Zmluvy 2018
DokumentČíslo zmluvy PGU podľa FabasoftNázov zmluvyIdentifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČOSídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľaPredmet zmluvy (popis)Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EURDátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...)Dátum uzavretia zmluvyDátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvyDátum zverejnenia
0120183/2018 Poistná zmluva PZ: 1239000612Kooperatíva poisťovňa. A.s.,00585441Štefanovičova 4, 81623 Bratislavapoistenie16,921.1.2018-31.12.201827.12.20176.1.2018
022018493/2017Dodatok č. 4 ku zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 9/2007Žilinský samosprávny kraj37808427ul. Komenského 48, 011 09 Žilinavýpožička zbierk. predmetov531,1027.7.2007-31.12.202111.12.201710.1.2018
032018501/2017Dodatok č. 1 ku zmluve o výpožičke zbierk. predmetov z r. 2014Žilinský samosprávny kraj37808427ul. Komenského 48, 011 09 Žilinavýpožička zbierk. predmetov800,0027.11.2014-31.12.202114.12.201710.1.2018
042018510/2017Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2017Galéria 19, n.o.42166756Záborského 861/15, 831 03 Bratislava - Nové Mestovýpožička zbierk. predmetov na výstavu1000,0015.2.-15.4.20183.1.201810.1.2018
05201816/2018Dodatok k PZ č. 1239000612Kooperatíva poisťovňa. A.s.,00585441Štefanovičova 4, 81623 Bratislavapoistenie8.1.2018-31.12.20188.1.201811.1.2018
06201817/2018Dodatok č.2 k Zmluve o poskyt.fin.prostried. č. 17-531-01876Fond na podporu umenia, 42418933Cukrová 14, 81108 Bratislavazmena zmluvy o poskyt. FP7.12.2018-25.2.201820.12.201712.1.2018
07201821/2018Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7217429Stredoslovenská energetika, a.s.36403008Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilinadodatok363,001.1.2018-31.12.20184.12.20171.1.201816.1.2018
08201822/2018Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7217430Stredoslovenská energetika, a.s.36403008Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilinadodatok122,001.1.2018-31.12.20184.12.20171.1.201816.1.2018
09201823/2018Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7217431Stredoslovenská energetika, a.s.36403008Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilinadodatok1555,001.1.2018-31.12.20184.12.20171.1.201816.1.2018
10201824/2018Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7218187Stredoslovenská energetika, a.s.36403008Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilinadodatok273,001.1.2018-31.12.20184.12.20171.1.201816.1.2018
11201825/2018Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakt.elektrinu č. 7216389Stredoslovenská energetika, a.s.36403008Pri Rjačianke 8591/4B, 01047 Žilinadodatok281,001.1.2018-31.12.20184.12.20171.1.201816.1.2018
12201812/2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2018Slovenská národná galéria164712Riečna 1, 815 13 Bratislavavýpožička zbierk. predmetov1362,0022.1.-10.5.201816.1.201819.1.2018
13/201838/2018Dodatok č.2 k zml. č. 17-531-01877Fond na podporu umeniaCukrová 14, 81108 Bratislavažiadosť o zmenu fin.prostriedkov1/20188.1.201825.1.2018
14/201839/2018Zmluva o spravovaní a aktualizovaní web stránkyFive Dimensions s.r.o.,31421407Pod Krásnom 9789, 03601 Martinspravovanie web stránky1.1.2018-31.12.201826.1.201826.1.2018
15/201869/2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2018Galéria mesta Bratislavy179752Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislavavýpožička zbierk. predmetov na výstavu4000,0020.2.-17.8.201817.2.20188.3.2018
16/201896/2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2018Nitrianska galéria36102580Župné námestie 3, 949 01 Nitra výpožička zbierk. predmetov na výstavu995,8213. 3. -21. 9. 201812.3.201812.3.2018
17/201899/2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2018Galéria mesta Bratislavy179752Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislavavýpožička zbierk. predmetov na výstavu3200,0014. 3.-17. 8. 201812.3.201812.3.2018
18/2018113/2018Poistné majetokKooperatíva poisťovňa. A.s.,00585441Štefanovičova 4, 81623 Bratislavapoistenie46,0115.3.2018-31.3.201815.3.201826.3.2018
19/2018130/2018Zmluva o dieloPhDr. Alena Vrbanová, PhD.kurátorstvo100,0029.3.2018-12.4.201828.3.201812.4.2018
20/2018133/2018Zmluva o zverení majetku do správy správcoviŽilinský samosprávny kraj37808427Komenského 48, 01109 Žilinapočítačebezodplatneod 26.4.201716.4.201823.4.2018
