Alexander Trizuljak, Eva Trizuljaková

kurátori: A. Piatrová, M. Mazúr
30.3.2006 – 30.4.2006

EXCELENTNÁ VÝSTAVA EVY A ALEXANDRA TRIZULJAKOVCOV

„Maratón“ výstav v Považskej galérii umenia v Žiline pokračuje atraktívnou výstavou manželov Evy a Alexandra Trizuljakovcov.
Výber z tvorby obdobia rokov šesťdesiatych a sedemdesiatych Alexandra Trizuljaka predstaví Milan Mazúr, výber z textilnej a maliarskej tvorby Evy Trizuljakovej predstaví Alena Piatrová.
Alexander Trizuljak sa narodil v roku 1921 vo Varíne. Na Reálku chodil v Žiline, neskôr študuje na Slovenskej vysokej škole technickej a Pražskej akadémii výtvarných umení, ktorú absolvuje v roku 1949. Jeho tvorba vychádzala z realistického sochárskeho modelovania, ktoré postupne zjednodušuje a prechádza až k znakovo pôsobiacim plastikám. Vytvára súbor konštruktivis-tických plastík a objektov.
Alexander Trizuljak patrí k predstaviteľom moderného slovenského výtvarného umenia, zaslúžil sa o organizáciu medzinárodných sochárskych sympózií a podujatí. Významná je jeho sakrálna tvorba veľmi početná na Slovensku.
Eva Trizuljaková sa narodila v roku 1926 v Bratislave. Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u Jána Mudrocha a Vincenta Hložníka. Jej rozsiahle dielo tvoria olejomaľby a gvaše, pastely, no najmä textilné tapisérie art protis.
Na svojich art protisoch spočiatku stvárňovala postavy z ľudových rozprávok. Inšpiráciou boli aj národné dejiny, kedy zobrazuje veľkomoravských panovníkov. Postupne sa necháva inšpirovať básnickým dielom P. O. Hviezdoslava, neskôr vojnovými hrôzami až prechádza k pokojnej téme Loretánskych litánií.