Andrej REISER – Fotografie

kurátor: Marián Pauer
17.05.2007 – 17.06.2007

Po prvý raz v Žiline
Andrej Reiser sa narodil roku 1949 v Žiline. Po sovietskej okupácii Československa v roku 1968 vycestovala rodina Reiserovcov do Spolkovej republiky Nemecko, kde Andrej Reiser študoval fotografiu na renomovanej škole Folkwang pre dizajn v Essene u profesora Otta Steinerta a Williho Fleckhausa. Jeho diplomová práca o osude transvestitov s titulom „Koho už zaujíma moja bieda“, získala striebornú medailu nemeckého Art-Director-Clubu. V múzeu súčasného umenia Bochumer usporiadali o tom výstavu s jeho fotografiami.
Reiserove fotografie boli publikované v medzinárodne známych časopisoch ako stern, Der Spiegel, FAZ-Magazin, Fortune, Epoca, Merian a mnohých ďaľších. V roku 1987 vydal fotosúbor Portréty známych osobností kultúrneho života z celého sveta. Heineho cesty sú poetické fotografie miest, ktoré súvisia s biografiou spisovateľa. Kniha o hamburskej prostitútke Domenike bola vydaná pätnásťkrát a získala početné ocenenia. V roku 1983 Reiser publikoval vo vydavateľstve Hoffmann und Campe rozsiahlý súbor fotografií Paríža. V nakladateľstve Edition Stemmle vydal aj Divoký východ, knihu o „Východnom bloku“ počas perestrojky. Z mnohých ďalších kníh ešte treba spomenúť Neznáme Slovensko, vydané vydavateľstvom Novart v Bratislave z fotografií autorov Fotoagentúry Bilderberg , ktorú Reiser založil roku 1983 v Hamburgu a v krátkom čase sa stala jedným z najznámejších zoskupení najlepších nemeckých i zahraničných fotožurnalistov v Európe..
Viac ako desať rokov Andrej Reiser predsedá medzinárodnej porote prestížnej súťaže „Czech Press Photo“, ktorá sa koná pod záštitou prezidenta Českej republiky a primátora mesta Praha.
V Považskej galérii umenia sa v kurátorskej koncepcii PhDr. Mariána Pauera po prvý raz predstaví troma cyklami: Posledné dni Leningradu, Domenica a Portréty.