Julián Filo – Filozofia gesta

otvorenie: 7. októbra 2021
trvanie výstavy: 7.10. - 6.11.2021
miesto: výstavné priestory na 1. poschodí Považskej galérie umenia v Žiline
kurátor: Filip Krutek

Filozofia gesta je retrospektívnym pohľadom na tvorbu výrazného slovenského maliara a grafika Juliána Fila k príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Koncepcia výstavy je postavená ako komplexná prehliadka jeho maliarskej aj grafickej tvorby od expresívnej maliarskej polohy a asamblážnych intervencií do maľby v 60. rokoch, cez skladbu fragmentov mestských výjavov, airbrushových malieb až po náboženské a reklamno – konzumné motívy 90. rokov. Vystavené diela zohľadňujú referenčné body jeho tvorby nielen v maľbe a grafike, teda v médiách, s ktorými je spájaný v rámci umenovedného diskurzu, ale aj v monumentálnej tvorbe do architektúry a s ňou spojené prípravné skice, koláže, priestorové analýzy, ale aj účinkovanie v krátkom experimentálnom filme. Výstava voľne nadväzuje na projekt Veronika Rónaiová – Dedičštvo a jej reprízou výstavy organizovanou Galériou Jána Koniarka v Trnave.