Denný tábor LETO S GALÉRIOU / 29.7. – 2. 8. 2024 /KAPACITA NAPLNENÁ

Je tu 4. ročník nášho denného tábora LETO S GALÉRIOU!

Čaká nás týždeň plný umenia a tvorenia na tému BÝVANIE. V galérií si vyrobíme vlastný zmenšený byt (s vlastnou izbou aj s tapetami!). Pomôže nám s tým výtvarníčka Martu Hlavajová, ktorá príde z Prahy. Pôjdeme sa tiež pozrieť vlakom do Trenčína na hrad, ako kedysi bývala šľachta.
A nakoniec všetky zážitky aj výtvory z celého týždňa zhrnieme na kopu a usporiadame, nachystáme pre vás občerstvenie a pozveme vás na vernisáž!

Denný tábor je určený pre deti od 6 do 11 rokov, v termíne 29. 7 - 2. 8. 2024, cena je 105 € na osobu a týždeň vrátane obeda, pitného režimu a všetkých výtvarných potrieb.

Vyplnenú PRIHLÁŠKU spolu so Súhlasom so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb, resp. Súhlasom so zverejnením zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového materiáluprosíme, priniesť osobne na recepciu (na prízemí PGU) alebo oscenovanú späť na mail galerijnypedagogpgu@vuczilina.sk.

Tešíme sa na vás! Viac info čoskoro.