Zmluvy 2024

Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia
18/2024 Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve KZ 5/2022 Výtvarná agentúra A1 14251833 Republiky 17, 010 01 Žilina zmena termínu predaja zverených kníh na dobu neurčitú podľa rozpisu neurčitá 9.1.2024 10.1.2024
29/2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-365-04811 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Realizácia projektu- Vzdelávací program v PMI 3000,00 1.1.2024-15.12.2024 20.12.2024 10.1.2024
317/2024 Komisionárska zmluva č. 1/2024 Partner technic, spol. s.r.o. 1733787 Námestie slobody 17, 811 06 Bratislava predaj monografií podľa rozpisu 1.2.2024-31.12.2024 18.1.2024 1.2.2024 18.1.2024
421/2024 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu č. 7217430 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina odber elektriny 167,- I. polrok, 167,- II. polrok 1.1.2024-31.12.2024 18.1.2024 22.1.2024
522/2024 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu č. 7217429 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina odber elektriny 207,- I. polrok, 207,- II. polrok 1.1.2024-31.12.2024 18.1.2024 22.1.2024
623/2024 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu č. 7217431 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina odber elektriny 2393,- I. polrok, 2393,- II. polrok 1.1.2024-31.12.2024 18.1.2024 22.1.2024
724/2024 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu č. 7216389 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina odber elektriny 1065,- I. polrok, 1065,- II. polrok 1.1.2024-31.12.2024 18.1.2024 22.1.2024
825/2024 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu č. 7218187 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina odber elektriny 518,- I. polrok, 518,- II. polrok 1.1.2024-31.12.2024 18.1.2024 22.1.2024
928/2024 Poistná zmluva pre poistenie úrazu-ktrákodobé Union poisťovňa, a.s. 31322051 Karadžičova 10, 813 60 Bratislava poistenie úrazu 20,00 1.1.2024-31.12.2024 16.1.2024 23.1.2024
1029/2024 Zmluva o výpožičke Nadácia ŽSK 51844508 Žilina zmluva o výpožičke 3612,00/rok 1.1.2024-31.12.2024 24.1.2024 24.1.2024
1131/2024 Komisionárska zmluva č. 2/2024 AF Žilina, s.r.o. 47937459 Mariánske námestie 11, 010 01 Žilina zverenie knižných titulov do ďalšieho predaja podľa rozpisu 25.1.2024-31.12.2024 25.1.2024 25.1.2024
1243/2024 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2024 SOHO1 s.r.o. 36419842 Martina Rázusa 23a, 010 01 Žilina výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 9.2.2024-10.5.2024 5.2.2024 7.2.2024
1347/2024 Dodatok 1/2024 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2019 Ing. Alena Voštenáková- Emócia 37093797 A. Bernoláka 2021/24, 010 08 Žilina dodatok č. 1/2024 3990,60 8.2.2024-30.6.2024 8.2.2024 9.2.2024
1448/2024 Poistná zmluva pre poistenie úrazu-krátkodobé Union poisťovňa, a.s. 31322051 Karadžičova 10, 813 60 Bratislava poistenie úrazu 18,33 1.2.2024-31.12.2024 31.1.2024 9.2.2024
1550/2024 Komisionárska zmluva č. 3/2024 vytvorené na Slovensku s.r.o. 52034381 Pavlovova 1, 821 08 Bratislava zverenie suvenírov do ďalšieho predaja podľa prílohy 12.2.2024-31.12.2024 12.2.2024 15.2.2024
1651/2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2024 SOHO1 s.r.o. 36419842 Martina Rázusa 23a, 010 01 Žilina výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 15.2.2024-10.5.2024 15.2.2024 15.2.2024
1744/2024 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2024 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Hlavná 86, 080 01 Prešov výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 20.11.2024-31.3.2025 15.2.2024 22.2.2024
1858/2024 Zmluva o dielo Mgrt. Art. Viktória Jehlárová - - grafický návrh propagačných materiálov 250,00 4.3.2024-30.3.2024 3.3.2024 6.3.2024
1961/2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-531-01066 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava realizácia projektu Revízia 2. Stratené sochy Žiliny 3500,00 23.2.2024-31.3.2025 23.2.2024 13.3.2024
2078/2024 Zmluva o usporiadaní výstavy J. Robakowski Poľský inštitút Bratislava 31786022 Nám. SNP 27, 814 99 Bratislava usporiadanie výstavy J. Robakowski 3000,00 18.4.2024-15.6.2024 28.3.2024 4.4.2024
2180/2024 Dodatok č. 1 ku KZ č. 3/2024 zo dňa 12.2.2024 vytvorené na Slovensku s.r.o. 52034381 Pavlovova 1, 821 08 Bratislava zníženie ceny i počtu ks suveníru od Barbory Chiappini podľa prílohy 9.4.2024-31.12.2024 9.4.2024 12.4.2024
2281/2024 Zmluva o dielo Lukasz Guzek - - kurátorské práce spojené s prípravou a realizáciou výstavy Jozef Robakowski 700,00 9.4.2024-13.4.2024 9.4.2024 16.4.2024
