Yuri Korec & Co.: NEPRÍBEH (Bariéra) / 18. 6. 2024

Performatívna inštalácia
utorok 18.6. 2024, 15.00 - 19.00 h
Považská galéria umenia, na prízemí, v priestoroch expozície Prvého múzea intermédií
Vstupné (na performance aj do celého prízemia počas trvania performance) zadarmo.

Choreograf Juraj Korec spolupráci s performerkami, performermi a teoretičkou umenia Michaelou Hučko Paštekovou v dlhodobom projekte Vystaviť sa telu skúma vystavovanie živého tela v prostredí galérie cez optiku rôznych (ne)choreografických postupov. Prinavracia pozornosť k telu, avšak nie ako k prostriedku, nositeľovi témy či funkcie, ale k telu ako k objektu pohľadu.

Tanečné telo obyčajne považujeme za nositeľa určitého významu. Či už vedome alebo nevedome, zakaždým sa pokúšame dešifrovať jeho gestá, pózy, pohybové väzby, hľadať príbeh. Telo vystavené v Považskej galérii umenia v Žiline sa však od akejkoľvek interpretácie usiluje oslobodiť. Zbavuje sa identity, emócie, aj vlastného príbehu. Jediné, s čím sa konfrontuje, je neústupná existencia bariéry pred ním. K nej sa po celý čas vzťahuje, ignorujúc akýkoľvek ďalší kontext či divácky pohľad. Túži vzdorovať príbehu. Je to ale vôbec možné? Existuje gesto bez referencie? Pohyb v ne-pohybe? Plynule v bezčasí?

Inštalácia je súčasťou väčšieho celku výskumu ako môže súčasné umenie rozprávať príbeh, ako sa dnes príbehy môžu rozprávať, alebo vystavovať a tancovať. V rámci celku sa v priestoroch Novej synagógy v Žiline, v piatok 21. júna uskutoční premiéra tanečnej performancie Príbeh. Obe diela však existujú paralelne a vidieť jedno, neznamená nevidieť druhé.

Koncept a choreografia: Juraj Korec a Michaela H. Pašteková
Choreografia a performancia: Alexandra Mireková, Silvia Sviteková, Lukáš Bobalik/Eli Hooker/Jakob Jautz
Produkcia: Martin Krištof / Skrzprst, o.z.
Výskum a uvedenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia