100 rokov akad.arch. FERDINAND ČAPKA, 1905-2005

kurátori: Milan Mazúr, Stanislav Toman
16. 06. 2005 – 31. 07. 2005

Výstavu usporiada Zbor Žilincov, Spolok architektov Sloven-ska, Fond výtvarných umení, Považská ga-léria umenia v Žiline a Žilinský samosprávny kraj pri príležitosti nedožitých 100 – tých narodenín architekta – tvorcu, ktorý z plejá-dy architektov stredo-slovenského regiónu zaujíma popredné miesto. Na jeho po-česť sa v tomto re-gió-ne pravidelne ude-ľuje Cena Ferdinanda Čapku za významné realizované architektonické dielo.
Je nositeľom Jurkovičovej ceny (1975) za celoživotné dielo v urbanistickej a architektonickej tvorbe, za čo bol aj menovaný v roku 1985 Čestný člen ZSA.
Na slávnostnej akadémii v Mestskom divadle v Žiline dňa 31. mája 2005 mu udelil Zbor Žilincov Prestížnu cenu génius loci solnensis in memoriam, čím bola ocenená jeho celoživotná tvorba ako i zásluhy o rozvoj mesta Žiliny.