SPOLUBYTIE komentovaná prehliadka s autorkami výstavy / PAVLÍNA FICHTA ČIERNA a DANIELA KRAJČOVÁ

Vo štvrtok 7. marca 2024 o 17.30 h Vám aktuálnu výstavu SPOLUBYTIE priblížia osobne jej autorky PAVLÍNA FICHTA ČIERNA a DANIELA KRAJČOVÁ. Srdečne pozývame!
Projekt SPOLUBYTIE je špecifickou spoluprácou medzi dvoma vizuálnymi umelkyňami Pavlínou Fichta Čiernou (*1967) a Danielou Krajčovou (*1983), kde podstatou je aj úvaha nad tým, či je možné spoluprácu definovať aj ako proces spolubytia – ako dlhšie či kratšie trvajúcej koexistencie dvoch tvorivých individualít, kde výsledkom primárne nemusí byť iba dielo v zmysle spoločného autorstva.
Obidve autorky vekovo od seba oddeľuje úsek cca 1 a pol generácie, čo však do projektu prináša aj (popri priznanom riziku iného pohľadu z pozície veku a vlastných subjektívnych skúseností) dôležitú črtu dynamiky....
Najlepšie naživo v Považskej galérii umenia v Žiline 😉

Realizáciu výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.