Výstavná sieň prízemie

Rudolf Sikora – POZOROVATEĽ KONCA?

EKO(KO)MIXOVÉ OZNAMY V roku 1974 vytvoril Rudolf Sikora grafiku Výkričník. Ako päťmetrový objekt ho plánoval predstaviť na Bienále mladých v Paríži v roku 1975. Mal byť priebežne pokrývaný textami a dobovými novinovými správami, ktoré reagovali na negatívnu klimatickú situáciu. Autor však mal už v tom čase znemožnené vycestovať do zahraničia, a tak toto interaktívne dielo nezrealizoval. Až po vyše štyridsiatich rokoch bol Výkričník vo veľkorysej forme (vzhľadom na odkaz, ktorý v sebe nesie rozhodne náležitej) realizovaný a vystavený v Bratislave (výstava Eko(ko)mix v GMB) a v Prahe. Len nedávno – na jeseň 2019, bol Výkričník opätovne dočasne osadený pred Kunsthalle v Bratislave a pri príležitosti jej opätovného otvorenia po uvoľnení protipandemických opatrení v máji 2020…

Prvé múzeum intermédií II – Medzi informáciou a pamäťou

Dlhodobá expozícia prezentujúca diela autorov: Juraj Bartusz, Anton Čierny, Stano Masár, Ilona Németh, Roman Ondák, Peter Rónai zo zbierky intermédií a mediálneho umenia PGU v Žiline Druhé pokračovanie projektu PMI s podtitulom Medzi informáciou a pamäťou predstavuje kolekciu diel, ktoré (okrem vopred definovanej príslušnosti k uvedeným formám), sprostredkúvajú pohľad na fenomén pamäte, ako problematiky výraznejšie zviditeľnenej najmä v umení nového milénia. Je prítomná v dielach s leitmotívom reflexie skúseností z minulosti – ako foriem osobnej pamäte, či naopak podávanej cez optiku kolektívneho videnia. Diela tematizujú i prítomnosť tzv. historickej pamäte, no i riziko jej zlyhávania (realizácie Juraja Bartuzsa a Antona Čierneho), alebo…

Výstavná sieň 1.poschodie

STANO MASÁR / Ako čítať skutočnosť?

Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí Otvorenie výstavy: štvrtok 25. novembra 2021 o 17.00 hod. Trvanie výstavy: 26. 11. 2021 – 23. 4. 2022

  Výstavný projekt je dielom Stana Masára, dôležitého umelca súčasného umenia objektu a inštalácie. Pre autora, prítomného na našej výtvarnej scéne, už viac než dve desaťročia, je typický spôsob tvorby, ktorý priamo vychádza z konceptu – je pre neho východiskovým bodom diela a tiež mnohokrát zostáva jeho ťažiskom, a túto stratégiu umelec používa kontinuálne a bez zásadných odbočení. Ak by sme chceli jeho tvorbu charakterizovať…

Julián Filo – Filozofia gesta

otvorenie: 7. októbra 2021 termín konania výstavy: 8.10. – 6.11.2021 miesto: výstavné priestory na 1. poschodí Považskej galérie umenia v Žiline kurátor: Filip Krutek K aktuálnej výstave prinášame online komentovanú prehliadku s jej kurátorom Filipom Krutekom. Prajeme Vám príjemné sledovanie! O expozícii si môžete vypočuť aj telefonický rozhovor s kurátorom výstavy na RÁDIU DEVÍN. Filozofia gesta je retrospektívnym pohľadom na tvorbu výrazného slovenského maliara a grafika Juliána Fila k príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Koncepcia výstavy je postavená ako komplexná prehliadka jeho maliarskej aj grafickej tvorby od expresívnej maliarskej polohy a asamblážnych intervencií do maľby v 60. rokoch, cez skladbu fragmentov mestských…

Generácia 909, 76 – Druhá vlna slovenskej moderny

Podujatie pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej od piatka 7. mája 2021 vo výstavných priestoroch na 1. poschodí Považskej galérie umenia v Žiline Kurátorky: Mira Sikorová-Putišová a Kristína Hermanová Architektúra a identita výstavy: Marcel Benčík Termín konania výstavy: 7. 5. – 25. 9. 2021 Výstava disponuje zvláštnym špecifikom. Je ním formulovanie „žilinského“ kontextu k pôvodnému projektu Slovenskej národnej galérie Generácia 909,76, ktorý bol viac „výstavou o výstave“. Deje sa tak jednak galeristickou linkou – doplnením diel vzťahujúcich sa ku koncepcii výstavy zo zbierok Považskej galérie umenia v Žiline. Je tiež približovaním dobových (a lokálnych) súvislostí s ambíciou vykresliť popri dielach…

JURAJ POLIAK / Pavillon des Cèdres

vernisáž: január 2021 trvanie výstavy: január/14. marec 2021 kurátorka: Mira Sikorová-Putišová Výstava sa realizuje v čase uzavretia galérie a preto sme sa rozhodli sprístupniť ju on-line. Výstava je predĺžená do 14.3.2021, hneď ako bude možné, bude dostupná aj v bežnom režime otváracích hodín PGU pri dodržaní protipandemicých opatrení. Počas jej trvania budeme publikovať ďalší materiál, vrátane výstupov z výstavných priestorov. Sledujte preto našu webstránku, FB a profil galérie na Instagrame. O súčasne online prezentovanej výstave Juraja Poliaka Pavillon des Cèdres si môžete vypočuť krátky telefonický rozhovor s riaditeľkou PGU v Žiline a kurátorkou výstavy Mirkou Sikorovou-Putišovou, odvysielaný na rádiu Devín.

Výstavná sieň 2. poschodie

Corrado Cagli – Strach z totemu

od piatka 21. mája 2021 vo výstavných priestoroch v podkroví Považskej galérie umenia v Žiline kurátor: Simone Frittelli trvanie výstavy: 21. 5. – 26. 6. 2021 organizátor: Istituto Italiano di Cultura di Bratislava spolupráca: Považská galéria umenia v Žiline, Centro d’Arte Spaziotempo, ArchivioCagli Corrado Cagli (Ancona 1910 – Rím 1976) patrí medzi významných talianskych maliarov 20. storočia. Spoločne s ďalšími nádejnými umelcami ako boli Giuseppe Capogrossi a Emanuele Cavalli založili umelecké združenie Scuola Romana. Počas prvých rokov umeleckej aktivity sa venoval tvorbe grafitti a experimentoval s neokubistickou a metafyzickou maľbou. PGU v Žiline v rámci dlhodobej spolupráce s Talianskym kultúrnym inštitútom predstaví…

Aktuality 2021

© Copyright 2023 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.