.08.201824.08.2018
129/2018spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU36,00Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.201820.08.201831421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin14.08.201824.08.2018
130/2018predaj časopisov z KP21,50KZ do dňa 11.10.201808.09.201842265959:PILOT, Adámiho 2, 841 05 Bratislava28.08.201830.08.2018
131/2018kontrola PO, používanie uzáverov v objekte PGU115,00IZ 369/200513.09.201817887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 1670/11, 010 08 Žilina04.09.201807.09.2018
132/2018ochrana objektu PGU100,00ZoD2012040,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.207.09.201836008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina04.09.201807.09.2018
2018/15preddavková platba 2.polrok122,00Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie15.08.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina03.08.201830.08.2018
2018/16preddavková platba 2.polrok1.555,00Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie15.08.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina03.08.201830.08.2018
2018/17preddavková platba 2.polrok363,00Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie15.08.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina03.08.201830.08.2018
2018/18preddavková platba 2.polrok273,00Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie15.08.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina03.08.201830.08.2018
2018/19preddavková platba 2.polrok281,00Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie15.08.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina03.08.201830.08.2018
133/2018tonery52,00obj.59/201817.09.201836408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina07.09.201814.09.2018
134/2018ochrana objektu PGU19,92ZoD2012047,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.207.09.201836008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina07.09.201814.09.2018
135/2018servis klimatizácií ,čerpadlo, filtre398,40obj. 57/201810.09.201847556480:Z s.r.o Efektívne energetické zariadenia. nám. SV.J.Bosca 11, 010 04 Žilina07.09.201814.09.2018
136/2018elektronické stravovacie poukážky589,00RZ 549/2015/OPaVO03.10.201847079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava21.09.201826.09.2018
137/2018teplo935,52Zmluva 47040807.10.201836403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina21.09.201826.09.2018
138/2018telekomunikačné poplatky-pevná sieť50,93Zmluva 129/200417.09.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava17.09.201826.09.2018
139/2018spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU36,00Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web stránky PGU 39/2018 zo dňa 26.01.201820.09.201831421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin20.09.201826.09.2018
140/2018predaj knižných kníh17,00KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-0121.09.201800587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín20.09.201826.09.2018
141/2018telekomunikačné poplatky-mobilá sieť11,5218.09.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava18.09.201826.09.2018
142/2018PHM105,68č.Zmluvy 0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.201402.10.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava28.09.201828.09.2018
143/2018preinštalovanie notebooka,nastavenie nových licencií45,00obj. 63/201803.10.201836408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina28.09.201828.09.2018
144/2018školenie: ZP pod lupou 2018216,00obj. 63/201824.09.201836371271: Poradca s. r .o., Pri Celulózke 40,010 01 Žilina24.09.201828.09.2018
145/2018ochrana objektu PGU100,00ZoD2012058,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.207.10.201836008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina03.10.201810.10.2018
