Kultúrnovýchovná akcia v Považskej galérii umenia v Žiline

18. marca 2016 k nám do Považskej galérie umenia v Žiline zavítali deti z Materskej škôlky Andreja Kmeťa15, Žilina v rámci kultúrno-výchovnej činnosti pod vedením pani učiteľky Natálie Kyšovej na dve zaujímavé výstavy.
Jednou z nich bola výstava Ivana Csudaia- ATR INTERPRETANDI ( Umenie interpretácie), kde autor prezentuje kolekciu maliarskej a kresliarskej výtvarnej tvorby. V jeho výtvarných prácach deti najviac zaujal medvedík Teddy, ktorý sa v nich často opakuje.
Na prízemí to zase bolo výstavné dielo Laca Terena pod názvom HATTO. Pod týmto názvom sa skrývajú veľké farebné vajíčka, z ktorých ale vyrastajú rohy rôznych zvierat. Deti toto dielo zaujalo najmä tým, že s nimi mohli rôzne pohybovať.
Svoje inšpirácie následne spracovali vo Workshope vo veľkonočnej tematike pri práci s papierom, kde rôznymi technikami ozdobovali papierové vajíčka. Vyhotovené práce si odniesli do škôlky, kde im ich pani učiteľka vystaví, aby si ich mohli pozrieť aj rodičia.
Deti svojim úsmevom a nadšením prejavili vďačnosť a sľúbili, že sa k nám radi vrátia.

Elena Čečková
kultúrno. výchovná pracovníčka