POZNÁMKY Z EREMOCÉNU filmové premietanie v PGU 🎦🎞️🎬

V Považskej galérii umenia v Žiline budeme vďaka distribučnej spoločnosti Film Expanded premietať film Viery Čákanyovej POZNÁMKY Z EREMOCÉNU.

Úvodné premietanie sa uskutoční v utorok 24. 10. 2023 o 16 h vo výstavných priestoroch na 1. poschodí. Opakovať sa bude každý deň o 16 h v priebehu celého trvania výstavy Ekoplagát ´23 (do 18. 11. 2023). SRDEČNE VŠETKÝCH POZÝVAME!

Film z budúcnosti, ktorá ešte neexistuje. Režisérka Viera Čákanyová vedie vo filme Poznámky z Eremocénu fiktívny dialóg so svojím budúcim virtuálnym ja, zvedavo a kriticky skúmajúc potenciál technológie „blockchain” a umelej inteligencie. Môžu priniesť riešenia zložitých globálnych problémov, ako klimatické zmeny či kríza zastupiteľskej demokracie? Audiovizuálna pohľadnica, ktorú autorka posiela do budúcnosti kombinuje denníkové záznamy na filmovú surovinu a obrazy z 3D skenera, čím zdôrazňuje napätie medzi analógovou a digitálnou budúcnosťou ľudstva.

Hlboko osobné a kritické dielo Poznámky z Eremocénu je audiovizuálnou pohľadnicou, ktorú režisérka Viera Čákanyová posiela do bližšie nešpecifikovanej budúcnosti. Na základe fiktívneho rozhovoru so svojím budúcim virtuálnym ja ponúka pohľad do sveta, v ktorom majú technologické riešenia vymyslené na záchranu ľudstva nezamýšľané negatívne alebo rozporuplné dopady.

Za príležitosť premietať toto filmové dielo v našej galérii ďakujeme produkčnej spoločnosti guča films a distribučnej spoločnosti Film Expanded.

Poznámky z Eremocénu (2023, SK/CZ, 78 min.)
Scenár a réžia: Viera Čákanyová (SK)
Dramaturgia: Klára Tasovská (CZ)
Strih: Viera Čákanyová (SK)
Asistentka strihu: Alexandra Gojdičová (SK)
Zvukový dizajn a mix: Marek Buranovský (SK)
Farebné korekcie / grading: Dominik Jursa (SK)
Producent (Guča, SK): Matej Sotník
Distribúcia (SK): Film Expanded