146/2018tlač pozvánok,baner,plagáty -výstava Veronika Rónaiová109,49obj. 65/201809.10.201836399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina08.10.201810.10.2018
147/2018tlač pozvánok,plagát72,49obj. 68/201809.10.201836399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina08.10.201810.10.2018
OBJEDNÁVKY 2018
Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGUPopis objednaného plneniaCelková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH v EURIdentifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa FabasoftDátum vyhotovenia objednávkyIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkciaČíslo objednávky podľa číselníka objednávok PGUPopis objednaného plneniaDátum zverejnenia
1/2018tonery do tlačiarní56,003.1.2018EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr1/2018tonery10.1.2018
2/2018publikáciado 35,0011.1.2018Regionálne vzdeláv.centrum, M.Nešpora 925/8 90501 SenicaMgr. Milan Mazúr2/2018publikácia11.1.2018
3/2018výroba pečiatkydo 16,0012.1.2018Norpal, Ing. Pavol Vnuk, Mydlárska 2, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr3/2018výroba pečiatky15.1.2018
4/2018tlač a knihárske spracovanie publikáciedo 7.700,0015.1.2018FO ART s.r.o., Vyšehradská 29, 85106 BratislavaMgr. Milan Mazúr4/2018tlač a knihárske spracovanie publikácie23.1.2018
5/2018layout a grafická príprava do tlače katalógudo 800,0015.1.2018Blimp studio s.r.o., Kuklovská 57, 84104 BratislavaMgr. Milan Mazúr5/2018layout a grafická príprava do tlače katalógu23.1.2018
6/2018grafická korektúra katalógudo 129,0015.1.2018Blimp studio s.r.o., Kuklovská 57, 84104 BratislavaMgr. Milan Mazúr6/2018grafická korektúra katalógu23.1.2018
7/2018poštové známky225,0015.1.2018Slovenská pošta, Partizánska 9, 97599 Banská BystricaMgr. Milan Mazúr7/2018poštové známky23.1.2018
8/2018oprava dverí a výmena ovládačado 200,0017.1.2018Emos alumatic s.r.o., Považské Podhradie 435, 01701 Považská BystricaMgr. Milan Mazúr8/2018oprava dverí a výmena ovládača23.1.2018
9/2018post produkčné úpravy filmu HAPPYSOC, spracovanie audio-vizuálneho materiáludo 960,0019.1.2018Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 RosinaMgr. Milan Mazúr9/2018post produkčné úpravy filmu HAPPYSOC, spracovanie audio-vizuálneho materiálu26.1.2018
10/2018post produkčné úpravy a editovanie filmu HAPPYSOC, spracovanie hrubého audio-vizuálneho materiáludo 585,0019.1.2018Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 RosinaMgr. Milan Mazúr10/2018post produkčné úpravy a editovanie filmu HAPPYSOC, spracovanie hrubého audio-vizuálneho materiálu26.1.2018
11/2018tlač katalógu k výstave HAPPYSOC 300 ksdo 1.000,0019.1.2018Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 RosinaMgr. Milan Mazúr11/2018tlač katalógu k výstave HAPPYSOC 300 ks26.1.2018
12/2018nákup doska k výstave HAPPYSOCdo 90,0019.1.2018Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 RosinaMgr. Milan Mazúr12/2018nákup doska k výstave HAPPYSOC30.1.2018
13/2018tlač katalógu Analógový koniecdo 800,0019.1.2018Cyan, s.r.o, M.Bela 6, 81106 BratislavaMgr. Milan Mazúr13/2018tlač katalógu Analógový koniec30.1.2018
14/2018inštalačný materiál k výstave HAPPYSOC112,0030.1.2018Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr14/2018maliarsky materiál k výstave HAPPYSOC31.1.2018
15/2018maliarsky materiál k výstave HAPPYSOC38,0030.1.2018Painhouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 ŽilinaMgr. Milan Mazúr15/2018maliarsky materiál k výstave HAPPYSOC6.2.2018
16/2018zámky, kľučky, samozatváračdo 165,009.2.2018Hasta, s.r.o, Bytčianska 814/31, 01003 ŽilinaMgr. Milan Mazúr16/2018zámky, kľučky, samozatvárač19.2.2018
17/2018preprogramovanie riadiacej jednotky180,0019.2.2018Engie Servis, a.s., pobočka Žilina, Kysucká cesta 16C, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr17/2018preprogramovanie riadiacej jednotky23.2.2018
18/2018maliarsky materiáldo 45,0020.2.2018Painhouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 ŽilinaMgr. Milan Mazúr18/2018maliarsky materiál23.2.2018
