Prízemie

PMI III Satelit 2022 – IVANA ŠÁTEKOVÁ / Neznesiteľná ťažkosť bytia

Otvorenie výstavy: utorok 22. novembra 2022 o 17 h Trvanie výstavy: 23. 11. 2022  ̶  28. 2. 2023 Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na prízemí Kurátorka: Kristína Hermanová Satelitom dočasne rozširujúcim stálu expo­zíciu Prvé múzeum intermédií III - Nežná sila, ktorá je venovaná tematike rodu, je výstava Ivany Šátekovej. Na súčasnej slovenskej scéne patrí Ivana k výrazným osobnostiam. Vo svojich dielach prináša ostrú kritiku a iróniu. Priamočiare vyjadrenie kritického názoru na stav spoločnosti nebýva obvyklou stratégiou výtvarných umelcov, takisto humor je na slovenskej výtvarnej scéne pomerne ojedinelým prvkom. Ivana Šáteková sa dlhodobo zaoberá skúmaním našej národnej…

Prvé múzeum intermédií III - Nežná sila

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila

otvorenie: 25. júna o 17.00 hod. miesto: výstavné priestory na prízemí Považskej galérie umenia v Žiline kurátorka, autorka koncepcie: Mira Sikorová-Putišová dizajn a architektúra expozície: Marcel Benčík O okolnostiach vzniku výstavného projektu Prvé múzeum intermédií III s podtitulom Nežná sila si môžete vypočuť telefonický rozhovor s riaditeľkou PGU v Žiline a kurátorkou koncepcie výstavy Mirkou Sikorovou-Putišovou, odvysielaný na rádiu Devín. Projekt expozície Prvé múzeum intermédií v koncepcii kurátorky a riaditeľky Považskej galérie umenia v Žiline Miry Sikorovej-Putišovej prezentuje vždy nový výber diel zo zbierky intermédií a mediálneho umenia galérie. Idea expozície Prvé múzeum intermédií má svoje východiská vo výstavách realizovaných…

1. poschodie

Ladislav Čarný - Vysávanie pre mužov / z cyklu Domáce práce pre mužov, 2001

LADISLAV ČARNÝ / Mám česť byť partnerom zákonitostí prírody

Otvorenie výstavy: piatok 9. decembra 2022 o 17 h Trvanie výstavy: 10. 12. 2022 - 8. 4. 2023 Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová Architektúra a vizuálna identita výstavy: Marcel Benčík a študentky Ateliéru Priestor VŠVU v Bratislave Výstava diel Ladislava Čarného (*1949, Žilina) sa rozsahom podobá jeho dvom predošlým v Považskej galérii umenia, konaných v rokoch 1994 a 2010, no aktuálna s názvom „Mám česť byť partnerom zákonitostí prírody“ sa spomedzi nich najviac približuje chápaniu výstavy ako monografického titulu. Vybrané diela odkazujú na kľúčové oblasti autorovej tvorby v časovom rozmedzí…

2. poschodie

Vincent Hložník - 100. výročie narodenia umelca

VINCENT HLOŽNÍK / Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca

V deň nedožitých 100. narodenín – 22. októbra 2019 si Považská galéria umenia v Žiline pripomenula otvorením novej stálej expozície tvorbu jedného z najvýznamnejších umelcov druhej polovice 20. storočia: Vincenta Hložníka, maliara, grafika, kresliara, ilustrátora a pedagóga. Otvorenie novej reinštalovanej stálej expozície nadväzuje na predchádzajúci cyklus expozícií, začatý v roku 2009, ktorý iniciovalo získanie veľkého množstva prác v oblasti maľby, gvašu, pastelu, grafických prác a kresieb, ktoré do zbierkového fondu galérie venovala jeho manželka Viera Hložníková v roku 2004. Aktuálna expozícia Vincenta Hložníka, venovaná 100. výročiu narodenia umelca, predstavuje verejnosti doteraz sporadicky prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40.…

© Copyright 2023 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.