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSKPopis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúreCelková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EURIdentifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa FabasoftIdentifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGUDátum doručenia faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)Dátum zaplateniaDátum zverejnenia
1/2018tonery56,00obj. 1/20184.1.201836408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina9.1.201815.1.2018
2/2018vyúčtovanie el. energie556,58Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1991,Dohoda o platbách na preddpokladané množstvo energie6.1.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina23.1.201830.1.2018
3/2018elektronické stravovacie poukážky775,20RZ 549/2015/OPaVO8.1.201847079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava19.1.201823.1.2018
4/2018predaj knižných kníh24,00KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-0112.1.201800587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín19.1.201823.1.2018
5/2018členský príspevok na r.2018200,00ŽSK súhlas so zaplatením zo dňa 2.11.201715.1.201830842654: Stredoslovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 2760/31, 010 01 Žilina12.1.201819.1.2018
6/2018vyúčtovanie faktúry91,20Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1991,Dohoda o platbách na preddpokladané množstvo energie15.1.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina23.1.201830.1.2018
7/2018vyúčtovanie faktúry123,00Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1991,Dohoda o platbách na preddpokladané množstvo energie15.1.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina23.1.201830.1.2018
8/2018PHM29,300541708/00CRZ18.1.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava23.1.201830.1.2018
9/2018pečiatka na Ekonomický úsek15,50obj. 3/201829.1.201810936157: norpal, Ing.Pavol Vnuk, Mydlárska 2, 010 01 Žilina7.2.201814.2.2018
10/2018oprava dverí a výmena ovládača175,20obj. 8/201829.1.201831644716: EMOS ALUMATIC,s.r.o, Považské Podhradie 435,017 01 Považská Bystrica28.2.20187.3.2018
11/2018inštalačný mat. k výstave HAPPYSOC112,00obj. 14/20187.2.201836827011: TABAČÍK-PRIEMTO, s.r.o, Národná 15, 010 01 Žilina15.2.201823.2.2018
12/2018nákup pošt .známok á 0,45 € k výstavách225,00Súhlas na nákup poštových známok-úhrada bezhotovostmým spôsobom,zo dňa 11.7.2014obj. 7/201831.1.201836631124:Slovenská pošta, Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica22.1.201830.1.2018
13/2018polygrafické náklady na knižnú publikáciu PETER MELUZIN7.700,00obj. 4/20181.2.201835913509: Fo art s.r.o., Vyšehradská 29, 85106 Bratislava28.2.20188.3.2018
14/2018PHM41,630541708/00CRZ5.2.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava13.2.201823.2.2018
15/2018ochrana objektu PGU87,62ZoD 020119995.2.201836008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina7.2.201814.2.2018
16/2018postprodukčné úpravy filmu "HAPPYSOC"585,00obj. 10/20187.2.201836374822: Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 Rosina23.2.20182.3.2018
17/2018postprodukčné úpravy filmu "HAPPYSOC"960,00obj. 9/20187.2.201836374822: Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 Rosina15.2.201823.2.2018
18/2018tlač katalógu HAPP(Y)SOC(IETY)1.000,00obj. 11/20187.2.201836374822: Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 Rosina23.2.20182.3.2018
19/2018maliarsky mat.-k výstave HAPPYSOC37,97obj. 15/20187.2.201847574291: Painthouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 Žilina13.2.201823.2.2018
20/2018elektronické stravovacie poukážky760,00RZ 549/2015/OPaVO8.2.201847079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava20.2.201828.2.2018
21/2018spracovanie a aktualizácia web stránky PGU36,00Zmluva o spracovaní a aktualizovaní webovej stránky 39/2018 zo dňa26.1.20188.2.201831421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin9.2.201816.2.2018
22/2018telekomunikačné poplatky-pevná sieť57,61Zmluva 129/20048.2.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava13.2.201823.2.2018
23/2018fa za 1/2018(Ciachovňa,PGU)985,26Zmluva 4704088.2.201836403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina13.2.201823.2.2018
25/2018BOZP a PO,kontrola, opatrenia,poradenstvo140,00IZ 369/200513.2.201817887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 1670/11, 010 08 Žilina20.2.201828.2.2018
