ANDREJ BARČÍK – AKTY / VLADIMÍR KOMPÁNEK – SOCHY

12. 12. 2002 – 5. 1. 2003
kurátor: Milan Mazúr

Výstava ponúkla pohľad na tvorbu dvoch zo zakladateľov skupiny Mikuláša Galandu: Andreja Barčíka a Vladimíra Kompánka. Andrej Barčík vystavil kolekciu približne štyridsiatich ženských aktov, ktorých tvorbe sa priebežne venuje už od 60. rokov. Drevené, bronzové a epoxidové plastiky Vladimíra Kompánka boli na výstave zastúpené prierezovo – od prác zo 60. rokov až po jeho aktuálne diela. Výstava zároveň prezentovala aj novú publikáciu o aktoch Andreja Barčíka s textom výtvarného teoretika Radislava Matuštíka a diár s reprodukciami prác Vladimíra Kompánka.