ZMLUVY 2020
Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia
1/2020 292/2019 Dodatok č. 1 ku zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 6/2018 Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave 00164721 Bratislavský hrad, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislva Predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 1.8.2018-31.1.2021 16.12.2019 7.1.2020
2/2020 312/2019 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 7/2019 Tatranská galéria Poprad 37781481 Hviezdoslavova 341/12, 058 01 Poprad výpožičke zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 9.1.-15.4.2020 2.1.2020 7.1.2020
3/2020 2/2020 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatv. na základe RZ č. Z-00046658/2019 Stredoslovenská energetika 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny 69,79 eur/MWh 1.1.2020-31.12.2020 30.12.2019 7.1.2020
4/2020 12/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217429 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 173/I.polrok, 173/II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
5/2020 13/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217430 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 187/I. polrok, 187/ II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
6/2020 14/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217431 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1833 I. polrok, 1833 / II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
7/2020 15/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7216389 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1159/I. polrok, 1159/ II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
8/2020 16/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7218187 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 164/ I. polrok, 164/ II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020

FAKTÚRY 2020
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia

OBJEDNÁVKY 2020
Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH v EUR Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Dátum zverejnenia
1/2020 tlačiarenské a kopírovacie práce k výstavám a iným aktivitám PGU za 1.Q.2020 do 50,00 8.1.2020 Tiiger Print s.r.o., Sládkovičova 13, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 1/2020 tlačiarenské a kopírovacie práce k výstavám a iným aktivitám PGU za 1.Q.2020 9.1.2020
2/2020 školenie 50,00/školenie osoba 8.1.2020 Educo-Consult s.r.o. Žilina, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žiina Mgr. Milan Mazúr 2/2020 školenie 10.1.2020
3/2020 školenie 30,00/školenie osoba 8.1.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 0140 01 Košice Mgr. Milan Mazúr 3/2020 školenie 10.1.2020
4/2020 pasporty na diela V.Hložníka 3 ks 15,00 16.1.2020 Sklenárstvo a rámovanie Jozef Kuchárik, Štúrova 8, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 4/2020 pasporty na diela V.Hložníka 3 ks 20.1.2020

© Copyright 2020 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FIVE DIMENSIONS s.r.o.