Veľká výstavná sieň

DOPRAVA VO FOTOGRAFII

Kurátori: M. Pfliegel, L. Benická 8. 10. - 10. 11. 2004 Bienále medzinárodného fotografického salónu sa koná pod záštitou medzinárodnej fotografickej federácie FIAP so sídlom…

Spomienka na Jána Mýtneho

19. 8. - 26. 9. 2004 Kurátori: M. Putišová Až po siedmich rokoch od poslednej autorovej monografickej výstavy, realizovanej v Záhorskej galérii v Senici ešte…

Dušan Voštenák

15. 4. - 30. 5. 2004 Výstava architektonických diel za obdobie 50 rokov tvorivého života akad. arch. Dušana Voštenáka. Architektúra, ktorú nemožno vytvoriť celkom nanovo,…

Anton Djuračka 1904 – 1971

26. 2. - 7. 4. 2004 Kurátorka: Klára Kubíková Výstava realizovaná pri príležitosti 100. výročia narodenia autora ponúkne návštevníkom pohľad na jeho celoživotné dielo. Ťažisko…

Malá výstavná sieň

Viktor Frešo v Žiline

Kurátor: Mira Putišová 28. 10. - 27. 11. 2004 Mladý výtvarník Viktor Frešo (1974) je jeden z dvojice umeleckej skupiny Egoart, vzniknutej v roku 1999.…

3D-D : grafická tvorba Elišky Skybovej

Kurátorka: Mira Putišová 9. 9. - 17. 10. 2004 Mladá výtvarníčka Eliška Skybová absolvovala Akadémiu umení v Banskej Bystrici na oddelení voľnej grafiky. Na výstave…

Peter Ondrušek – Still

Kurátor: Mira Putišová 10. 6. - 29. 8. 2004 Výstava tvorby Petra Ondrušeka je ďalšou z výstav predstavujúcich mladých už etablovaných autorov. Peter Ondrušek je…

Generačné spojenia

GENERAČNÉ SPOJENIA

25. 6. - 1. 8. 2004 Kurátori: Mira Putišová, Roman Popelár Výstava tvorby osobností slovenského súčasného sochárstva Projekt Generačné spojenia prezentuje tvorbu najvýznamnejších sochárov pôsobiacich…

© Copyright 2023 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.