NOVÉ KÓDEXY v Považskej galérii umenia v Žiline

16.04.2009 o 16.30

Nové kódexy

Považská galéria umenia v Žiline (zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj) Vás pozýva na projekt Nové Kódexy – autorské čítanie.
V rámci svojich sprievodných aktivít, týmto podujatím ponúka možnosť vstúpiť do sveta súčasnej slovenskej beletrie. Na pôde galérie svoju tvorbu predstaví generácia mladých spisovateľov, ktorá sa viac než čitateľne podpísala pod podobu aktuálnej slovenskej poézie a prózy. K prezentácii literatúry neodmysliteľne patrí jej kvalitný prednes, ktorí „zabezpečia“ sami autori. Zo svojej najnovšej tvorby tak budú čítať Peter Šulej, Michal Habaj, Anna Snegina, Mária Ferenčuhová a takisto sa predstaví aj experimentálna textová stratégia Generator X.
Peter Šulej je autorom viacerých básnických zbierok, napríklad: Porno, Kult, Návrat veľkého romantika, Archetypálne leto, Koniec modrého obdobia a sci-fi poviedok Misia a Elektronik Café. Fanúšikom súčasnej literatúry je známy ako zakladateľ vydavateľstva Drewo a srd, ktoré podporuje vydávanie titulov od progresívnych mladých autorov zo Slovenska a zahraničia, a zároveň je šéfredaktorom mesačníka o súčasnej kultúre a umení Vlna. Na motívy básnickej zbierky autora Michala Habaja Gymnazistky vzniklo rovnomenné predstavenie Divadla M.U.T. Spolu s P. Šulejom spolupracovali na realizácii tanečného predstavenia Love in Bilingual Motion (2004).
Zástupkyňa ženskej časti generácie Zuzana Ferenčuhová sa okrem tvorby v oblasti prózy venuje prekladom z francúzskej odbornej literatúry a esejí a je aj redaktorkou časopisu venujúcemu sa a pohyblivému obrazu KINO-IKON. Slovenská ká poetka ruského pôvodu Anna Snegina predstaví výber zo svojej aktuálnych zbierok básní Pas de Deux a Básne z pozostalosti.
Projekt je koncipovaný ako multimediálne podujatie, popri autorskom čítaní bude svoju vizuálnu projekciu prezentovať výtvarník Ján Šicko. Tento mladý autor, absolvent VŠVU v Bratislave, vo svojej tvorbe prepája prvky grafického dizajnu a nových médií. Veľká časť jeho prác je postavená na používaní autorských počítačových programov, kde je obraz vytváraný časovým plynutím a býva súčasťou tanečných, divadelných alebo hudobných predstavení.
Projekt Nové kódexy – autorské čítanie sa začne o 16.30 vo štvrtok 16. apríla 2009 vo veľkej výstavnej sieni Považskej galérie umenia. Pri príležitosti autorského čítania si zároveň bude možné pozrieť aktuálnu výstavu maľby a grafiky Môj svet autoriek Kataríny Macurovej a Andrey Ráchelovej.