2382/2024 Zmluva o dielo Eva Kruk - - spolupráca na realizácií výstavy Jozef Robakowski 155,00 9.4.2024-13.4.2024 9.4.2024 16.4.2024
2483/2024 Zmluva o dielo Jozef Robakowski - - spolupráca na výstave Jozef Robakowski 300,00 9.4.2024-13.4.2024 9.4.2024 16.4.2024
2588/2024 Zmluva o vytvorení diela, záznamu z umeleckého výkonu a licenčná zmluva Eva Škorvanková - - vytvorenie diela a jeho prednes 400,00 22.4.2024-23.4.2024 22.4.2024 24.4.2024
2692/2024 Zmluva o dielo Mgr. Michal Chudík - - realizácia 1. časti archívneho a terénneho výskumu v rámci projektu Revízia 2. Stratené sochy 1000,00 1.5.2024-30.6.2024 29.4.2024 30.4.2024
2795/2024 Dodatok č. 4 ku komisionárskej zmluve KZ zo dňa 2016-06-27 Kruh súčasného umenia Profil 31794271 Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava zníženie ceny časopisu Profil 2020 - od 1.5.2024 29.4.2024 od 1.5.2024 6.5.2024
2896/2024 Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve KZ 2022-08-12 zo dňa 8.12.2022 Kruh súčasného umenia Profil 31794271 Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava zvýšenie ceny časopisu Profil 2024 - od 1.5.2024 29.4.2024 od 1.5.2024 6.5.2024
29188/2023 Darovacia zmluva č. 4/2023 Božena Hainer a Vladimír Hainer - - dar diel V. Hložník do zbierkového fondu PGU v Žiline - neurčitá 5.2.2024 17.5.2024
3094/2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2023 Slovenské národné múzeum v Bratislave 2020603068 Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava 16 predĺženie výpožičky zbierk. predmetu na výstave bezodplatne 17.6.2024-31.1.2025 20.5.2024 22.5.2024
31103/2024 Zmluva o vytvorení diela, záznamu z umeleckého výkonu a licenčná zmluva Ľubica Kobová - - vytvorenie diela a jeho prednes 400,00 22.5.2024 22.5.2024 22.5.2024
32104/2024 Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácií podujatia č. 30/2024-KV Akadémia umení v Banskej Bystrici 31094970 Kollárova 4002/22, 974 01 Banská Bystrica spopupráca pri usporiadaní výstavy Multiverzum 500,00 25.6.2024-26.10.2024 15.5.2024 23.5.2024
33106/2024 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2024 SOHO1 s.r.o., Žilina 36419842 Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina výpožička zbierkových predmetov na výstavu bezodplatne 29..5.-16.8.2024 28.5.2024 28.5.2024
34112/2024 Kúpna zmluva č. 2/2024 Mgr. Art. Ján Gašparovič - - kúpa umeleckého diela "Biely šum" 6625,00 12.6.2024 12.6.2024 12.6.2024
35113/2024 Zmluva o vytvorení diela, záznamu z umeleckého výkonu a licenčná zmluva Dorota Holubová - - vytvorenie diela a jeho prednes 450,00 12.6.2024 11.6.2024 18.6.2024
36117/2024 Zmluva o spolupráci a poskytnutí finančného príspevku Lita, autorská spoločnosť 00420166 Mozartova 9, 811 02 Bratislava poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu Revízia 2 Stratené sochy 2000,00 1.7.2024-15.12.2024 19.6.2024 25.6.2024
37124/2024 Zmluva o dielo Mgr. art. Jana Farmanová - - kurátorske práce spojené s prípravou a realizáciou výstavy Multiverzum 400,00 19.6.2024-25.6.2024 19.6.2024 25.6.2024
38125/2024 Kúpna zmluva č. 1/2024 Prof. Peter Rónai, akad. mal. - - predaj umeleckého diela 7500,00 27.6.2024 27.6.2024 28.6.2024
39126/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2024 Ing. Alena Voštenáková 370936797 Bernoláková 2201/24, 010 01 Žilina nájomná zmluva 413,40 1.7.2024-10.7.2024 28.6.2024 28.6.2024

Faktúry 2024

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia
1/2024 BOZP, PO, školenie zamestnancov PGU, PO, kontrola objektu 164,00 IZ zo dňa 9.12.2005 15.1.2024 17887208: Stanislava Belohorcová- BEZPO, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina 18.1.2024 31.1.2024
2/2024 dobitie kreditov k stravovacím poukážkam Up Déjeuner v elektronickej forme za 1/2024 1.571,76 RZ na zaberpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ, účinnosť 1.1.2024 4.1.2024 53528654: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 5.2.2024 6.2.2024
3/2024 vodné, stočné za 4.Q / 2023 604,55 č.Zmluvy201104292 zo dňa 7.10.2011 16.1.2024 36672297: Sevak, a. s., Bôrická cesta 57, 0140 01 Žilina 18.1.2024 31.1.2024
4/2024 programovanie kódov EZS 39,48 obj. 2/2024 16.1.2024 36369403: Teco ZA, s. r. o., Vysokoškolákov 842/48, 010 08 Žilina 18.1.2024 31.1.2024
5/2024 predaj Profilov za 4. Q /2023 z KZ 5,25 KZ zo dňa 2016-06-27 v znení dodatkov č.1, 2 a 3 22.1.2024 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 30.1.2024 31.1.2024
