Anton Djuračka 1904 – 1971

26. 2. – 7. 4. 2004
Kurátorka: Klára Kubíková

Výstava realizovaná pri príležitosti 100. výročia narodenia autora ponúkne návštevníkom pohľad na jeho celoživotné dielo. Ťažisko tvorby maliara, kresliara a grafika spočívalo najmä v období tesne po druhej svetovej vojne. Na výstave budú prezentované diela zo zbierok SNG, NG v Prahe a iných slovenských galérií.

Výstava prezentuje jeho tvorbu vo výbere kresieb, grafík a obrazov (1930 – 1970), ktoré sú zapožičané zo Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Galérie mesta Bratislavy, Štátnej galérie v Banskej Bystrici, Slovenskej sporiteľne a zo súkromných zbierok.
Akad. mal. Anton Djuračka sa narodil 22. 2. 1904 v Žiline. Po ukončení štúdií na reálnom gymnáziu a na Obchodnej akadémii v Bratislave, zložil prijímacie skúšky na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V rokoch 1923 – 1930 tam študoval maliarstvo a grafiku u profesorov J. Loukotu, J. Obrovského a M. Švabinského. Už počas štúdia začal vystavovať so Spolkom slovenských umelcov (1926).
Po ukončení štúdií sa usadil v Bratislave. Venoval sa úžitkovej a komornej tvorbe – kresleniu, maľovaniu a grafike. Bol členom Združenia slovenských umelcov (1931), Spolku slovenských výtvarných umelcov (1939 – 1945), Spolku Bohúň (1946) a ZSVU.
Pedagogicky pôsobil na Učňovskej škole v Bratislave (1938) a na gymnáziu v Skalici (1939). V rokoch 1940 – 1943 bol návrhárom a litografom vo firme Tekla v Skalici.
S členmi oddielu výtvarníkov bol na Kryme a v Taliansku (1943 – 1944).
Po oslobodení žil a tvoril v Bratislave. Zomrel 3. novembra 1971. Jeho predčasne uzavreté dielo nezaznamenalo zásadné vývinové premeny, vyvíjalo sa v pokojnom cizelovaní realistického názoru v kresbe, maľbe, grafike a dokonalosti grafických techník.