Andrej Barčík – spomienková výstava ku nedožitým 80. narodeninám

03.07.2008 – 04.07.2008
Kurátor: Milan Mazúr

Spomienka na Andreja Barčíka

Považská galéria umenia v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na Spomienkový večer a vernisáž výstavy pri príležitosti nedožitých 80. narodenín Andreja Barčíka. Autor bol zakladateľom skupiny Mikuláša Galandu, združujúcej výtvarníkov, ktorí sa vo svojej tvorbe snažili zodpovedajúco zúročiť odkaz slovenskej výtvarnej moderny a zároveň adekvátne reagovať na aktuálne tendencie v umení. Tvorba Andreja Barčíka prešla viacerými vývojovými štádiami, no už od začiatku ju charakterizovala snaha o redukciu tvaru a konštruktivistickú skladbu obrazu. V jeho prípade však nejde o typickú redukovanie do základných zobrazení blízkych geometrii – za zjednodušovaním zobrazenia sa dá čítať najmä snaha o nachádzanie podstaty tvaru. Autor sa neskôr oslobodil od vzťahu ku predlohe a hľadal nové možnosti uplatnenia kompozície v zobrazení. Uplatňoval ich najmä v médiu koláže.
Na výstave budú vystavené diela umelca pochádzajúce zo zbierky Považskej galérie umenia v Žiline, predovšetkým však doteraz neprezentované práce z pozostalosti Andreja Barčíka. Na výstave sa organizačne podieľa Považská galéria umenia v Žiline, priatelia a príbuzní autora.