PRIPRAVOVANÉ VÝSTAVY V ROKU 2022

                                                                                                 PRÍZEMIE
                                                                                             1. POSCHODIE

 
 
 

Obsahom výstavy bude prezentácia dvoch aktuálnych prípadov budov a areálov, ktoré sú dôležitou súčasťou verejného priestoru a sú nositeľom jedinečnej kultúrnej hodnoty. Budova liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach a industriálny areál Merina v Trenčíne sú dôležitými arch. pamiatkami, ktoré sú v súkromnom vlastníctve a chátrajú. O ich záchranu pre širokú verejnosť sa snažia aktivisti z kultúry - umelci, architekti, fotografi, dokumentaristi. Výstava priblíži súčasný stav vecí, tiež predstaví umelecké aktivity a intervencie v rámci spomínaných objektov, ako aj dôležité združenia či jedincov snažiacich sa o záchranu. Kurátorka: Kristína Hermanová (PGU).

 
 
 
 

Výstavný projekt Zoltána Agócsa predstaví maľbu, ktorá prekračuje definíciu plochého média. Jeho obrazy vystupujúce ako objekty, v ktorých je podstatné nielen plátno, ale aj rám, vzájomnými vzťahmi vytvoria nový tajomný priestor, akúsi scénu pripravenú pre diváka a jeho malé drámy. Vystavené budú nové maľby, ale aj staršie aktualizované či výtvarným zásahom doplnené práce, ktoré sa ako záznam kontinuality Agócsovej tvorby stanú súčasťou nového konceptu. Kurátorka: Kristína Hermanová (PGU).

 
 
 
 

Pripravovaný projekt je definovaný ako monografický výstavný titul, kde ťažisko tvoria viaceré remaky/reinštalácie predtým realizovaných diel. Väčšinou pôjde o diela na báze svetla, ktoré sú v kontexte slovenského umenia po roku 1990 ojedinelé, a reinštalácie diel mediálneho charakteru. Súčasťou výstavy bude aj sekcia, ktorá prestaví diela z posledných rokov i novovytvorené realizácie. Projekt je v intencii výskumných aktivít galérie zameraných na výskum intermediálneho a mediálneho umenia od 90. rokov. Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová (PGU).

© Copyright 2021 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.