6/2024 predaj knižnej publikácie z KZ 44,00 KZ č.2023-5-7 zo dňa 26.7.2023 22.1.2024 31297820: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice 30.1.2024 31.1.2024
7/2024 servis, oprava UTO 64,68 obj. 4/2024 25.1.2024 36369403: Teco ZA, s. r. o., Vysokoškolákov 842/48, 010 08 Žilina 2.2.2024 6.2.2024
8/2024 OOPP, zamestnancom PGU 98,38 obj. 3/2024 25.1.2024 22604146: Ing. Dušan Filimonov ACAPO, Sasinkova 1, 010 01 Žilina 30.1.2024 31.1.2024
9/2024 online školenie ISPIN( uzávierkové práce, konsolidácia), ekonómka PGU 67,72 obj. 1/2024 25.1.2024 00602311: Assseco solutions, a. s., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava 2 2.2.2024 29.2.2024
10/2024 maliarsky materiál 28,03 obj. 5/2024 25.1.2024 47574291: Painthouse, s. r. o., Turie 539, 013 12 Turie 2.2.2024 29.2.2024
11/2024 oprava, osadenie strešnej vpuste ( budova PGU ) 213,00 obj. 6/2024 31.1.2024 51665301: pluma, s. r. o., 018 15 Prečín 490 12.2.2024 29.2.2024
12/2024 ochrana objektu PGU za1/2024 115,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2, od 1.7.2023 Dodatok č.3 1.2.2024 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 12.2.2024 29.2.2024
13/2024 dobitie kreditov k stravovacím poukážkam Up Déjeuner v elektronickej forme za 2/2024 1.223,48 RZ na zaberpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ, účinnosť 1.1.2024 2.2.2024 53528654: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 13.2.2024 29.2.2024
14/2024 verejná správa SR, ročný prístup ( 12.3.-31.12.2024 ), ( 1.1.2025- 11.3.2025 ) 228,00 obj. 9/2024 6.2.2024 31592503: Poradca podnikateľa spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 2.2.2024 29.2.2024
15/2024 para - PGU a Ciachovňa 1/2024 911,95 OZ č.470408 7.2.2024 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 13.2.2024 29.2.2024
16/2024 obyčajný certifikát SSL (pgu.sk) od 7.2.2024 do 6.2.2025 46,80 obj. 7/2024 7.2.2024 36421928: Websupport s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 13.2.2024 29.2.2024
17/2024 2 x toner do tlačiarní 30,00 obj. 8/2024 8.2.2024 36408751: Edis, s. r. o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 13.2.2024 29.2.2024
18/2024 služby pevnej siete za 1/2024 40,44 Zmluva 129/2004 9.2.2024 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13.2.2024 29.2.2024
19/2024 služby mobilnej siete O2 37,43 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 6.2.2024 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 14.2.2024 29.2.2024
20/2024 1x toner do tlačiarne 57,00 obj. 10/2024 23.2.2024 36408751: Edis, s. r. o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 1.3.2024 25.3.2024
21/2024 ochrana objektu PGU za 2/2024 115,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2, od 1.7.2023 Dodatok č.3 29.2.2024 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 7.3.2024 25.3.2024
22/2024 predaj knižnej publikácie z KZ 14,40 KZ č.2/2022 zo dňa 18.5.2022 29.2.2024 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 4.3.2024 25.3.2024
23/2024 dobitie kreditov k stravovacím poukážkam Up Déjeuner v elektronickej forme za 3/2024 1.059,96 RZ na zaberpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ, účinnosť 1.1.2024 1.3.2024 53528654: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 7.3.2024 25.3.2024
1/2024 vyúčtovanie fa za rok 2023 -851,39 Dodatok č.1/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.7/2019 24.1.2024-vyšlá fa 37093797: Ing. Alena Voštenáková, A. Bernoláka 2201/24.010 01 Žilina 26.2.2024 29.2.2024
2/2024 vyúčtovanie fa za rok 2023 162,72 Zmluva o výpožičke 1.1.2023-31.12.2023 25.1.2024-vyšlá fa 51844508: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Republiky 1, 010 01 Žilina 5.2.2024 29.2.2024
24/2024 služby pevnej siete za 2/2024 42,40 Zmluva 129/2004 6.3.2024 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13.3.2024 25.3.2024
25/2024 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 8.3.2024 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 18.3.2024 25.3.2024
26/2024 papierové biele utierky 31,07 obj. 12/2024 11.3.2024 44229950: Slovpap SK s. r. o., Kamenná 3, 010 88 Žilina 18.3.2024 25.3.2024
27/2024 tlač promo materiálov pre projekt Nežná rovnováha (dotlač) 20,00 obj. 13/2024 14.3.2024 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 18.3.2024 25.3.2024
28/2024 maliarsky materiál 126,91 obj. 15/2024 15.3.2024 47574291: Painthouse spol. s r. o. Sídlo: Turie 539, 013 12 Turie Prevádzka: Dlhá 95B, 010 09 Žilina 18.3.2024 25.3.2024
29/2024 vypracovanie a dodanie pred-realizačného energetického certifikátu PGUZA 1.690,00 obj. 6/2024 13.3.2024 45354618: Hlina s. r. o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš 26.3.2024 28.3.2024