19/2018kopírovanie a tlačiar.práce k výstavám a aktivitám PGU štvrťročnedo 50,0020.2.2018Trifit Žilina, s.r.o., M.R. Štefánika 13, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr19/2018kopírovanie a tlačiar.práce k výstavám a aktivitám PGU štvrťročne26.2.2018
20/2018preškolenie pracovníka referentského vozidlado 12,0022.2.2018Ing. Igor Varnai-Point Extra , M.R. Štefánika 896/1, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr20/2018preškolenie pracovníka referentského vozidla26.2.2018
21/2018kanc.papier a potreby podľa výberudo 135,0026.2.2018Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 98401 LučenecMgr. Milan Mazúr21/2018kanc.papier a potreby podľa výberu26.2.2018
22/2018kontrola a revízia elektrických spotrebičov v zmysle STN 331610do 125,0026.2.2018Ondrej Butkaj OB elektro, Pažitie 518/37, 01009 ŽilinaMgr. Milan Mazúr22/2018kontrola a revízia elektrických spotrebičov v zmysle STN 33161026.2.2018
23/2018tlač pozvánok, samolepky, baner k výstave Mesiac architektúry101,005.3.2018Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr23/2018tlač pozvánok, baner, samoplepky8.3.2018
24/2018maliarsky materiál k výstave Mesiac architektúry50,005.3.2018Painhouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 ŽilinaMgr. Milan Mazúr24/2018maliarsky materiál8.3.2018
25/2018tonerdo 15,0012.3.2018EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr25/2018toner12.3.2018
26/2018clip rámy49,5012.3.2018Fax Copy, a.s. Bratislava-Pobočka A.Bernoláka 3243/55, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr26/2018clip rámy12.3.2018
27/2018znalecký posudok150,0019.3.2018Ing. Branislav Tarnócy CSc., Ladiverova 2411/6, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr27/2018znalecký posudok20.3.2018
28/2018uverejnenie inzerátu27,7222.3.2018Petitpress, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 81108 BratislavaMgr. Milan Mazúr28/2018zverejnenie inzerátu23.3.2018
29/2018kopírovacie a tlačiarenske prácedo 50,004.4.2018Trifit Žilina, s.r.o., M.R. Štefánika 13, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr29/2018tlač k výstavám5.4.2018
30/2018pozvánky, samolepka, baner k výstave J.Saparado 70,004.4.2018Racional SK, Veľká Okružná 54, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr30/2018pozvánky, samolepky, baner12.4.2018
31/2018rozšírenie internetu do výstavných priestorovdo 270,0010.4.2018EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr31/2018internet12.4.2018
32/2018maliarsky materiál na vypravenie stien k výstave J.Saparado 22,0010.4.2018Painhouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 ŽilinaMgr. Milan Mazúr32/2018maliarsky materiál12.4.2018
33/2018nákup žiaroviek do stálej expozície V.Hložník26,0010.4.2018FIN, spol.s.r.o. elektro, Republiky č. 2, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr33/2018nákup žiaroviek12.4.2018
34/2018spracovanie audiovizuálného záznamu k výstave J.Sapara150,0010.4.2018R+L, s.r.o., Framborská 12, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr34/2018spracovanie záznamu k výstave12.4.2018
35/2018drevený podper pod sochy s montážou45,0010.4.2018Jozef Čatloš, Dodijonica, 01361 KotešováMgr. Milan Mazúr35/2018drevený podper pod sochy s montážou12.4.2018
36/2018inštalačný materiál k výstave J.Sapara25,0010.4.2018Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr36/2018inštalačný materiál16.4.2018
37/2018prezutie motorového vozidla25,0018.4.2018Autoservis Štefanko, Kragujevská 3753, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr37/2018pneuservis služba23.4.2018
38/2018školenie verejné obstrávanie96,0020.4.2018Otidea, s.r.o., Astrová 2/A, 82101BratislavaMgr. Milan Mazúr38/2018školenie26.4.2018
39/2018bezpečnostná vložkado 20,0026.4.2018Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr39/2018nákup spotrebného materiálu26.4.2018
