Faktúry december 2017

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia
148/2017 časopis ROPO a OBCÍ 98,00 € elektronická reg. 06.10.2017 31348262: Wolters Kluwer, s.r.o, Mlynské Nivy 4959/48,821 09 Bratislava 02.10.2017 09.10.2017
2017/14 grafická vizualizácia k výstave KEBABB 17 350,00 € 465/2017 02.10.2017 Zmluva o dielo: Teraza Maco, Mierová24, 821 05 Bratislava 28.12.2017 08.01.2018
2017/21 fotografická dokumentácia výstavy KEBABB 17 225,00 € 466/2017 02.10.2017 Zmluva o dielo: Berta Holuobková, U Sluncové 13/610, 186 00 Praha 8 28.12.2017 08.01.2018
2017/22 audiovizuálny mat. o A .Mlynárčikovi- výstava HAPP(Y)SOC(IETY) 4.000,00 € 336/2017 02.10.2017 Zmluva o dielo: Anton Čierny, Pokojná 250, 013 22 Rosina 29.12.2017 09.01.2018
172/2017 seminár -povinnosti mzdovej účtovníčky a leg. zmeny r. 2018 72,00 € elektronická reg. 02.11.2017 31369308:Relia spol.s.r.o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava 02.11.2017 09.11.2017
183/2017 osb doska -únikový východ 155,52 € 97/2017 16.11.2017 31614493: DEXWOOD, spol.s.r.o., Riečna 91, 010 04 Žilina 24.11.2017 01.12.2017
184/2017 preklad,korektúry,publikácie P.Meluzin 231,30 € 94/2017 20.11.2017 Palo Fabuš,Nádražní 101,Vrané nad Vltavou ,252 46 ČR 21.11.2017 28.11.2017
188/2017 doména pgu.sk- web transfer 52,50 € 103/2017 22.11.2017 36421928:Websupport.s.r.o.,Staré gruty 12, 841 04 Bratislava 24.11.2017 01.12.2017
190/2017 preklad textov zo SJ do AJ publikácia P.Meluzin 360,00 € 100/2017 24.11.2017 46997326:Ing. Martina Petáková, Mlynská dolina 47,811 02 Bratislava 04.12.2017 11.12.2017
192/2017 zostavenie,programovanie,inšt.diela P.Maluzina 850,00€ 101/2017 27.11.2017 47477717: COMPUTING,s.r.o,Podzámska 905/33, 949 01 Nitra 12.12.2017 19.12.2017
193/2017 ochrana objektu PGU 87,62 € Zo D 02011999 01.12.2017 36008869:Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 05.12.2017 12.12.2017
194/2017 vytvorenie webovej stránky 600,00 € 115/2017 06.12.2017 31421407:Five Dimensions, s. r. o.,Pod Krásnom 9789, 036 01 Martin 12.12.2017 19.12.2017
195/2017 služby za mobilnú sieť 108,61 € 06.12.2017 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.12.2017 21.12.2017
196/2017 služby za pevnú sieť 75,38 € Z 129/2004 07.12.2017 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28,817 62 Bratislava 14.12.2017 21.12.2017
197/2017 mat.na výplň skle. dverí na výstavu P.Meluzin 71,28 € 110/2017 07.12.2017 41921950:Kristína Bobotová KIKASPOL, Bitarová 8, 010 01 Žilina 19.12.2017 21.12.2017
198/2017 nafotenie, spracovanie fotografií k výstave M.Balážová 100,00 € 102/2017 07.12.2017 51131285:Mgr. Dominika Chrzanová, Filipovo 44, 976 44 Beňušov 12.12.2017 19.12.2017
199/2017 elektronické stravovacie poukážky 12/2017 642,20 € RZ 549/2015/OPaVO 07.12.2017 47079690: GGFS, s .r .o,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 21.12.2017 21.12.2017
200/2017 ochrana objektu PGU 87,62 € Zo D 02011999 07.12.2017 36008869:Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 29.12.2017 09.01.2017
201/2017 para 1.394,60 € Z 470408 07.12.2017 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 21.12.2017 21.12.2017
202/2017 prevoz obrazov Žilina-Trnava a späť 150,00 € 98/2017 08.12.2017 46868020: Anton Koraus KORP, Marček 89, 013 13 Svederník 15.12.2017 22.12.2017
203/2017 BOZP preventívna kontrola 80,00 € IZ 369/2005 08.12.2017 17887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 1670/11, 010 08 Žilina 15.12.2017 22.12.2017
204/2017 tlač pozvánok, samolepky ,baner k výstave P.Meluzin 60,00 € 109/2017 12.12.2017 36399841: Racional-SK, s. r. o., Veľká Okružná 59, 010 01 Žilina 15.12.2017 22.12.2017
205/2017 inštalovanie a programovanie video diela k výstave P.Meluzin 305,00 € 111/2017 15.12.2017 36408751: Edis, s. r. o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina 20.12.2017 22.12.2017
206/2017 grafická korektúra, spracovanie DVD- Videoart na Slovensku 1.000,00 € 113/2017 19.12.2017 50654560: Mgr .Art. Richard Čecho, Mládežnícka 1/A, 984 01 Lučenec 22.12.2017 22.12.2017
207/2017 kopírovacie a tlač. služby k výstavám v PGU 49,45 € 71/2017 20.12.2017 31611494: Trifit-ZA, s .r. o.,M. R .Štefánika 13, 010 01 Žilina 28.12.2017 08.01.2018
