Miro Nicz Videoart na Slovensku – edícia videoumenia PGU v Žiline

Kombinácia knižného a DVD titulu prezentuje výber autorovej tvorby v oblasti videoumenia – dokumentácie akcií a na neskoršie videoperformancie, ktoré sa svojou témou najvýraznejšie dotýkajú sebareflektívneho zamerania. Analyzuje v nich svoju osobu ako umelca – autorský subjekt a jednotlivca fungujúceho v rámci spoločnosti, odkrýva svoje existenciálne uvažovanie o zmysle a márnosti vlastného bytia a produkcie. DVD nosič obrazovo dokumentuje tieto vybrané diela, predovšetkým videoperformancie. Knižná publikácia vo forme bukletu k DVD obsahuje odborný text zameraný na ich prehodnotenie a interpretáciu. Vydanie titulu je súčasťou pilotnej fázy edície PGU v Žiline zameranej na mapovanie a dokumentáciu a odborné prehodnocovanie videoumenia na Slovensku.

Zostavovateľka a autorka textov: Eliška Mazalanová
Dizajn a technické spracovanie DVD: Milan Mazúr ml.
Vydala: Považská galéria umenia v Žiline, 2017
ISBN: 978-80-88730-93-4
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
www.fpu.sk