30/2024 BOZP, PO, školenie zamestnancov PGU, PO, kontrola objektu 274,00 IZ zo dňa 9.12.2005 20.3.2024 17887208: Stanislava Belohorcová- BEZPO, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina 26.3.2024 28.3.2024
31/2024 nákup cenín k výstave Józef Rabakowski 85,00 obj. 14/2024 21.3.2024 36631124: Slovenská pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica 15.3.2024 28.3.2024
32/2024 predaj Profilu 1 ks z KZ 1,75 KZ zo dňa 2016-06-27 v znení dodatkov č.1, 2 a 3 26.3.2024 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 27.3.2024 28.3.2024
2024/1 preddavková platba 01/2024 3.000,00 OZ č.470408 12.1.2024 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 15.1.2024 31.1.2024
2024/2 preddavková platba 1. polrok 2024 ( VP prízemie PGU ) 167,00 Zmluva č.72174301 zo dňa 20.2.1992 23.1.2024 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 2.2.2024 29.2.2024
2024/3 preddavková platba 1. polrok 2024 ( VP 1. posch. PGU ) 2.393,00 Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1996 23.1.2024 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 2.2.2024 29.2.2024
2024/4 preddavková platba 1. polrok 2024 ( ubytovňa PGU ) 207,00 Zmluva č.72174291 zo dňa 16.11.1991 25.1.2024 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 2.2.2024 29.2.2024
2024/5 preddavková platba 1. polrok 2024 ( EMÓCIA PGU ) 1.065,00 Zmluva č.72163891 zo dňa 30.11.1991 23.1.2024 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 2.2.2024 29.2.2024
2024/6 preddavková platba 1. polrok 2024 ( NADÁCIA ŽSK ) 518,00 Zmluva č.72181872 zo dňa 30.1.1996 23.1.2024 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 2.2.2024 29.2.2024
2024/7 zálohová faktúra 5.160,00 OZ č.470408 1.2.2024 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 12.2.2024 29.2.2024
2024/8 honorár, grafický návrh propagačných materiálov- Nežná rovnováha- vzdelávací program- PMI 250,00 ZoD zo dňa 3.3.2024 6.3.2024 Mgr. art. Viktória Jehlárová, Banská Bystrica 28.3.2024 28.3.2024
2024/9 preddavková platba 03/2024 5.830,00 OZ č.470408 11.3.2024 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 12.3.2024 28.3.2024
33/2024 predaj suvenirov z KZ 79,20 KZ č.3/2024 zo dňa 12.2.2024 26.3.2024 52034381: vytvorené na Slovensku, s. r. o., Pavlovova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 27.3.2024 28.3.2024
34/2024 maliarska štetka 31,50 obj. 16/2024 27.3.2024 36416487: Admacolor, s. r. o., Teplička nad Váhom 013 01 28.3.2024 28.3.2024
35/2024 fotopapier k výstave Józef Robakowski 190,98 obj. 17/2024 27.3.2024 37082469: Fotomaterial.sk, Alena Čiffáryová, Vojenská 77, 93401 Levice 28.3.2024 28.3.2024
36/2024 výkon inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie objektu PGU v Žiline 12.880,00 ZoD č.1/2022 zo dňa 17.5.2022 3.4.2024 45354618: Hlina s. r. o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš 5.4.2024 29.4.2024
37/2024 dobitie kreditov k stravovacím poukážkam Up Déjeuner v elektronickej forme za 3/2024 1.102,16 RZ na zaberpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ, účinnosť 1.1.2024 2.4.2024 53528654: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 5.4.2024 29.4.2024
38/2024 ochrana objektu PGU za 3/2024 115,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2, od 1.7.2023 Dodatok č.3 2.4.2024 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 5.4.2024 29.4.2024
39/2024 predaj Profilu 2 ks z KZ 1,30 KZ zo dňa 2016-06-27 v znení dodatkov č.1, 2 a 3 3.4.2024 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 5.4.2024 29.4.2024
40/2024 predaj Profilu 8 ks z KZ 9,60 KZ zo dňa 2016-06-27 v znení dodatkov č.1, 2 a 3 3.4.2024 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 5.4.2024 29.4.2024
41/2024 predaj suvenirov 2 ks z KZ 19,20 KZ č.3/2024 zo dňa 12.2.2024 5.4.2024 52034381: vytvorené na Slovensku, s. r. o., Pavlovova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 8.4.2024 29.4.2024
43/2024 služby pevnej siete za 3/2024 38,50 Zmluva 129/2004 8.4.2024 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 9.4.2024 29.4.2024
44/2024 tlač promo mat., vzdelávací program Nežná rovnováha ( dotlač ) 15,00 obj. 13/2024 8.4.2024 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 12.4.2024 29.4.2024
45/2024 vodné/ stočné 1.Q r.2024 667,64 č.Zmluvy201104292 zo dňa 7.10.2011 9.4.2024 36672297: Sevak, a. s., Bôrická cesta 57, 0140 01 Žilina 16.4.2024 29.4.2024
46/2024 tlač propagačným mat. k výstave J. Robakowski 72,00 obj. 20/2024 10.4.2024 45698813: Tigerprint, s. r. o., Kuzmányho 102/12, 010 01 Žilina 15.4.2024 29.4.2024
