Zmluvy 2021

Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia
1/2021 10/2021 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7218187 Stredoslovenská energetika, a. s. 51 865 467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 192/I.polrok, 192/II.polrok 1.1.2021-31.12.2021 31.12.2020 19.1.2021
2/2021 11/2021 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217429 Stredoslovenská energetika, a. s. 51 865 467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 174/I.polrok, 174/II.polrok 1.1.2021-31.12.2021 31.12.2020 19.1.2021
3/2021 12/2021 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217430 Stredoslovenská energetika, a. s. 51 865 467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 159/I.polrok, 159/II.polrok 1.1.2021-31.12.2021 31.12.2020 19.1.2021
4/2021 13/2021 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217431 Stredoslovenská energetika, a. s. 51 865 467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1529/I.polrok, 1529/II.polrok 1.1.2021-31.12.2021 31.12.2020 19.1.2021
5/2021 14/2021 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7216389 Stredoslovenská energetika, a. s. 51 865 467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 852/I.polrok, 852/II.polrok 1.1.2021-31.12.2021 31.12.2020 19.1.2021
6/2021 24/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01962 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava dodatok-zmena termínu vyúčtovania - 1.1.2020-30.9.2021 24.11.2020 21.1.2021
7/2021 25/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01983 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava dodatok-zmena termínu vyúčtovania - 1.1.2020-30.9.2021 24.11.2020 21.1.2021
8/2021 30/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 1/2021 Východoslovenská galéria 31297820 Hlavná 27, 040 01 Košice výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 8.2.2021-11.6.2021 3.2.2021 4.2.2021
9/2021 32/2021 Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 4/2020 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie 3, 949 01 Nitra predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 1.11.2020-30.4.2021 5.2.2021 10.2.2021
10/2021 49/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 2/2021 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie 3, 949 01 Nitra výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 6.4.2021-30.6.2021 19.2.2021 24.2.2021
11/2021 61/2021 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0904926949 T COM 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava dodatok k zmluve 9,00 3.7.2019-neurčito 3.7.2019 25.2.2021
12/2021 62/2021 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0903510467 T COM 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava dodatok k zmluve 9,00 3.7.2019-neurčito 3.7.2019 25.2.2021
13/2021 63/2021 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0903510788 T COM 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava dodatok k zmluve 9,00 3.7.2019-neurčito 20.9.2019 25.2.2021
14/2021 64/2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí FP č. 20-531-01962 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava dodatok-online prezentácia - 4.2.2021-30.9.2021 4.2.2021 25.2.2021
15/2021 58/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 3/2021 Oravská galéria v Dolnom Kubíne 36145050 Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 11.3.-16.7.2021 26.2.2021 2.3.2021

Faktúry 2021

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia
1/2021 pgu.sk ( sk doména) 15,00 č. obj. 1/2021 07.01.2021 36421928: WEBSUPPORT, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava 11.01.2021 29.01.2021
2/2021 elekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 18.01.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 21.01.2021 29.01.2021
4/2021 úprava parametrov The Hosting 18,88 č. obj. 1/2021 18.01.2021 36421928: WEBSUPPORT, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava 25.01.2021 29.01.2021
5/2021 Verejná správa SR (ročný prístup) 165,00 elektronická objednávka 25.01.2021 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s .r. o., Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 26.01.2021 29.01.2021
9/2021 elektronické stravovacie poukážky 649,82 RD č.549/2015/OP a VO 29.01.2021 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 26.01.2021 29.01.2021

Objednávky 2021

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Suma na objednávke je uvedená vrátane DPH. Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Dátum zverejnenia
1/2021 úprava parametrov thehosting 18,88 - 20.1.2021 WebSsuport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 1/2021 úprava parametrov thehosting 21.1.2021
2/2021 nákup toner repas 1ks, HP CF 230X do 20,00 - 20.1.2021 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Miroslava Sikorová 2/2021 nákup toner repas 1ks, HP CF 230X 21.1.2021
3/2021 fotografická dokumentácia výstavy a jej virtuálnej prehliadky výstavy Juraj Poliak "Pavillon des Cédres" 673,60 - 20.1.2021 Juraj Poliak, Letná 6, 010 03 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 3/2021 fotografická dokumentácia výstavy a jej virtuálnej prehliadky výstavy Juraj Poliak "Pavilón des Cédres" 25.1.2021
4/2021 realizácia výstavy Juraj Poliak "Pavillon des Cédres" 1000,00 20.1.2021 Juraj Poliak, Letná 6, 010 03 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 4/2021 realizácia výstavy Juraj Poliak "Pavillon des Cédres" 25.1.2021
5/2021 stojanový monitor "7" MON-005 k cúvacej kamere na vozidlo Peugeot ZA908 GH 57,00 29.1.2021 Kalis s.r.o., Rapatska 911, 951 35 Veľké Zálužie Mgr. Miroslava Sikorová 5/2021 stojanový monitor "7" MON-005 k cúvacej kamere na vozidlo Peugeot ZA908 GH 3.2.2021
6/2021 diaľničná známka na vozidlo Peugeot Boxer Za 908 GH 50,00 1.2.2021 Národná diaľničná spoločnosť,a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 6/2021 diaľničná známka na vozidlo Peugeot Boxer Za 908 GH 3.2.2021
7/2021 utierky na ruky ZZ 2 vr, RC 40000 ks, Harmony comfort 5 krab., "Prevencia Covid 19" do 90,00 17.2.2021 Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 7/2021 utierky na ruky ZZ 2 vr, RC 40000 ks, Harmony comfort 5 krab., "Prevencia Covid 19" 17.2.2021
8/2021 montáž cúvacej kamery na vozidlo ZA 908 GH 54,00 19.2.2021 Final-CD, Prielohy 5, 010 07 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 8/2021 montáž cúvacej kamery na vozidlo ZA 908 GH 19.2.2021
9/2021 stabilizátor Zhiyun Smooth 4 čierny-1-R11-4C 101,90 23.2.2021 Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 9/2021 stabilizátor Zhiyun Smooth 4 čierny-1-R11-4C 23.2.2021
© Copyright 2021 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené. Tvorba webstránok FIVE DIMENSIONS s.r.o.