Prízemie

JAN KOSTAA / Trofeje

Otvorenie výstavy: štvrtok 25. augusta 2022 o 17.00 hod. Trvanie výstavy: 25. 8. 2022  ̶  15. 10. 2022 Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na prízemí Kurátorka: Kristína Hermanová Tvorba Jana Kostuu by sa dala rozdeliť do dvoch silných tematických okruhov. Oba ich spája záujem o figúru, viac či menej čitateľný odkaz na fyzické utrpenie, a skúmanie ľudskej / mužskej potreby súťažiť, víťaziť, dobývať a ovládnuť. Jedným okruhom je záujem o nadpriemerné fyzické výkony, kompetitivita, vývoj ľudských fyzických schopností a estetika pohybu, ktoré Kostaa zhmotňuje v umeleckých dielach od denníkových kresieb, cez maľbu, fotografiu, sochárske objekty a…

Prvé múzeum intermédií III - Nežná sila

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila

otvorenie: 25. júna o 17.00 hod. miesto: výstavné priestory na prízemí Považskej galérie umenia v Žiline kurátorka, autorka koncepcie: Mira Sikorová-Putišová dizajn a architektúra expozície: Marcel Benčík O okolnostiach vzniku výstavného projektu Prvé múzeum intermédií III s podtitulom Nežná sila si môžete vypočuť telefonický rozhovor s riaditeľkou PGU v Žiline a kurátorkou koncepcie výstavy Mirkou Sikorovou-Putišovou, odvysielaný na rádiu Devín. Projekt expozície Prvé múzeum intermédií v koncepcii kurátorky a riaditeľky Považskej galérie umenia v Žiline Miry Sikorovej-Putišovej prezentuje vždy nový výber diel zo zbierky intermédií a mediálneho umenia galérie. Idea expozície Prvé múzeum intermédií má svoje východiská vo výstavách realizovaných…

1. poschodie

Monika a Ľubo Stacho / Sakrálne príbehy

MONIKA A ĽUBO STACHO / Sakrálne príbehy

Otvorenie:  štvrtok 22. septembra 2022 o 17.00 hod Trvanie: 23. 9. 2022 – 5. 11. 2022 Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí Kurátori: Peter Megyeši, Peter Salner Dizajn výstavy: Pavel Choma Autorská dvojica Ľubo a Monika Stacho výstavou voľne nadväzuje na projekt Dva domy jedného Pána z rokov 2008-2010, pričom vedome sa zameriavajú na chrámy, ktoré neboli zachytené v spomínanom projekte. Ľudstvo vždy hľadalo a nachádzalo rôzne cesty k Bohu. Zámerom projektu je priblížiť divákom vizuálny jazyk týchto jedinečných stánkov, ukázať aspoň časť duchovného a umeleckého bohatstva viery, ktoré do nich stavitelia vložili. Projekt…

2. poschodie

ANTON ČIERNY / Projekt: 7000 bukov

Projekt 7000 bukov s videodielom pod názvom Fagaceae (2022) je situovaný do oblasti hornej Nitry na miesto s názvom Roboty pri obci Malinová (Cach, Zeche). Lokalita je známa ako ryžovisko zlata, ktoré tam už v stredoveku ťažili nemeckí kolonizátori, ale je možné, že sa tu zlato ťažilo aj skôr. Kamenné duny a kamenné moria sú viditeľné dodnes. Mnohé obce vznikali na miestach, kde nemeckí kolonizátori vyrúbali les (pravdepodobne prevažne bukový), čo majú niektoré z nich zachytené aj v názve, ktorý obsahuje slabiku -hau (čo znamená vyrúbaním lesa vytvoriť čistinu). Postava vo videu pohybujúca sa po teritóriu je prostredníkom. Opakovane preskúmava…

Vincent Hložník - 100. výročie narodenia umelca

VINCENT HLOŽNÍK / Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca

V deň nedožitých 100. narodenín – 22. októbra 2019 si Považská galéria umenia v Žiline pripomenula otvorením novej stálej expozície tvorbu jedného z najvýznamnejších umelcov druhej polovice 20. storočia: Vincenta Hložníka, maliara, grafika, kresliara, ilustrátora a pedagóga. Otvorenie novej reinštalovanej stálej expozície nadväzuje na predchádzajúci cyklus expozícií, začatý v roku 2009, ktorý iniciovalo získanie veľkého množstva prác v oblasti maľby, gvašu, pastelu, grafických prác a kresieb, ktoré do zbierkového fondu galérie venovala jeho manželka Viera Hložníková v roku 2004. Aktuálna expozícia Vincenta Hložníka, venovaná 100. výročiu narodenia umelca, predstavuje verejnosti doteraz sporadicky prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40.…

© Copyright 2021 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.