Mgr. Miroslava Sikorová

Vyštudovala dejiny umenia a kultúry na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave. Pracovala v Kultúrnych zariadeniach Petržalky ako referentka pre kontakt s médiami a programová dramaturgička plánu výstav.
Od roku 2000 kurátorsky pripravuje individuálne, tematické a kurátorské projekty zamerané na súčasné výtvarné umenie, predovšetkým na umenie intermédií a mediálne umenie po roku 1990. Publikuje texty o súčasnom výtvarnom umení, je autorkou viacerých štúdií o umení po roku 1990. Pre vládny Slovenský kultúrny profil napísala text o intermediálnom umení a nových médiách. V rokoch 2002 - 2021 bola kurátorkou v Považskej galérii umenia v Žiline, kde sa viedla výskumné projekty zamerané na súčasné umenie vrátane projektov zameraných na získavanie zbierkových predmetov, predovšetkým v kolekcii intermédií a mediálneho umenia, ktorá je svojim zameraním a počtom diel v rámci slovenských galérií ojedinelá.
Pripravila a spolupracovala na viacerých medzinárodných výstavných projektoch Memory (w)hole (Ľubľana, 2005), Malé príbehy/Petites Histoires (Štrasburg 2008), Prague Biennale (2013), Nulté roky/Zero Years (2011, 2012, 2013, Bratislava, Debrecén, Berlín). Je kurátorkou stálej expozície Prvé múzeum intermédií v PGU Žilina (od 2012) – ako jedinej v rámci Slovenska zameranej na intermediálne a mediálne umenie po roku 1989.
Podieľala sa na realizácii monografií slovenských videoumelcov Mira Nicza, Antona Čierneho, Pavlíny Fichta Čiernej, je editorkou monografie Petra Igora Meluzina. Bola členkou grantovej komisie programu Dotácie Ministerstva kultúry SR, členkou odbornej komisie Ceny Oskára Čepana. Dejiny umenia 20. a 21. storočia prednášala ako externý pedagóg Katedry teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (2005 – 2013). Od roku 2010 je členkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov výtvarného umenia AICA. V rokoch 2016 – 2020 bola šéfredaktorkou časopisu Jazdec – revue súčasného umenia.
Pôsobí v neziskovom občianskom združení zameranom na podporu výskumu v oblasti výtvarného umenia – Inštitút pre dočasné dejiny umenia. Žije v Žiline.

© Copyright 2023 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.