Anton Čierny: One day I decided to make a trip (Song for Europe) Jedného dňa som sa rozhodol, že si urobím výlet (Zahrajže mi Európa)

kurátor: Mira Putišová
15.6.2006 – 23.7.2006

Anton Čierny (1963) vstúpil na scénu začiatkom 90. rokov a jeho tvorba sa v tom období niesla v znamení vytvárania priestorových inštalácií, ďalej realizácií pre konkrétny, často negalerijný výstavný priestor – site specific projektov a neskôr i videoinštalácií a všetky tieto práce spájal ich výrazný post-konceptuálny charakter. Nová, formálne strohejšia tvorba autora, je viac vo forme videa, akcie alebo konceptu. Pohybuje v rovine uvažovania o jedincovi a jeho sociálnom, či spoločenskom statuse a o jeho identite. V poslednom projekte slovenským názvom Jedného dňa som sa rozhodol urobiť si výlet (Zahrajže mi Európa) A. Čierny ďalej rozvíja túto líniu a zaoberá sa fenoménom tzv. „kultúrnej identity“ – príslušnosti jedinca ku „svojej“ kultúre a jej prejavmi v cudzích krajinách. Divákovi na výstave ponúkne komplex krátkych videí, v ktorých uvidí kam vedie mixovanie identít v multikultúrnej Európe. Ich aktéri, pouliční muzikanti z rôznych kútov starého kontinentu, ale aj zo sveta, stoja pred výzvou zahrať pieseň pre Európu – jej hymnu. Autor takto symbolicky nastoľuje otázku, či je možné uvažovať o existencii syntetickej európskej identite.