Holubice pre Ukrajinu

Považská galéria umenia v Žiline vyjadruje gesto solidarity s Ukrajinou.

Považská galéria umenia v Žiline iniciuje projekt, do ktorého sa môže zapojiť široká verejnosť. V spolupráci so strednými školami (Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline a Bilingválne gymnázium v Žiline) vznikli stovky žltých a modrých papierových origami holubíc. V piatok 4.3.2022 vznikla inštalácia na fasáde Považskej galérie umenia v Žiline na Hlinkovom námestí – letiaci kŕdeľ holubíc mieru pre Ukrajinu ako spoločné gesto solidarity.

Možnosť vlastným dielom vstúpiť do verejného priestoru a vyjadriť svoj názor je dôležitou súčasťou života v spoločnosti. Na recepcii galérie je počas otváracích hodín k dispozícií farebný papier a návod, ako poskladať holubicu. PGU tak ponúka možnosť participácie pre každého, kto chce vyjadriť solidaritu s Ukrajinou. Poskladané holubice budú zhromažďované a priebežne dopĺňané na fasádu galérie.

Za technickú podporu ďakujeme Marek Adamov a Nová synagóga!
Za spoluprácu pri skladaní papierových holubíc ďakujeme Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina, Gymnázium bilingválne T. Ružičku Žilina!
Za fotografie ďakujeme Richard Kohler!