Zmluvy december 2017

Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia

Faktúry december 2017

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia
148/2017 časopis ROPO a OBCÍ 98,00 € elektronická reg. 06.10.2017 31348262: Wolters Kluwer, s.r.o, Mlynské Nivy 4959/48,821 09 Bratislava 02.10.2017 09.10.2017
2017/14 grafická vizualizácia k výstave KEBABB 17 350,00 € 465/2017 02.10.2017 Zmluva o dielo: Teraza Maco, Mierová24, 821 05 Bratislava 28.12.2017 08.01.2018
2017/21 fotografická dokumentácia výstavy KEBABB 17 225,00 € 466/2017 02.10.2017 Zmluva o dielo: Berta Holuobková, U Sluncové 13/610, 186 00 Praha 8 28.12.2017 08.01.2018
2017/22 audiovizuálny mat. o A .Mlynárčikovi- výstava HAPP(Y)SOC(IETY) 4.000,00 € 336/2017 02.10.2017 Zmluva o dielo: Anton Čierny, Pokojná 250, 013 22 Rosina 29.12.2017 09.01.2018
172/2017 seminár -povinnosti mzdovej účtovníčky a leg. zmeny r. 2018 72,00 € elektronická reg. 02.11.2017 31369308:Relia spol.s.r.o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava 02.11.2017 09.11.2017
183/2017 osb doska -únikový východ 155,52 € 97/2017 16.11.2017 31614493: DEXWOOD, spol.s.r.o., Riečna 91, 010 04 Žilina 24.11.2017 01.12.2017
184/2017 preklad,korektúry,publikácie P.Meluzin 231,30 € 94/2017 20.11.2017 Palo Fabuš,Nádražní 101,Vrané nad Vltavou ,252 46 ČR 21.11.2017 28.11.2017
188/2017 doména pgu.sk- web transfer 52,50 € 103/2017 22.11.2017 36421928:Websupport.s.r.o.,Staré gruty 12, 841 04 Bratislava 24.11.2017 01.12.2017
190/2017 preklad textov zo SJ do AJ publikácia P.Meluzin 360,00 € 100/2017 24.11.2017 46997326:Ing. Martina Petáková, Mlynská dolina 47,811 02 Bratislava 04.12.2017 11.12.2017
192/2017 zostavenie,programovanie,inšt.diela P.Maluzina 850,00€ 101/2017 27.11.2017 47477717: COMPUTING,s.r.o,Podzámska 905/33, 949 01 Nitra 12.12.2017 19.12.2017
193/2017 ochrana objektu PGU 87,62 € Zo D 02011999 01.12.2017 36008869:Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 05.12.2017 12.12.2017
194/2017 vytvorenie webovej stránky 600,00 € 115/2017 06.12.2017 31421407:Five Dimensions, s. r. o.,Pod Krásnom 9789, 036 01 Martin 12.12.2017 19.12.2017
195/2017 služby za mobilnú sieť 108,61 € 06.12.2017 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.12.2017 21.12.2017
196/2017 služby za pevnú sieť 75,38 € Z 129/2004 07.12.2017 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28,817 62 Bratislava 14.12.2017 21.12.2017
197/2017 mat.na výplň skle. dverí na výstavu P.Meluzin 71,28 € 110/2017 07.12.2017 41921950:Kristína Bobotová KIKASPOL, Bitarová 8, 010 01 Žilina 19.12.2017 21.12.2017
198/2017 nafotenie, spracovanie fotografií k výstave M.Balážová 100,00 € 102/2017 07.12.2017 51131285:Mgr. Dominika Chrzanová, Filipovo 44, 976 44 Beňušov 12.12.2017 19.12.2017
199/2017 elektronické stravovacie poukážky 12/2017 642,20 € RZ 549/2015/OPaVO 07.12.2017 47079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 21.12.2017 21.12.2017
200/2017 ochrana objektu PGU 87,62 € Zo D 02011999 07.12.2017 36008869:Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 29.12.2017 09.01.2017
201/2017 para 1.394,60 € Z 470408 07.12.2017 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 21.12.2017 21.12.2017
202/2017 prevoz obrazov Žilina-Trnava a späť 150,00 € 98/2017 08.12.2017 46868020: Anton Koraus KORP, Marček 89, 013 13 Svederník 15.12.2017 22.12.2017
203/2017 BOZP preventívna kontrola 80,00 € IZ 369/2005 08.12.2017 17887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 1670/11, 010 08 Žilina 15.12.2017 22.12.2017
204/2017 tlač pozvánok, samolepky ,baner k výstave P.Meluzin 60,00 € 109/2017 12.12.2017 36399841: Racional-SK, s. r. o., Veľká Okružná 59, 010 01 Žilina 15.12.2017 22.12.2017
205/2017 inštalovanie a programovanie video diela k výstave P.Meluzin 305,00 € 111/2017 15.12.2017 36408751: Edis, s. r. o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina 20.12.2017 22.12.2017
206/2017 grafická korektúra, spracovanie DVD- Videoart na Slovensku 1.000,00 € 113/2017 19.12.2017 50654560: Mgr .Art. Richard Čecho, Mládežnícka 1/A, 984 01 Lučenec 22.12.2017 22.12.2017
207/2017 kopírovacie a tlač. služby k výstavám v PGU 49,45 € 71/2017 20.12.2017 31611494: Trifit-ZA, s .r. o.,M. R .Štefánika 13, 010 01 Žilina 28.12.2017 08.01.2018
208/2017 úprava priestorov k výstave P.Meluzin 1.988,69 € 112/2017 20.12.2017 44131291: Ing .Ľuboš Šoška, IGM Services, s .r .o., Na Šefranci 5, 010 01 Žilina 22.12.2017 22.12.2017
