3D-D : grafická tvorba Elišky Skybovej

Kurátorka: Mira Putišová
9. 9. – 17. 10. 2004

Mladá výtvarníčka Eliška Skybová absolvovala Akadémiu umení v Banskej Bystrici na oddelení voľnej grafiky. Na výstave v Považskej galérii umenia bude prezentovať tvorbu z obdobia posledných dvoch rokov. Prvý krát predstaví aj svoju diplomovú prácu. Práce Elišky Skybovej sa nesú v čisto geometrickej línii. Vo svojich grafikách uvažuje o priestore, a najmä o možnostiach, ako jeho základné parametre aplikovať do dvoch dimenzií plochy. Vychádza z reálnych trojrozmerných objektov, ktoré potom vo svojich plošných realizáciách ďalej variuje, otáča, posúva a znásobuje, čím otvára cestu pre vznik veľkého množstva vizuálne podobných zobrazení, pričom však každé z nich je originálom. V jej prácach je možné vystopovať použitie jazyka kinetického umenia, op artu, či konštruktivizmu.