50 rokov výstav umenia Rady Európy

16.5.2006 – 2.7.2006

V Považskej galérii umenia v Žiline bola v podkrovných výstavných priestoroch sprístupnená výstava plagátov, ktoré boli vydané k výstavám umenia uskutočnených pod záštitou Rady Európy od roku 1954 do roku 2005. Výstava kolekcie takmer tridsiatky plagátov sa uskutočňuje pri príležitosti 50. výročia kultúrneho dohovoru, ktorý otvorila Rada Európy v roku 1954 všetkým európskym štátom, či už členským alebo nečlenským krajinám organizácie s cieľom pracovať na plnení zásadných vzdelávacích kultúrnych úloh, výsledkom ktorých, bola aj séria výstav koncipovaná ako pripomienka umeleckého dedičstva, ktoré zdieľajú všetci Európania.
Plagáty s reprodukciami umeleckých diel a so sprievodným textom predstavujú témy jednotlivých výstav od prvej výstavy uskutočnenej v roku 1954 v Bruseli pod názvom „Humanistická Európa“ až po poslednú výstavu „Univerzálny Leonardo“, ktorá predstavila veľkú európsku postavu umenia Leonarda da Vinciho (1452-1519) vo Florencii a v ďalších mestách Európy v roku 2005.
Výstava sa uskutočnila v spolupráci s Informačnou kanceláriou Rady Európy v Bratislave a Informačným miestom Rady Európy v Žiline.