26/2018predaj knižných kníh62,00KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-0113.2.201800587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín15.2.201823.2.2018
27/2018telekomunikačné poplatky89,8419.2.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava20.2.201828.2.2018
30/2018maliarsky mat.-výmaľba skladu 2.posch.44,34obj. 18/201823.2.201847574291: Painthouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 Žilina5.3.201815.3.2018
31/2018preškolenie v rámci preškolenia vodičov referentských vozidiel11,95obj. 20/201826.2.201835290404: Ing. Igor Varnai-Point Extra , M.R. Štefánika 896/1, 01001 Žilina5.3.201815.3.2018
28/2018PHM23,760541708/00CRZ20.2.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava28.2.20188.3.2018
29/2018predaj FLASH ARTOV6,00KZ zo dňa 10.10.201720.2.201842265959: PILOT, Adámiho 2,841 05 Bratislava28.2.20188.3.2018
2018/1preddavková platba 1/20181.950,00Zmluva 4704085.1.201836403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina9.1.201819.1.2018
2018/2preddavková platba k 15.2.2018363,00Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie15.1.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina7.2.201814.2.2018
2018/3preddavková platba k 15.2.2018273,00Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie15.1.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina7.2.201814.2.2018
2018/4preddavková platba k 15.2.2018281,00Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie15.1.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina7.2.201814.2.2018
2018/5preddavková platba k 15.2.20181.555,00Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie15.1.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina7.2.201814.2.2018
2018/6preddavková platba k 15.2.2018122,00Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991, Dohoda o platbách na predpokladané množstvo energie15.1.201836403008: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina7.2.201814.2.2018
2018/7audiovizuálny materiál o výtvarnom umelcovi Alexovi Mlynárčikovi4.700,00Zmluva o dielo zo dňa 18.12.20172.1.2018Anton Čierny, Pokojná 250, 013 22 Rosina7.3.201817.3.2018
2018/8preddavková platba 2/20181.340,00Zmluva 47040813.2.201836403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina7.2.201814.2.2018
24/2018publikácia -účt. súvzťažnosti v samospráve-Ekonomický úsek31,30obj. 2/201816.02.201837986635: Regionálne vzdelávacie centrum, Senica, M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica13.02.201823.02.2018
32/2018kancelársky materiál + kancelársky papier132,37obj. 21/201801.03.2018326272111: Tibor Varga TSV, Vajanského 80, 984 01 Lučenec12.03.201823.03.2018
33/2018ochrana objektu PGU87,62ZoD 0201199905.03.201836008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina06.03.201816.03.2018
34/2018spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU36,00Zmluva o spracovaní a aktualizovaní webovej stránky 39/2018 zo dňa26.1.201805.03.201831421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin06.03.201816.03.2018
35/2018revízie elektro spotrebičov a ručného el. náradia v PGU124,50obj. 22/201805.03.201846999612:Ondrej Butkaj OB elektro, Pažitie 518/37, 01009 Žilina12.03.201823.03.2018
36/2018PHM35,560541708/00CRZ05.03.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava12.03.201823.03.2018
37/2018telekomunikačné poplatky-mobilá sieť97,3705.03.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava12.03.201823.03.2018
38/2018preprogramovanie riadiacej jednotky180,00obj. 17/201805.03.201835966289:Engie Servis, a.s., pobočka Žilina, Kysucká cesta 16C, 01001 Žilina15.03.201826.03.2018
39/2018oprava riadiacej jednotky pre systém PerBoschPlena698,40obj. 106/201705.03.201835966289:Engie Servis, a.s., pobočka Žilina, Kysucká cesta 16C, 01001 Žilina27.03.201810.04.2018
40/2018elektronické stravovacie poukážky684,00RZ 549/2015/OPaVO07.03.201847079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava16.03.201826.03.2018
41/2018telekomunikačné poplatky-pevná sieť44,80Zmluva 129/200407.03.201835763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava12.03.201823.03.2018
42/2018predaj knižných kníh42,00KZ 2015-10-01-01, dodatok č.1 č.2015-10.06-0108.03.201800587257: QEX, a.s., Brnianska 1,911 05 Trenčín16.03.201826.03.2018
43/2018materiál, výmena zámkov, kľučiek147,92obj. 16/201808.03.201831646751: HASTA, s .r .o ,Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina- Považský Chlmec15.03.201826.03.2018
