Andrej Barčík

Kurátor výstavy: Milan Mazúr
Vernisáž: štvrtok 25. apríla 2013 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 26.4. – 16.6.2013

Andrej Barčík

Andrej Barčík by sa v tomto roku dožil 85. rokov a pri príležitosti tohto jubilea pripravila Považská galéria umenia autorskú výstavu. A. Barčík (1928 – 2004) patrí medzi najvýznamnejších umelcov 2. polovice 20. storočia v slovenskom výtvarnom umení. Bol jedným zo zakladateľov Skupiny Mikuláša Galandu, v ktorej progresívnym spôsobom nadväzoval na modernu a snažil sa tak rehabilitovať umeleckú tvorbu zničenú dogmatizmom a socialistickým realizmom. Jeho život a tvorba boli vždy spojené so Žilinou, jeho význam však hranice regiónu výrazne prekročil. Venoval sa maľbe, kresbe, grafike a kolážam, vyvinul viacero autorských techník. Na výstave v PGU je prezentovaný prierez jeho celoživotným dielom.
Výstava sa uskutočňuje v spolupráci s rodinou autora, s Oravskou galériou v Dolnom Kubíne, so súkromnými zberateľmi, ktorí na výstavu zapožičali diela zo svojich zbierok a zo zbierok v správe Považskej galérie umenia v Žiline.