40/2018školenie50,00/školenie osoba2.5.2018Educo-Consult s.r.o. Žilina, Vysokoškolákov 4, 01008 ŽiinaMgr. Milan Mazúr40/2018školenie3.5.2018
41/2018toner28,002.5.2018EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr41/2018toner pre tlačiarne3.5.2018
42/2018nástenná batéria a vodovodné kohútky61,923.5.2018C.B.K. spol.s.r.o.Mgr. Milan Mazúr42/2018batéria, vodovod.kohútiky3.5.2018
43/2018samolepka, baner k výstave TO SME MYdo 48,0014.5.2018Racional SK, Veľká Okružná 54, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr43/2018samolepka, baner17.5.2018
44/2018plagáty A2, A3 k akcií Noc múzeí a galérií20,2014.5.2018Racional SK, Veľká Okružná 54, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr44/2018plagáty17.5.2018
45/2018materiál k akcii Noc múzeií a galériido 33,0017.5.2018OPTYS, spol. s r.o., Žilina J. Vuruma 144 010 01 ŽilinaMgr. Milan Mazúr45/2018materiál k výstave17.5.2018
46/2018vytvorenie anglickej verzie web stránky240,0018.5.2018Fiwe Dimensios, s.r.o, Pod Krásnom 9789, 03601 MartinMgr. Milan Mazúr46/2018web stránka anglická verzia24.5.2018
47/2018nákup bublinková fólia 3 baldo 56,0022.5-2018Slovpap Sk, s..o. Pittburská 5, 01008 ŽilinaMgr. Milan Mazúr47/2018nákup bublinkovej fólie24.5.2018
48/2018obalová fólia s rúčkoudo 18,004.6.2018Slovpap Sk, s..o. Pittburská 5, 01008 ŽilinaMgr. Milan Mazúr48/2018nákup fólie4.6.2018
49/2018maliarsky materiál k výstave Bienále maľbydo 45,008.6.2018Painhouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 ŽilinaMgr. Milan Mazúr49/2018maliarsky materiál8.6.2018
50/2018podlahový mopdo 51,002.7.2018Internet Mall Slovakia, Galvaniho 6, 82104 BratislavaMgr. Milan Mazúr50/2018náradie na upratovanie11.7.2018
51/2018pozvánky, samolepka, plagáty, baner k výstave Bienále maľby IV?do 107,004.7.2018Racional SK, Veľká Okružná 54, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr51/2018reklama k výstave11.7.2018
52/2018gravírovaná tabuľka na dveredo 30,009.7.2018Ing. Peter Vnuk-Norpal-Print, Mydlárska 2, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr52/2018tabuľka na dvere11.7.2018
53/2018Antivirus Eset Endpoint Protection Standart245,0012.7.2018EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr53/2018Eset12.7.2018
54/2018xerografický papier A484,0012.7.2018Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 98401 LučenecMgr. Milan Mazúr54/2018xerografický papier H412.7.2018
55/2018kopírovanie a tlačiar.práce k výstavám a aktivitám PGU štvrťročnedo 50,0012.7.2018Trifit Žilina, s.r.o., M.R. Štefánika 13, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr55/2018kopírovanie a tlačiar.práce k výstavám a aktivitám PGU štvrťročne16.7.2018
56/2018výroba drevenej debny na prepravu obrazov na výstavu do USAdo 70,0017.7.2018Jozef Čatloš Dodijonica, 01361 Kotešová 103Mgr. Milan Mazúr56/2018výroba debny20.7.2018
57/2018čerpadlo na odvod kondenzu a servis vzduchotechnikydo 400,0013.8.2018EEZ s.r.o Efektívne energetické zariadenia. nám. SV.J.Bosca 11, 010 04 ŽilinaMgr. Milan Mazúr57/2018servis16.8.2018
58/2018školenie pre zamestnancov na obsluhu EPSdo 50,0013.8.2018Engie services, a.s., Ksucká cesta 16C, 010 01 ŽilinaMgr. Milan Mazúr58/2018školenie16.8.2018
59/2018tonery do tlačiarní52,003.9.2018EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr59/2018nákup tonerov3.9.2018
60/2018čistiace a dezinfekčné prostriedkydo 120,0014.9.2018Banchem, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská StredaMgr. Milan Mazúr60/2018čistiace prostriedky14.9.2018
61/2018inzercia podujatia PMI Satlit 2018 Juraj Bartusz v periodiku Jazdecdo 250,006.9.2018Inštitút pre dočasné dejiny umenia, Veľká Okružná 88, 010 01 ŽilinaMgr. Milan Mazúr61/2018inzercia17.9.2018
62/2018školenie Zákonník práce pod lupou216,0017.9.2018Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 ŹilinaMgr. Milan Mazúr62/2018školenie26.9.2018