209/2017 tvorba vizuálna komunikácia výstavy P.Meluzin 1.600,00 € 108/2017 20.12.2017 37763628: Linda Kurucová Marčeková, Jesenského 25, 036 01 Martin 21.12.2017 21.12.2017
210/2017 inzercia v časopise Jazdec k výstave P.Meluzin 250,00 € 77/2017 20.12.2017 42365210: Fond pre súčasné umenie, Kráľová pri Senci 667, 900 50 Senec 28.12.2017 08.01.2018
211/2017 predtlačová príprava publikácie M. Krajčo-Zradné lásky 1.600,00 € 114/2017 27.12.2017 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Predmestská 90, 010 01 Žilina 29.12.2017 09.01.2017
212/2017 služby za mobilnú sieť 95,45 € 31.12.2017 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 18.01.2018 19.01.2018
213/2017 vodné, stočné 402,40 € Z 201104292 31.12.2017 36672297: SEVAK, a. s.,Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina 21.01.2018 23.01.2018
214/2017 služby za pevnú sieť 48,55 € Z 129/2004 31.12.2017 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 17.01.2018 19.01.2018
215/2017 para 162,29 € Z 470408 31.12.2017 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 08.02.2018 12.02.2018
2017/25 kúpa diela " Metro-Lola" 2.500,00 € KZ č.1/2017 05.12.2017 akad .mal. Alex Mlynarčík, Vojtech Spanyolova 31, 010 01 Žilina 28.12.2017 08.01.2018
2017/26 kúpa diela "Let 1-6 " 500,00 € KZ č.2/2017 05.12.2017 Mudr. Ľubomír Baštek, Dedovec 1074/100, 017 01 Považská Bystrica 28.12.2017 08.01.2018
2017/27 honorár- koncepcia autorskej výstavy P.Meluzin 1.800,00 € Dodatok č.1 k ZD 9.10.2017 04.12.2017 Petre Meluzin, M.Rázusa 21/23, 971 01 Prievidza 28.12.2017 08.01.2018
2017/28 honorár- text o tvorbeP.Meluzina 300,00 € Dodatok č.1 k ZD 9.10.2017 18.12.2017 Ján Kraľovič, Ševčenkova 24, 851 01 Bratislava 28.12.2017 08.01.2018
2017/29 kúpa diela "Family album " 2ks 500,00 € KZ č.3/2017 05.12.2017 doc.Mgr.Art.Ján Triaška, Art.D, Palárikova 1, 811 05 Bratislava 28.12.2017 08.01.2018
2017/30 preddavková platba 1.290,00 € Z 470408 05.12.2017 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 05.12.2017 12.12.2017
2017/31 honorár- text o tvorbeP.Meluzina 500,00 € Dodatok č.1 k ZD 9.10.2017 18.12.2017 PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.,Pečnianska 5, 851 01 Bratislava 28.12.2017 08.01.2018
2017/32 kúpa diela " Bez rozdielu " 5.000,00 € KZ č.5/2017 18.12.2017 Mgr .Art .Eva Filová,Karloveská 26, 841 04 Bratislava 28.12.2017 08.01.2018
2017/33 preddavková platba 1.290,00 € Z 470408 27.12.2017 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 29.12.2017 09.01.2018
2017/34 kúpa diela" Zvliekanie z kože/Slough 2.000,00 € KZ č.4/2017 18.12.2017 Mgr .Art. Dorota Sadovská, Art.D, Sliezska 7, 831 03 Bratislava 28.12.2017 08.01.2018
2017/35 kúpa diela Žehlenie pre mužov 8.422,00 € KZ č.6/2017 18.12.2017 akad. mal. Ladislav Čarný, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 29.12.2017 09.01.2018
2017/36 kúpa 2 diel 125,00 € KZ č.7/2017 18.12.2017 Mgr. Art. Lucia Dovičáková, Jenisejská 63, 040 12 Košice 29.12.2017 09.01.2018
1/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov -380,13 zmluva o nájme 20.02.2017 37093797: Ing .Alena Voštenáková ,-EMÓCIA,A.Bernoláka 2201/24,010 01 Žilina 20.02.2017
2/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 1.365,26 zmluva o nájme 20.02.2017 44527551: KRUPA print BIZ ,s r. o., Salezianska 3809/10, 010 01 Žilina 20.02.2017
3/2017 predaj katalógov V .Hložníka- KP 152,60 € KZ č. 2016-03-10 23.02.2017 36145238: Liptovská galéria Petra Miroslava Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš 10.03.2017 23.02.2017
4/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 808,33 zmluva o nájme 14.07.2017 44527551: KRUPA print BIZ ,s r. o., Salezianska 3809/10, 010 01 Žilina 14.07.2017
5/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 457,79 zmluva o nájme 24.08.2017 44527551: KRUPA print BIZ ,s r. o., Salezianska 3809/10, 010 01 Žilina 24.08.2017
6/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 261,76 € 31.12.2017 37093797: Ing .Alena Voštenáková ,-EMÓCIA,A.Bernoláka 2201/24,010 01 Žilina 17.01.2018 02.01.2018

Objednávky december 2017

OBJEDNÁVKY 2017
Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH v EUR Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Dátum zverejnenia

© Copyright 2017 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FIVE DIMENSIONS s.r.o.