ANTON ČIERNY / Projekt: 7000 bukov

Projekt 7000 bukov s videodielom pod názvom Fagaceae (2022) je situovaný do oblasti hornej Nitry na miesto s názvom Roboty pri obci Malinová (Cach, Zeche). Lokalita je známa ako ryžovisko zlata, ktoré tam už v stredoveku ťažili nemeckí kolonizátori, ale je možné, že sa tu zlato ťažilo aj skôr. Kamenné duny a kamenné moria sú viditeľné dodnes.
Mnohé obce vznikali na miestach, kde nemeckí kolonizátori vyrúbali les (pravdepodobne prevažne bukový), čo majú niektoré z nich zachytené aj v názve, ktorý obsahuje slabiku -hau (čo znamená vyrúbaním lesa vytvoriť čistinu).
Postava vo videu pohybujúca sa po teritóriu je prostredníkom. Opakovane preskúmava vlastné vedomie, spomienky, prítomnosť, aby vyjavila charakter procesov miesta. Je personifikovaným telom jeho dynamiky a intenzity. A konštantnej túžby po bohatstve – v tomto prípade po zlate. Postava tvorí rhizom myšlienok a pocitov – spolu s pozorovateľom videa, ktorý sa konfrontuje takmer neustále s veľkým detailom tváre v diele s názvom Fagaceae (bukovité).

Vytvorenie diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.