208/2017 úprava priestorov k výstave P.Meluzin 1.988,69 € 112/2017 20.12.2017 44131291: Ing .Ľuboš Šoška, IGM Services, s .r .o., Na Šefranci 5, 010 01 Žilina 22.12.2017 22.12.2017
209/2017 tvorba vizuálna komunikácia výstavy P.Meluzin 1.600,00 € 108/2017 20.12.2017 37763628: Linda Kurucová Marčeková, Jesenského 25, 036 01 Martin 21.12.2017 21.12.2017
210/2017 inzercia v časopise Jazdec k výstave P.Meluzin 250,00 € 77/2017 20.12.2017 42365210: Fond pre súčasné umenie, Kráľová pri Senci 667, 900 50 Senec 28.12.2017 08.01.2018
211/2017 predtlačová príprava publikácie M. Krajčo-Zradné lásky 1.600,00 € 114/2017 27.12.2017 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Predmestská 90, 010 01 Žilina 29.12.2017 09.01.2017
212/2017 služby za mobilnú sieť 95,45 € 31.12.2017 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 18.01.2018 19.01.2018
213/2017 vodné, stočné 402,40 € Z 201104292 31.12.2017 36672297: SEVAK, a. s.,Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina 21.01.2018 23.01.2018
214/2017 služby za pevnú sieť 48,55 € Z 129/2004 31.12.2017 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 17.01.2018 19.01.2018
215/2017 para 162,29 € Z 470408 31.12.2017 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 08.02.2018 12.02.2018
2017/25 kúpa diela " Metro-Lola" 2.500,00 € KZ č.1/2017 05.12.2017 akad .mal. Alex Mlynarčík, Vojtech Spanyolova 31, 010 01 Žilina 28.12.2017 08.01.2018
2017/26 kúpa diela "Let 1-6 " 500,00 € KZ č.2/2017 05.12.2017 Mudr. Ľubomír Baštek, Dedovec 1074/100, 017 01 Považská Bystrica 28.12.2017 08.01.2018
2017/27 honorár- koncepcia autorskej výstavy P.Meluzin 1.800,00 € Dodatok č.1 k ZD 9.10.2017 04.12.2017 Petre Meluzin, M.Rázusa 21/23, 971 01 Prievidza 28.12.2017 08.01.2018
2017/28 honorár- text o tvorbeP.Meluzina 300,00 € Dodatok č.1 k ZD 9.10.2017 18.12.2017 Ján Kraľovič, Ševčenkova 24, 851 01 Bratislava 28.12.2017 08.01.2018
2017/29 kúpa diela "Family album " 2ks 500,00 € KZ č.3/2017 05.12.2017 doc.Mgr.Art.Ján Triaška, Art.D, Palárikova 1, 811 05 Bratislava 28.12.2017 08.01.2018
2017/30 preddavková platba 1.290,00 € Z 470408 05.12.2017 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 05.12.2017 12.12.2017
2017/31 honorár- text o tvorbeP.Meluzina 500,00 € Dodatok č.1 k ZD 9.10.2017 18.12.2017 PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.,Pečnianska 5, 851 01 Bratislava 28.12.2017 08.01.2018
2017/32 kúpa diela " Bez rozdielu " 5.000,00 € KZ č.5/2017 18.12.2017 Mgr .Art .Eva Filová,Karloveská 26, 841 04 Bratislava 28.12.2017 08.01.2018
2017/33 preddavková platba 1.290,00 € Z 470408 27.12.2017 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 29.12.2017 09.01.2018
2017/34 kúpa diela" Zvliekanie z kože/Slough 2.000,00 € KZ č.4/2017 18.12.2017 Mgr .Art. Dorota Sadovská, Art.D, Sliezska 7, 831 03 Bratislava 28.12.2017 08.01.2018
2017/35 kúpa diela Žehlenie pre mužov 8.422,00 € KZ č.6/2017 18.12.2017 akad. mal. Ladislav Čarný, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 29.12.2017 09.01.2018
2017/36 kúpa 2 diel 125,00 € KZ č.7/2017 18.12.2017 Mgr. Art. Lucia Dovičáková, Jenisejská 63, 040 12 Košice 29.12.2017 09.01.2018
1/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov -380,13 zmluva o nájme 20.02.2017 37093797: Ing .Alena Voštenáková ,-EMÓCIA,A.Bernoláka 2201/24,010 01 Žilina 20.02.2017
2/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 1.365,26 zmluva o nájme 20.02.2017 44527551: KRUPA print BIZ ,s r. o., Salezianska 3809/10, 010 01 Žilina 20.02.2017
3/2017 predaj katalógov V .Hložníka- KP 152,60 € KZ č. 2016-03-10 23.02.2017 36145238: Liptovská galéria Petra Miroslava Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš 10.03.2017 23.02.2017
4/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 808,33 zmluva o nájme 14.07.2017 44527551: KRUPA print BIZ ,s r. o., Salezianska 3809/10, 010 01 Žilina 14.07.2017
5/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 457,79 zmluva o nájme 24.08.2017 44527551: KRUPA print BIZ ,s r. o., Salezianska 3809/10, 010 01 Žilina 24.08.2017
6/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov 261,76 € 31.12.2017 37093797: Ing .Alena Voštenáková ,-EMÓCIA,A.Bernoláka 2201/24,010 01 Žilina 17.01.2018 02.01.2018
© Copyright 2023 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.