63/2018preinštalácia notebooku ASUS a na nastavenie licencií do pc45,0017.9.2018EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 ŽilinaMgr. Milan Mazúr63/2018preinštalácia a nastavenie licencií26.9.2018
64/2018inzercia podujatia Veronika Rónaiová250,0017.9.2018Inštitút pre dočasné dejiny umenia, Veľká Okružná 88, 010 01 ŽilinaMgr. Milan Mazúr64/2018inzercia26.9.2018
65/2018pozvánky, samolepka, plagáty, baner k výstave V.Rónaiová110,0017.9.2018Racional SK, Veľká Okružná 54, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr65/2018reklama k výstave26.9.2018
66/2018pozvánky, samolepka, plagáty, k podujatiu PMI Saleit 2018 J.Bartusz73,0017.9.2018Racional SK, Veľká Okružná 54, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr66/2018reklama k výstave26.9.2018
67/2018odborné prehliadky výmenníkovej stanice Ciachovňa a PGU669,6025.9.2018Vlastimil Benedikovič, Fatranská 3100/6, 010 08 ŽilinaMgr. Milan Mazúr67/2018odborné prehliadky26.9.2018
68/2018materiál k výstave V Rónyiová45,2526.9.2018Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr68/2018inštalačný materiál2.10.2018
69/2018maliarsky materiál k výstave V. Rónaiová54,6526.9.2018Painthouse, s,r,o,, Na Stanicu 16, 010 09 ŽilinaMgr. Milan Mazúr69/2018maliarsky materiál4.10.2018
70/2018kancelárske potreby podľa výberudo 320,002.10.2018Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 LučenecMgr. Milan Mazúr70/2018kancelárske potreby pre zamestnancov PGU5.10.2018
71/2018expanzná nádrž s príslušenstvomdo 145,008.10.2018C.B.K. spol.s r.o.,ul.Štrková 27/606 p.O.BOX 111, 010 08 ŽilinaMgr. Milan Mazúr71/2018expanzná nádrž s príslušenstvom9.10.2018
72/2018akrylové farby k pripravovanej výstave A. Barčíkdo 23,0010.10.2018Optys, spol.s r.o., J.Vuruma 144, 010 01 ŽilinaMgr. Milan Mazúr72/2018akrylové farby10.10.2018
73/2018kopírovacie a tlačiarske práce k výstavám v PGUdo 50,0010.10.2018Trifit Žilina, s.r.o., M.R. Štefánika 13, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr70/2018tlač k výstavám10.10.2018
74/2018ročná kontrola EPS systémudo 180,0010.10.2018Engie services, a.s., pobočka ŽIlina, Kysucká cesta 16C, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr74/2018ročná kontrola16.10.2018
75/2018ročná a tlaková skúška hasiacich prístrojov, hydrantovdo 90,0010.10.2018Radoslav Polónyi, Hlinská 37, 010 01 ŽilinaMgr. Milan Mazúr75/2018ročná kontrola16.10.2018
76/2018osobné ochranné pracovné prostriedky podľa výberudo 150,0011.10.2018Ing. Dušan Filimonov ACAPO, Sasinkova 1, 010 01 ŽilinaMgr. Milan Mazúr76/2018nákup osobných ochranných prostriedkov18.10.2018
77/2018referenčné skúšky na služobné autodo 14,0417.10.2018Eva Ďungelová-Point Extra, M.R. Štefánika 33, 010 01 ŽilinaMgr. Milan Mazúrreferenčné skúšky na služobné autoškolenie19.10.2018
78/2018toner, mys k pc39,0018.10.2018EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr78/2018nákup tonerov24.10.2018
79/2018vstupenkydo 45,0018.10.2018Optys, spol s r.o., U Sušárny 301, 74 756 Dolní ŽivoticeMgr. Milan Mazúr79/2018vstupenky24.10.2018
80/2018požiarno preventívna kontrolado 190,0018.10.2018BEZPO poradenstvo a školiaca činnosť v oblasti bezečnosti a ochrany zdravia pri príci, požiarnej ochrany, Černovská 11, 010 08 ŽilinaMgr. Milan Mazúr80/2018požiarno preventívna kontrola24.10.2018
81/2018výroba textov so samolepiacej fólie a lepenie fólie139,205.11.2018Výtvarná agentúra A1, Predmestská 90, 010 01 ŽilinaMgr. Milan Mazúr81/2018výroba textov so samolepiacej fólie a lepenie fólie6.11.2018
82/2018rezané pasporty26,005.11.2018Tomáš Vojtašek-Ateliér VIKI, Vajanského nábr. 9, 811 02 BratislavaMgr. Milan Mazúr82/2018rezané pasporty na diela k výstave A. Barčík6.11.2018
83/2018tlač a knihárske spracovanie publikácie k výstave V.Rónaiovádo 3.200,0012.11.2018FO ART s.r.o., Prešovská 45, 821 02 BratislavaMgr. Milan Mazúr83/2018tlač a knihárske spracovanie publikácie13.11.2018
© Copyright 2017 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FIVE DIMENSIONS s.r.o.