PRIPRAVOVANÉ VÝSTAVY V ROKU 2022

                                                                                             1. POSCHODIE

 

 

 

Pripravovaný projekt je definovaný ako monografický výstavný titul, kde ťažisko tvoria viaceré remaky/reinštalácie predtým realizovaných diel. Väčšinou pôjde o diela na báze svetla, ktoré sú v kontexte slovenského umenia po roku 1990 ojedinelé, a reinštalácie diel mediálneho charakteru. Súčasťou výstavy bude aj sekcia, ktorá predstaví diela z posledných rokov i novovytvorené realizácie. Projekt je v intencii výskumných aktivít galérie zameraných na výskum intermediálneho a mediálneho umenia od 90. rokov. Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová (PGU).

© Copyright 2022 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.