O NÁS

Považská galéria umenia v Žiline vznikla v roku 1976 osamostatnením sa od Považského múzea. Koncom 70. rokov a v 80. rokoch sa jej akvizičná a výstavná činnosť zameriavala najmä na súčasnú slovenskú kresbu, v galérii sa pravidelne uskutočňovali jej prehliadky. Nová špecifická orientácia galérie sa začala formovať po roku 1989. V súlade s výtvarným dianím od začiatku 90. rokov sa dôležitou súčasťou dramaturgie stal výskum a prezentácia diel post a neokonceptuálneho umenia, ktoré sa po formálnej stránke vyznačovalo najmä expanziou nových (priestorových) médií: najmä inštalácia, objekt, site-specific umenie, a súčasne foriem mediálneho umenia po roku 1990: videoinštalácia, videoobjekt, autonómne video, prípadne multimediálnych interaktívnych diel.

Dramaturgia súčasného výstavného plánu PGU má 3 úrovne - regionálnu, celoslovenskú a medzinárodnú, v rámci ktorých galéria spolupracuje s etablovanými súčasnými umelcami staršej, strednej aj mladšej generácie. Pripravujeme výstavy nových médií (inštalácie, videoart, site - specific art), zároveň sa venujeme aj klasickým médiám: maľba, socha, kresba, prípadne plagát, či fotografia. Do výstavného plánu zaraďujeme periodické projekty (trienále Ekoplagát, výstavy talianskeho súčasného umenia v spolupráci s Talianskym inštitútom), monografické výstavy osobností slovenského výtvarného umenia, či kurátorské projekty koncipované v súlade s aktuálnymi témami strednej a mladšej generácie. Venujeme sa tiež prezentácií a popularizácií zbierkového fondu galérie (vo vlastných priestoroch či v hosťovskej úlohe v iných galériách), ako aj prezentácií lokálnych umelcov.

Popri krátkodobých výstavných projektoch galéria ponúka dve stále expozície. V podkroví sídli už tretia verzia expozície diel poprednej osobnosti slovenského výtvarného umenia 20. storočia Vincenta Hložníka, rodáka zo Svederníka.

Na prízemí galéria predstavuje kolekciu, ktorá je výsledkom systematickej akvizičnej činnosti, v expozícií Prvé múzeum intermédií. V súčasnosti ide už o tretiu časť s názvom Nežná sila, ktorá sa venuje tematike rodu. Stála expozícia Prvé múzeum intermédií je pravidelne dopĺňaná o svieži pohľad mladšej generácie na uvedenú tému - v programe Satelit sú krátkodobo prezentované diela mladých súčasných umelkýň a umelcov.

Za expozíciu Prvé múzeum intermédií III získala Považská galéria umenia v Žiline v roku 2022 ocenenie Biela kocka.


© Copyright 2023 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.