HAPP(Y)SOC(IETY) – Slávnosť je ozvláštnená všednosť (film o Alexovi Mlynárčikovi)

Názov: HAPP(Y)SOC(IETY) – Slávnosť je ozvláštnená všednosť (film o Alexovi Mlynárčikovi)
Autori: Pavlína Fichta Čierna a Anton Čierny
Sprievodný text: Ivana Moncoľová
Kurátorka Mira Sikorová-Putišová
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline
výstavné priestory vstupnej haly PGU v Žiline
Vernisáž: štvrtok 25. januára 2018 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 25. 1. – 4. 2. 2018

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Pozývame Vás na prezentáciu filmu HAPP(Y)SOC(IETY) o Alexovi Mlynárčikovi, ktorého autormi sú vizuálni umelci Pavlína Fichta Čierna a Anton Čierny. Film je venovaný osobnosti slovenského výtvarného umenia 20. storočia Alexovi Mlynárčikovi – jednému zo zakladateľov konceptuálneho umenia na Slovensku. Jeho spolupráce so Stanom Filkom, Zitou Kostrovou (HAPPSOC), Janou Želibskou, Milanom Adamčiakom a ďalšími priniesli do slovenského výtvarného umenia zásadné diela, ktoré sa stali bázou pre široký prúd následných konceptuálnych a akčných tendencií. Pre formovanie 60. a 70. rokov 20. storočia ako „zlatého veku“ konceptuálneho umenia na Slovensku je dielo Alexa Mlynárčika zásadné. Akcie Keby všetky vlaky sveta, Evina svadba, Slávnosti snehu a ďalšie priniesli do nášho vizuálneho umenia angažovanosť, sociálne aspekty a politický, aj keď nepriamy (mäkký) odpor voči dobovému režimu. V súčasnosti by sa dali niektoré diela Alexa Mlynárčika označiť ako angažované, aktivistické a kolaboratívne. Jeho cesty do Francúzska, priamy kontakt s umením Nového realizmu a priateľstvo s popredným teoretikom Pierrom Restanym boli pre jeho tvorbu rozhodujúce a zároveň ovplyvnili aj výtvarné dianie na Slovensku zavedením jeho nových paradigiem – predovšetkým reflexie sociálneho priestoru. Spojenie Alexa Mlynárčika a Pierra Restanyho bolo jedno z mála priamych ciest slovenského umenia do „západného“ zahraničia a z pohľadu dejín slovenského umenia ide o kľúčové „presieťovanie“. Film s prvkami road movie i dokumentu približuje a objasňuje historické geografické prepojenia (Slovensko – Francúzsko) s Alexom Mlynárčikom. Jeho komentáre vo filme odkrývajú nielen jeho vlastné motivácie a úvahy o umení, no oboznamuje nás aj s miestami a osobami vo Francúzsku (s niektorými len v spomienkach, pretože už nežijú), ktoré formovali jeho profesionálny status. Film tak približuje obdobie 60. a 70. rokov, ktoré tvorí dôležitú stránku výtvarnej identity Slovenska. Autormi filmu, ktorý je zároveň výskumným projektom, sú vizuálni umelci pôsobiaci v regióne Žiliny Pavlína Fichta Čierna a Anton Čierny, ktorí Alexa Mlynárčika osobne poznajú, majú skúsenosti s médiom filmu a videa, a tiež sú autormi viacerých umeleckých akcií.