47/2024 fotorámiky 24 ks k výstave J. Robakowski 78,00 obj. 23/2024 10.4.2024 35974133: Jysk s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava 9.4.2024 29.4.2024
48/2024 služby mobilnej siete O2 37,51 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 12.4.2024 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 15.4.2024 29.4.2024
49/2024 predaj suvenirov 1 ks z KZ 9,60 KZ č.3/2024 zo dňa 12.2.2024 12.4.2024 52034381: vytvorené na Slovensku, s. r. o., Pavlovova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 16.4.2024 29.4.2024
50/2024 inštalačný mat. k výstave J. Robakowski 52,87 obj. 24/2024 15.4.2024 36827011: Tabačik Priemto, s. r. o., Národná 15, 010 01 Žilina 19.4.2024 29.4.2024
3/2024 nájom nebytových priestorov 1/2024 622,75 Dodatok č. 1/2024k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.7/2019 1.1.2024 vyšlá fa 37093797: Ing. Alena Voštenáková, A. Bernoláka 2201/24.010 01 Žilina 5.1.2024 31.1.2024
4/2024 nájom nebytových priestorov 2/2024 688,12 Dodatok č. 1/2024k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.7/2019 1.2.2024 vyšlá fa 37093797: Ing. Alena Voštenáková, A. Bernoláka 2201/24.010 01 Žilina 12.2.2024 29.2.2024
5/2024 nájom nebytových priestorov 3/2024 688,12 Dodatok č. 1/2024k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.7/2019 1.3.2024 vyšlá fa 37093797: Ing. Alena Voštenáková, A. Bernoláka 2201/24.010 01 Žilina 4.3.2024 28.3.2024
6/2024 nájom nebytových priestorov 4/2024 688,12 Dodatok č. 1/2024k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.7/2019 1.4.2024 vyšlá fa 37093797: Ing. Alena Voštenáková, A. Bernoláka 2201/24.010 01 Žilina 2.4.2024 29.4.2024
51/2024 domena, Hosting 5-12/2024, 1.1.-05/2025 70,00 obj. 27/2024 17.4.2024 46177264: Ing. Eva Štípalova- Leafnet, Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina-Závodie 19.4.2024 29.4.2024
52/2024 zabezpečenie ubytovania pre účastníkov výstavy J. Robakowski 719,45 obj. 30/2024 17.4.2024 36143693: Truc sphérique, Závodská cesta 3/844, 010 01 Žilina 29.4.2024 29.4.2024
53/2024 prezutie pneumatík na služobnom vozidle PEUGEOT BOXER ZA- 908 GH 40,00 obj. 26/2024 17.4.2024 50310801: Autoservis Štefanko, Kragujevská 3753, 010 01 Žilina 19.4.2024 29.4.2024
54/2024 návrh a dizajn promo materiálov k výstave J. Robakowski 250,00 obj.22/2024 17.4.2024 Mgr. art. Marek Mati, Mojš 19.4.2024 29.4.2024
55/2024 tlač mat. ( banner, popisky) k výstave J. Robakowski 270,16 obj. 29/2024 18.4.2024 479904414: AMD plus s. r. o., Pod sadom 703/9, 010 04 Žilina 19.4.2024 29.4.2024
56/2024 materiál k výstave J. Robakowski 101,20 obj. 28/2024 18.4.2024 479904414: AMD plus s. r. o., Pod sadom 703/9, 010 04 Žilina 19.4.2024 29.4.2024
57/2024 predaj FLASH ARTOV 2 ks z KZ 7,00 KZ č.2021-01-01 zo dňa 28.12.2020, v znení Dodatku č.1 18.4.2024 42265959: Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 22.4.2024 29.4.2024
58/2024 poplatok za vydanie novej tankovacej karty SLOVNAFT 1,60 č.Zmluvy0541708/00 CRZ, Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 19.4.2024 31322832: Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 23.4.2024 29.4.2024
59/2024 predaj časopisu Profil 4 ks z KZ 6,20 KZ zo dňa 2016-06-27 v znení dodatkov č.1, 2 a 3 19.4.2024 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 23.4.2024 29.4.2024
62/2024 dovoz diel na výstavu J. Robakowski 358,75 obj. 25/2024 24.4.2024 36145238: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Tranovského 111/ 3, 031 01 Liptovský Mikuláš 26.4.2024 29.4.2024
63/2024 tlač materiálu- prednáška k vzdelávaciemu programu PMI III. 100,00 obj. 31/2024 25.4.2024 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 26.4.2024 29.4.2024
2024/10 preddavková platba 04/2024 3.340,00 OZ č.470408 10.4.2024 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 11.4.2024 29.4.2024
2024/15 honorár za odbornú prednášku, ktorá je súčasťou vzdelávacieho programu PMI.- Nežná rovnováha 400,00 Zmluva o vytvorení diela, Licenčná zmluva na použitie diela, Zmluva o vytvorení záznamu umeleckého výkonu a Licenčná Zmluva na použitie záznamu umeleckého výkonu zo dňa 22.4.2024 24.4.2024 Eva Škorvanková, Bratislava 29.4.2024 29.4.2024
60/2024 elektro mat. k výstave Robakowski( tablet, reproduktory 2 ks) 880,00 obj. 18/2024 20.4.2024 52933822: Jupiter film, s. r. o.. Jána Milca 771/15 010 01 Žilina ... 6.5.2024 6.5.2024
61/2024 tlač materiálu ( pozvánky, plagáty k výstave J. Robakowski) 60,00 obj. 21/2024 22.4.2024 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 2.5.2024 6.5.2024
