ARTBASE / Tomáš Rafa

V projekte Artbase z produkcie Kunsthalle Bratislava sú zastúpení až dvaja autori, pochádzjúci zo Žiliny, ktorí výrazne prispeli a stále prispievajú do formovania jej kultúrneho priestoru. Okrem Jara Kyšu je to aj Tomáš Rafa.
Aktivity výtvarníka predstavuje a komentuje Mira Sikorová-Putišová, riaditeľka PGU v Žiline.