VÝTVARNÁ ŽILINA 2003

8. 7. 2003 – 3. 8. 2003
kurátor : Milan Mazúr

Barčík Andrej, Brun Róbert, Čarný Ladislav, Čierna Paulína, Čierny Anton, Dorica Jozef, Galovský Roman, Hložník Vincent, Choma Pavel, Kern Michal, Krajčo Milan, Krajčová Daniela, Kráľ František, Kupkovič Ľudovít, Mlynárčik Alex, Mýtny Ján, Ondák Roman, Pisár Peter, Rapoš Ľubomír, Sikora Rudolf, Tabaček Július

Výstava bola zameraná na prezentáciu diel od 21 výtvarníkov žijúcich v Žiline alebo pochádzajúcich zo žilinského regiónu, ktoré galéria získala do svojho vlastníctva v rokoch 1990 –2003. Na výstave sa stretli diela od autorov najstaršej generácie až po najmladšiu v polohách maľby, grafiky, sochy, objektu, či novších médií – inštalácie a videoumenia.