64/2024 OOPP, zamestnancom PGU 174,22 obj. 32/2024 25.4.2024 22604146: Ing. Dušan Filimonov ACAPO, Sasinkova 1, 010 01 Žilina 2.5.2024 6.5.2024
8/2024 nájom nebytových priestorov 5/2024 688,12 Dodatok č. 1/2024k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.7/2019 2.5.2024 fa vyšlá 37093797: Ing. Alena Voštenáková, A. Bernoláka 2201/24.010 01 Žilina 3.5.2024 6.5.2024
7/2024 spoluorganizátor výstavy J. Robakowski 3.000,00 Zmluva o spolupráci o usporiadaní výstavy J. Robakowski zo dňa 28.3.2024 30.4.2024 fa vyšlá 441317: Poľský inštitút Bratislava, Námestie SNP 27, 814 99 Bratislava 3.5.2024 6.5.2024
42/2024 12 ks tonerov pre zamestnancov PGU 485,04 obj. 19/2024 8.4.2024 47864249: Damedis s. r. o., Višňovského 6, 960 01 Zvolen 7.5.2024 17.5.2024
65/2024 ochrana objektu PGU za 4/2024 115,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2, od 1.7.2023 Dodatok č.3 2.5.2024 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 6.5.2024 17.5.2024
66/2024 ochrana objektu PGU za 4/2024 ( 1 x výjazd ) 24,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2, od 1.7.2023 Dodatok č.3 2.5.2024 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 6.5.2024 17.5.2024
67/2024 dobitie kreditov k stravovacím poukážkam Up Déjeuner v elektronickej forme za 5/2024 1.550,56 RZ na zaberpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ, účinnosť 1.1.2024 2.5.2024 53528654: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 7.5.2024 17.5.2024
68/2024 služby pevnej siete za 4/2024 38,10 Zmluva 129/2004 9.5.2024 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 10.5.2024 17.5.2024
69/2024 predaj suvenirov z KZ 12,00 KZ č.3/2024 zo dňa 12.2.2024 9.5.2024 52034381: vytvorené na Slovensku, s. r. o., Pavlovova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 10.5.2024 17.5.2024
70/2024 služby mobilnej siete O2 37,22 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 13.5.2024 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 14.5.2024 17.5.2024
71/2024 tlač propagačných materiálov k výstave" Giorgio Distefano " 72,00 obj. 35/2024 14.5.2024 45698813: Tigerprint, s. r. o., Kuzmányho 102/12, 010 01 Žilina 15.5.2024 17.5.2024
72/2024 nákup toaletného papiera, utierok 64,99 obj. 36/2024 20.5.2024 44229950: Slovpap SK s. r. o., Kamenná 3, 010 88 Žilina 22.5.2024 31.5.2024
73/2024 nafotenie výstavy" Józef Rabakowski" 150,00 obj. 33/2024 13.5.2024 Ing. Marek Jančúch, Žilina 3.6.2024 10.6.2024
74/2024 tlač plagátov k výstave " Diorgio Distefano " 33,60 obj. 34/2024 28.5.2024 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 3.6.2024 10.6.2024
2024/16 preddavková platba 04/2024 570,00 OZ č.470408 1.5.2024 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 6.5.2024 17.5.2024
2024/18 honorár, spolupráca na realizácií výstavy "Józef Rabakowski " v PGU 155,00 ZoD zo dňa 9.4.2024 16.4.2024 Ewa Kruk, Poľsko 3.6.2024 10.6.2024
2024/19 honorár, kurátorske práce spojené s prípravou a realizáciou výstavy " Józef Rabakowski " v PGU 700,00 ZoD zo dňa 9.4.2024 16.4.2024 Lukasz Guzek, Poľsko 3.6.2024 10.6.2024
2024/20 honorár, spolupráca na realizácií výstavy "Józef Rabakowski " v PGU 300,00 ZoD zo dňa 9.4.2024 16.4.2024 Józef Rabakowski, Poľsko 3.6.2024 10.6.2024
2024/21 honorár, odborná prednáška k výstave PMI - vzdelávací program 400,00 Zmluva o vytvorení diela, Licenčná zmluva na použitie diela, Zmluva o vytvorení záznamu umeleckého výkonu a Licenčná Zmluva na použitie záznamu umeleckého výkonu zo dňa 22.4.2024 PhDr. Ľubica Kobová, Praha 3.6.2024 10.6.2024
75/2024 riadková inzercia "Zámer a podmienky nájmu nebytových priestorov" ( 3 x ) 171,60 obj. 38/2024 30.5.2024 46495959: Publishing House, a. s., Jána Milca 6, 010 01 Žilina 11.6.2024 20.6.2024
2024/17 honorár, realizácia 1. časti archívneho a terénneho výskumu " Revízia 2", Stratené sochy Žiliny 1.000,00 ZoD zo dňa 29.4.2024 29.4.2024 Mgr. Michal Chudík, Žilina 21.6.2024 21.6.2024
9/2024 nájom nebytových priestorov 6/2024 688,12 Dodatok č. 1/2024k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.7/2019 3.6.2024 fa vyšlá 37093797: Ing. Alena Voštenáková, A. Bernoláka 2201/24.010 01 Žilina 6.6.2024 21.6.2024

Objednávky 2024

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Suma na objednávke je uvedená vrátane DPH. Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Dátum zverejnenia
1/2024 on-line školenie ISPIN 67,72 9.1.2023 Assseco solutions, a.s., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava 2 Mgr. Miroslava Sikorová 1/2024 školenie 9.1.2023