44/2018faktútra za 02/20181.573,66Zmluva 47040836403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina15.03.201826.03.2018
45/2018maliarsky mat. k výstave Mesiac architektúry -CEZAAR50,00obj. 24/201809.03.201847574291: Painthouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 Žilina15.03.201826.03.2018
46/2018toner do tlačiarne14,00obj. 25/201813.03.201836408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina16.03.201826.03.2018
47/2018tlač a rezanie samolepiek, materiál k výstave Mesiac architektúry- CEZAAR101,00obj. 23/201814.03.201836399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina22.03.201805.04.2018
48/2018Clip Fix rámy so sklom k výstave Mesiac architektúry- CEZAAR49,90obj. 26/201814.03.201835729040:Fax Copy, a.s. Bratislava-Pobočka A.Bernoláka 3243/55, 01001 Žilina16.03.201826.03.2018
49/2018PHM52,550541708/00CRZ17.03.201831322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava27.03.201810.04.2018
50/2018členský príspevok na rok 2018100,0020.03.2018Rada galérii Slovenska: Mgr. Renáta Niczová-predsedníčka RGS, Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 11 Nitra16.04.201825.04.2018
51/2018verejná správa -ročný prístup poradca podnikateľa96,00elektronická obj.22.02.201831592503: Poradca podnikateľa, spol.s. r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina11.04.201825.04.2018
2018/9preddavková platba 03/20181.260,00Zmluva 47040813.03.201836403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina05.03.201803.04.2018
Objednávky 2018
Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGUPopis objednaného plneniaCelková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH v EURIdentifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa FabasoftDátum vyhotovenia objednávkyIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkciaČíslo objednávky podľa číselníka objednávok PGUPopis objednaného plneniaDátum zverejnenia
1/2018tonery do tlačiarní56,003.1.2018EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr1/2018tonery10.1.2018
2/2018publikáciado 35,0011.1.2018Regionálne vzdeláv.centrum, M.Nešpora 925/8 90501 SenicaMgr. Milan Mazúr2/2018publikácia11.1.2018
3/2018výroba pečiatkydo 16,0012.1.2018Norpal, Ing. Pavol Vnuk, Mydlárska 2, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr3/2018výroba pečiatky15.1.2018
4/2018tlač a knihárske spracovanie publikáciedo 7.700,0015.1.2018Fo art s.r.o., Vyšehradská 29, 85106 BratislavaMgr. Milan Mazúr4/2018tlač a knihárske spracovanie publikácie23.1.2018
5/2018layout a grafická príprava do tlače katalógudo 800,0015.1.2018Blimp studio s.r.o., Kuklovská 57, 84104 BratislavaMgr. Milan Mazúr5/2018layout a grafická príprava do tlače katalógu23.1.2018
6/2018grafická korektúra katalógudo 129,0015.1.2018Blimp studio s.r.o., Kuklovská 57, 84104 BratislavaMgr. Milan Mazúr6/2018grafická korektúra katalógu23.1.2018
7/2018poštové známky225,0015.1.2018Slovenská pošta, Partizánska 9, 97599 Banská BystricaMgr. Milan Mazúr7/2018poštové známky23.1.2018
8/2018oprava dverí a výmena ovládačado 200,0017.1.2018Emos alumatic s.r.o., Považské Podhradie 435, 01701 Považská BystricaMgr. Milan Mazúr8/2018oprava dverí a výmena ovládača23.1.2018
9/2018post produkčné úpravy filmu HAPPYSOC, spracovanie audio-vizuálneho materiáludo 960,0019.1.2018Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 RosinaMgr. Milan Mazúr9/2018post produkčné úpravy filmu HAPPYSOC, spracovanie audio-vizuálneho materiálu26.1.2018
10/2018post produkčné úpravy a editovanie filmu HAPPYSOC, spracovanie hrubého audio-vizuálneho materiáludo 585,0019.1.2018Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 RosinaMgr. Milan Mazúr10/2018post produkčné úpravy a editovanie filmu HAPPYSOC, spracovanie hrubého audio-vizuálneho materiálu26.1.2018
11/2018tlač katalógu k výstave HAPPYSOC 300 ksdo 1.000,0019.1.2018Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 RosinaMgr. Milan Mazúr11/2018tlač katalógu k výstave HAPPYSOC 300 ks26.1.2018
12/2018nákup doska k výstave HAPPYSOCdo 90,0019.1.2018Doloman, s.r.o., Pokojná 162, 01322 RosinaMgr. Milan Mazúr12/2018nákup doska k výstave HAPPYSOC30.1.2018
13/2018tlač katalógu Analógový koniecdo 800,0019.1.2018Cyan, s.r.o, M.Bela 6, 81106 BratislavaMgr. Milan Mazúr13/2018tlač katalógu Analógový koniec30.1.2018
14/2018inštalačný materiál k výstave HAPPYSOC112,0030.1.2018Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr14/2018maliarsky materiál k výstave HAPPYSOC31.1.2018
