Voľná pracovná pozícia / EKONÓM*KA v PGU Žilina

Hľadáme nového*ú člena*ku tímu! Bližšie informácie o pracovnej pozícii a požiadavkach nájdete V TOMTO PDF DOKUMENTE.

Hlavná náplň práce
- komplexné vedenie podvojného účtovníctva
- samostatné zabezpečovanie rozpočtovania PGU v Žiline – zákon č. 523/2004 Z. z. zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Informácie o výberovom konaní
Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopis zasielajte poštou e-mailom na adresu: pgu@vuczilina.sk alebo poštou na adresu: Považská galéria umenia v Žiline, Štefánikova 2, 01001 Žilina do 23. 11. 2023.

Predpokladaný termín osobného pohovoru 27. - 28. 11. 2023. Nástup od 1. 1. 2024, prípadne dohodou.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú  požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci  predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor pred výberovú komisiu elektronicky, prípadne telefonicky.