2/2024 programovanie kódov EZS 39,48 9.1.2023 Teco ZA, s.r.o., Vysokoškolákov 842/48, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 2/2024 programovanie kódov EZS 9.1.2023
3/2024 ochranné osobné pracovné prostriedky v súlade so zákonom č. 124/2006 o BOZP do 100,00 15.1.2024 Ing. Dušan Filimonov ACAPO, Sasinkova 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 3/2024 ochranné osobné pracovné prostriedky v súlade so zákonom č. 124/2006 19.1.2024
4/2024 výmena zdroja kamerového systému 64,68 18.1.2024 Teco ZA, s.r.o., Vysokoškolákov 842/48, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 4/2024 výmena zdroja kamerového systému 19.1.2024
5/2024 maliarska farba biela do 30,00 24.1.2024 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Miroslava Sikorová 5/2024 maliarska farba biela 25.1.2024
6/2024 vypracovanie a dodanie pred-realizačného energetického certifikátu PGUZA do 1690,00 29.1.2024 Hlina s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš Mgr. Miroslava Sikorová 6/2024 vypracovanie a dodanie pred-realizačného energetického certifikátu PGUZA 29.1.2024
6/2024 a oprava vpuste na budove PGU 213,00 31.1.2024 pluma s,r.o., 018 15 Prečín 490 Mgr. Miroslava Sikorová 6/2024 a oprava vpuste na budove PGU 31.1.2024
7/2024 obyčajný certifikát SSl (pgu.sk) od 6.3.2024 do 6.3.2025 46,80 7.2.2024 Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 7/2024 obyčajný certifikát SSl (pgu.sk) od 6.3.2024 do 6.3.2025 7.2.2024
8/2024 toner do tlačiarne HP CF 244 A -2 ks 30,00 8.2.2024 Edis, s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 8/2024 toner do tlačiarne HP CF 244 A -2 ks 8.2.2024
9/2024 ročný prístup do verejnej správy od 12.3.2024 do 11.3.2025 228,00 6.2.2024 Poradca podnikateľa spol s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 9/2024 ročný prístup do verejnej správy od 12.3.2024 do 11.3.2025 8.2.2024
10/2024 toner do kopírky MF 453 dw do 60,00 22.2.2024 Edis, s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 10/2024 toner do kopírky MF 453 dw 22.2.2024
11/2024 tlač promo materiálu pre projekt Nežná rovnováha 20,00 4.3.2024 Printio, s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 11/2024 tlač promo materiálu pre projekt Nežná rovnováha 4.3.2024
12/2024 papierové utierky do 33,00 11.3.2024 Slovpap SK, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 12/2024 papierové utierky 11.3.2024
13/2024 tlač promo materiálov pre projekt Nežná rovnováha (dotlač) do 15,00 14.3.2023 Printio, s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 13/2024 tlač promo materiálov pre projekt Nežná rovnováha (dotlač) 14.3.2023
14/2024 poštové známky 85,00 14.3.2023 Slovenská pošta, Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica Mgr. Miroslava Sikorová 14/2024 poštové známky 14.3.2023
15/2024 farba na panely do výstavných priestorov do 140,00 14.3.2024 Painthouse s.r.o., Pusté 848, 013 22 Rosina Mgr. Miroslava Sikorová 15/2024 farba na panely do výstavných priestorov 14.3.2024
16/2024 maliarska štetka do 32,00 22.3.2024 Admacolor, s.r.o., Teplička nad Váhom 013 01 Mgr. Miroslava Sikorová 16/2024 maliarska štetka 22.3.2024
17/2024 fotopapier na výstavu Józef Robakowski 190,98 26.3.2024 Fotomaterial.sk, Alena Čiffáryová, Vojenská 77, 93401 Levice Mgr. Miroslava Sikorová 17/2024 fotopapier na výstavu Jozef Robakowski 27.3.2024
18/2024 technika k výstave Józef Robakowski 880,00 3.4.2024 Jupiter film, s. r. o.. Jána Milca 771/15 010 01 Žilina ... Mgr. Miroslava Sikorová 18/2024 technika k výstave Robakowski 4.4.2024
19/2024 toner pre administratívne účely do 500,00 4.4.2024 Damedis s.r.o., Višňovského 6, 960 01 Zvolen Mgr. Miroslava Sikorová 19/2024 toner pre administratívne účely 5.4.2024
20/2024 baner v rámci propagácie výstavy Józef Robakowski 72,00 8.4.2024 Tigerprint, s.r.o., Kuzmányho 102/12, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 20/2024 baner v rámci propagácie výstavy Jozef Robakowski 9.4.2024
21/2024 tlač propagačných materiálov k výstave Józef Robakowski 60,00 9.4.2024 Printio, s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 21/2024 tlač propagačných materiálov k výstave Robakowski 9.4.2024
22/2024 návrh a dizajn promo materiálov k výstave Józef Robakowski 250,00 10.4.2024 Marek Mati, Mojš 91, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 22/2024 návrh a dizajn promo materiálov k výstave Robakowski 10.4.2024
23/2024 fotorámiky k výstave Józef Robakowski 78,00 10.4.2024 Jysk s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 23/2024 fotorámiky k výstave Robakowski 10.4.2024