15/2018maliarsky materiál k výstave HAPPYSOC38,0030.1.2018Painhouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 ŽilinaMgr. Milan Mazúr15/2018maliarsky materiál k výstave HAPPYSOC6.2.2018
16/2018zámky, kľučky, samozatváračdo 165,009.2.2018Hasta, s.r.o, Bytčianska 814/31, 01003 ŽilinaMgr. Milan Mazúr16/2018zámky, kľučky, samozatvárač19.2.2018
17/2018preprogramovanie riadiacej jednotky180,0019.2.2018Engie Servis, a.s., pobočka Žilina, Kysucká cesta 16C, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr17/2018preprogramovanie riadiacej jednotky23.2.2018
18/2018maliarsky materiáldo 45,0020.2.2018Painhouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 ŽilinaMgr. Milan Mazúr18/2018maliarsky materiál23.2.2018
19/2018kopírovanie a tlačiar.práce k výstavám a aktivitám PGU štvrťročnedo 50,0020.2.2018Trifit Žilina, s.r.o., M.R. Štefánika 13, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr19/2018kopírovanie a tlačiar.práce k výstavám a aktivitám PGU štvrťročne36
20/2018preškolenie pracovníka referentského vozidlado 12,0022.2.2018Ing. Igor Varnai-Point Extra , M.R. Štefánika 896/1, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr20/2018preškolenie pracovníka referentského vozidla26.2.2018
21/2018kanc.papier a potreby podľa výberudo 135,0026.2.2018Tibor Varga TSV,m Vajanského 80, 98401 LučenecMgr. Milan Mazúr21/2018kanc.papier a potreby podľa výberu26.2.2018
22/2018kontrola a revízia elektrických spotrebičov v zmysle STN 331610do 125,0026.2.2018Ondrej Butkaj OB elektro, Pažitie 518/37, 01009 ŽilinaMgr. Milan Mazúr22/2018kontrola a revízia elektrických spotrebičov v zmysle STN 33161026.2.2018
23/2018tlač pozvánok, samolepky, baner k výstave Mesiac architektúry101,005.3.2018Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr23/2018tlač pozvánok, baner, samoplepky8.3.2018
24/2018maliarsky materiál k výstave Mesiac architektúry50,005.3.2018Painhouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 ŽilinaMgr. Milan Mazúr24/2018maliarsky materiál8.3.2018
25/2018tonerdo 15,0012.3.2018EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr25/2018toner12.3.2018
26/2018clip rámy49,5012.3.2018Fax Copy, a.s. Bratislava-Pobočka A.Bernoláka 3243/55, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr26/2018clip rámy12.3.2018
27/2018znalecký posudok150,0019.3.2018Ing. Branislav Tarnócy CSc., Ladiverova 2411/6, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr27/2018znalecký posudok20.3.2018
28/2018uverejnenie inzerátu27,7222.3.2018Petitpress, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 81108 BratislavaMgr. Milan Mazúr28/2018zverejnenie inzerátu23.3.2018
29/2018kopírovacie a tlačiarenske prácedo 50,004.4.2018Trifit Žilina, s.r.o., M.R. Štefánika 13, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr29/2018tlač k výstavám5.4.2018
30/2018pozvánky, samolepka, baner k výstave J.Saparado 70,004.4.2018Racional SK, Veľká Okružná 54, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr30/2018pozvánky, samolepky, baner12.4.2018
31/2018rozšírenie internetu do výstavných priestorovdo 270,0010.4.2018EDIS, s.r.o., Horný Val 9/19, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr31/2018internet12.4.2018
32/2018maliarsky materiál na vypravenie stien k výstave J.Saparado 22,0010.4.2018Painhouse, s.r.o, Dlhá 95/B, 01009 ŽilinaMgr. Milan Mazúr32/2018maliarsky materiál12.4.2018
33/2018nákup žiaroviek do stálej expozície V.Hložník26,0010.4.2018FIN, spol.s.r.o. elektro, Republiky č. 2, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr33/2018nákup žiaroviek12.4.2018
34/2018spracovanie audiovizuálného záznamu k výstave J.Sapara150,0010.4.2018R+L, s.r.o., Framborská 12, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr34/2018spracovanie záznamu k výstave12.4.2018
35/2018drevený podper pod sochy s montážou45,0010.4.2018Jozef Čatloš, Dodijonica, 01361 KotešováMgr. Milan Mazúr35/2018drevený podper pod sochy s montážou12.4.2018
36/2018inštalačný materiál k výstave J.Sapara25,0010.4.2018Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr36/2018inštalačný materiál16.4.2018
37/2018prezutie motorového vozidla25,0018.4.2018Autoservis Štefanko, Kragujevská 3753, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr37/2018pneuservis služba23.4.2018
© Copyright 2017 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FIVE DIMENSIONS s.r.o.