Prízemie

PMI III Satelit 2023 – MARTINA CHUDÁ / Prespanka

Otvorenie výstavy: piatok 10. marca 2023 o 17 h Trvanie výstavy: 11. 3. 2022  ̶  22. 7. 2023 Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na prízemí Kurátorka: Kristína Hermanová Satelitom dočasne rozširujúcim stálu expo­zíciu Prvé múzeum intermédií III - Nežná sila, ktorá je venovaná tematike rodu, je výstava Martiny Chudej. Inštalácia Prespanka Martiny Chudej je vyrovnaním sa s osobnou skúsenosťou s tehotenstvom. Zmiešané pocity, zodpovednosť, blízkosť a intimita, spojenie, meniace sa fyzické telo, rastúci strach. Martina v inštalácii pracuje so staršími materiálmi, ktoré recykluje. Nevyberá si ich kvôli estetickým kvalitám, ale kvôli odkazom z minulosti, ktoré v…

Prvé múzeum intermédií III - Nežná sila

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila

otvorenie: 25. júna o 17.00 hod. miesto: výstavné priestory na prízemí Považskej galérie umenia v Žiline kurátorka, autorka koncepcie: Mira Sikorová-Putišová dizajn a architektúra expozície: Marcel Benčík O okolnostiach vzniku výstavného projektu Prvé múzeum intermédií III s podtitulom Nežná sila si môžete vypočuť telefonický rozhovor s riaditeľkou PGU v Žiline a kurátorkou koncepcie výstavy Mirkou Sikorovou-Putišovou, odvysielaný na rádiu Devín. Projekt expozície Prvé múzeum intermédií v koncepcii kurátorky a riaditeľky Považskej galérie umenia v Žiline Miry Sikorovej-Putišovej prezentuje vždy nový výber diel zo zbierky intermédií a mediálneho umenia galérie. Idea expozície Prvé múzeum intermédií má svoje východiská vo výstavách realizovaných…

I. poschodie

MILAN MAZÚR, OLGA KRYKUN, ALEX SELMECI – TOMÁŠ KOCKA JUSKO / Slippery Mnemosyne

Otvorenie výstavy: štvrtok 27. apríla 2023 o 17 h Trvanie výstavy: 28. 4. – 10. 6. 2023 Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na I. poschodí Kurátor: Viktor Čech (SK) Výstavný projekt Slippery Mnemosyne je postavený okolo momentu vizuálnej pamäte ako dynamickej skúsenosti pohybujúcej sa na hranici telesného zážitku a symbolična, neustále nanovo redefinujúcej nami prežívanú realitu. Minulosť a budúcnosť sa v dielach autorov hľadajúcich cesty pamäti stáva často obojsmernou prevádzkou, ktorá narúša jej bežné chápanie ako obyčajného bodu na časovej osi. Labyrinty pamäte sú plné miest, situácií, vnemov a vecí z ktorých čerpáme ako svoju nádej,…

II. poschodie

PAOLO MASI

Otvorenie výstavy: štvrtok 18. mája 2023 o 17 h Trvanie výstavy: 19. 5. – 9. 9. 2023 Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na II. poschodí Kurátor: Simone Fritelli Meno florentského vizuálneho umelca Paola Masiho (Florencia, 1933) je spojené s neustálym hľadaním a experimentovaním v umení druhej polovice dvadsiateho storočia. Jeho maliarske začiatky sa neskôr pretavili do skúmania nových možností umeleckého vyjadrenia. V šesťdesiatych rokoch sa venoval výlučne experimentovaniu s presvedčením, že tvorba podlieha neustálej zmene. Bolo to obdobie spolupráce s umelcami ako Lanfranco Baldi, Auro Lecci, Maurizio Nannucci či hnutím estetického výskumu Centro F/Uno (1967-70). Istý…

Vincent Hložník - 100. výročie narodenia umelca

VINCENT HLOŽNÍK / Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca

V deň nedožitých 100. narodenín – 22. októbra 2019 si Považská galéria umenia v Žiline pripomenula otvorením novej stálej expozície tvorbu jedného z najvýznamnejších umelcov druhej polovice 20. storočia: Vincenta Hložníka, maliara, grafika, kresliara, ilustrátora a pedagóga. Otvorenie novej reinštalovanej stálej expozície nadväzuje na predchádzajúci cyklus expozícií, začatý v roku 2009, ktorý iniciovalo získanie veľkého množstva prác v oblasti maľby, gvašu, pastelu, grafických prác a kresieb, ktoré do zbierkového fondu galérie venovala jeho manželka Viera Hložníková v roku 2004. Aktuálna expozícia Vincenta Hložníka, venovaná 100. výročiu narodenia umelca, predstavuje verejnosti doteraz sporadicky prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40.…

© Copyright 2023 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.