24/2024 inštalačný materiál k výstave Józef Robakowski do 55,00 10.4.2024 Tabačik Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 24/2024 inštalačný materiál l výstave Jozef Robakowski 10.4.2024
25/2024 dovoz diel na výstavu Józef Robakowski do 500,00 10.4.2024 Liptovská galéria umenia P.M. Bohúňa L.M., Tranovského 3, 031 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 25/2024 dovoz diel na výstavu Robakowski 10.4.2024
26/2024 prezutie vozidla ZA 908 GH 40,00 10.4.2024 Autoservis Štefanko, Kragujevská 3753, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 26/2024 prezutie vozidla ZA 908 GH 10.4.2024
27/2024 doména a hosting muzeumintermedii.sk od 6.5.2024 do 5.5.2025 70,00 10.4.2024 Ing. Eva Štípalova-Leafnet, Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina-Závodie Mgr. Miroslava Sikorová 27/2024 doména a hosting muzeumintermedii.sk od 6.5.2024 do 5.5.2025 10.4.2024
28/2024 rám Nielson s príslušenstvom, pvc doska do rámu k výstave Józef Robakowski 101,20 10.4.2024 AMD plus s.r.o., Pod sadom 703/9, 010 04 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 28/2024 rám Nielson s príslušenstvom, pvc doska do rámu 11.4.2024
29/2024 popisky, bannery, matný papier k výstave Józef Robakowski 270,16 10.4.2024 AMD plus s.r.o., Pod sadom 703/9, 010 04 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 29/2024 popisky, bannery, matný papier k výstave Józef Robakowski 11.4.2024
30/2024 zabezpečenie ubytovanie pre účastníkov výstavy Józef Robakowski 719,45 10.4.2024 Truc sphérique, Závodská cesta 3/844, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 30/2024 zabezpečenie ubytovanie pre účastníkov výstavy Józef Robakowski 11.4.2024
31/2024 tlač materiálov na prednášky vzdelávacieho programu nežná rovnováha 100,00 17.4.2024 Printio, s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 31/2024 tlač materiálov na prednášky vzdelávacieho programu nežná rovnováha 18.8.2024
32/2024 ochranné osobné pracovné prostriedky v súlade so zákonom č. 124/2006 o BOZP do 175,00 22.4.2024 Ing. Dušan Filimonov ACAPO, Sasinkova 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 32/2024 ochranné osobné pracovné prostriedky v súlade so zákonom č. 124/2006 o BOZP 24.4.2024
33/2024 nafotenie výstavy Józef Robakowski v PGU 150,00 6.5.2024 Ing. Marek Jančúch, Hollého 410/60, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 33/2024 nafotenie výstavy Józef Robakowski v PGU 7.5.2024
34/2024 tlač plagátov k výstave Giorgio Distefano "Stredomorské stopy" 33,60 10.5.2024 Printio, s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 34/2024 tlač plagátov k výstave Giorgio Distefano "Stredomorské stopy" 13.5.2024
35/2024 tlač banneru k výstave Giorgio Distefano "Stredomorské stopy" 72,00 10.5.2024 Tigerprint, s.r.o., Kuzmányho 102/12, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 35/2024 tlač banneru k výstave Giorgio Distefano "Stredomorské stopy" 13.5.2024
36/2024 toaletný papier, utierky do 68,00 17.5.2024 Slovpap SK, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 36/2024 toaletný papier, utierky 17.5.2024
37/2024 rozetapizovanie rozpočtu stavebných prác z projektovej dokumentácie PGU 828,00 29.5.2024 Hlina s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš Mgr. Miroslava Sikorová 37/2024 rozetapizovanie rozpočtu stavebných prác z projektovej dokumentácie PGU 29.5.2024
38/2024 riadková inzercia "Zámer a podmienky nájmu nebytových priestorov" 171,60 28.5.2024 Publishing house, a.s., Jána Milca 6, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 38/2024 riadková inzercia 29.5.2024
39/2024 úprava videí do výstavy Józef Robakowski 200,00 11.6.2024 Jupiter film, s. r. o.. Jána Milca 771/15 010 01 Žilina ... Mgr. Miroslava Sikorová 39/2024 úprava videí do výstavy Józef Robakowski 11.6.2024
40/2024 opravy strešných vpustí 672,75 11.6.2024 pluma, s.r.o., Prečín 490, 018 15 Mgr. Miroslava Sikorová 40/2024 opravy strešných vpustí 11.6.2024
41/2024 tlač baneru na fasádu PGU k výstave "Multiverzum" 72,00 18.6.2024 Tigerprint, s.r.o., Kuzmányho 102/12, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 41/2024 tlač baneru na fasádu PGU k výstave "Multiverzum" 21.6.2024
42/2024 tlač plagátu k výstave "Multiverzum" 39,60 18.6.2024 Printio, s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 42/2024 tlač plagátu k výstave "Multiverzum" 21.6.2024
43/2024 inštalačný materiál k výstave "Multiverzum" do 35,00 20.6.2024 Tabačik Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 43/2024 inštalačný materiál k výstave "Multiverzum" 21.6.2024