ARCHITEKT DUŠAN VOŠTENÁK PROJEKTY 2000 – 2014

Koncepcia výstavy: Mgr.art. Lenka Voštenáková
Vernisáž: streda 5. februára 2014 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 6. 2. – 9. 3. 2014

ARCHITEKT DUŠAN VOŠTENÁK PROJEKTY 2000 - 2014

Akademický architekt Dušan Voštenák /nar.1954/, absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave predstavil svoju tvorbu na výstave v Považskej galérii umenia už v roku 2004. Boli to kresby architektúry, modely a prototypy nábytku za obdobie od štúdia, cez pôsobenie ako umelca v slobodnom povolaní v Bratislave, v Žiline, súkromného podnikania v umelecko-remeselných dielňach „Emócia“ a založenia ateliéru spoločnosti Eurodesign v Žiline.
Teraz sa autor zameral na prezentáciu tvorby realizovaných projektov stavieb, architektonických štúdií a autorských originálov nábytku za obdobie pôsobenia v kreatívnom tíme spoločnosti Eurodesign-Ateliér s.r.o./www.eurodesign-atelier.sk/.
Na výstave sú prezentované viaceré projekty. Vzdelávacie centrum mesta Žilina v Gbeľanoch, obytný súbor Krasňany pre zamestnancov a manažérov automobilky Kia, či návrh hotela Diplomat v Rajeckých Tepliciach.
Dušan Voštenák je aj autorom nadstavby budovy Považskej galérie umenia v Žiline. V roku 2009 tu bola otvorená stála expozícia Vincenta Hložníka /cena Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR. 2010/.
Ďalšími prezentovanými projektami sú návrhy verejného priestoru Mariánskeho námestia s historickými fasádami domov, ktoré autor rešpektuje ako národné kultúrne pamiatky, štúdia Campusu lekárskej fakulty v Martine, ktorá reaguje na chirurgické rezy do terénu, návrh hotela Hory na pozemku pod Sokolím vo Vrátnej doline, či autorská realizácia muzeálnej expozície Rub a Líc peňazí v Múzeu mincí a medailí v Kremnici /cena Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR. 2005/ a ďalšie.

Počas dvojročného pôsobenia autora na mestskom úrade na poste architekta mesta Žilina občania zaznamenali aktivity oddelenia architektúry . Prirodzená potreba riešiť drobné problémy v meste priniesla nápad osloviť kolegov na spoluprácu nielen pri mestských zásahoch, ale aj pri architektonických súťažiach Centrum Rudiny 1, Hájik – západ a organizovaní workshopu Revitalizácia železničného uzla Žilina.
Výsledky workshopu boli prezentované na medzinárodnom festivale architektúry „Architecture week, Praha 2012“ . Kresby vízií mesta Žilina sú poznamenané snom o identite mesta, kde po rekonštrukcii železničných tratí okolo rieky Váh sa uvoľnia pozemky na vybudovanie športového areálu medzinárodných kvalít pre konanie Olympijských hier.

Architektúra je pre Dušana Voštenáka služba a stavebné projekty sú návod na použitie pre zmyselnú potrebu klienta v konzumnej spoločnosti. Individuálny prístup k projektom a hľadanie podstaty potrieb klienta vedie k nekonečným rozhovorom, kedy spoločne vzniká scenár ušitý na mieru.
Počas trvania výstavy si autor presťahuje ateliér do výstavných priestorov a bude k dispozícii na komentované prehliadky.

Súčasne s otvorením výstavy Akademický architekt Dušan Voštenák projekty 2000- 2014 bude aj otvorenie putovnej výstavy všetkých projektov prihlásených do súťaže Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR. 2013.
Súťažná porota vybrala tri nominované diela z ktorých po obhliadke boli v každej kategórii vybraté víťazné projekty.
Súťaže sa môžu zúčastniť členovia Slovenskej komory architektov a projekty musia byť realizované za posledné dva roky.