ARTTEX – výber zo súčasnej textilnej tvorby

Výber diel súčasnej textilnej tvorby
kurátor: Milan Mazúr
29.03.2007 – 06.05.2007

Vo štvrtok 29. marca 2007 o 17,00 hod. bude vo veľkej výstavnej sieni Považskej galérie umenia v Žiline slávnostnou vernisážou otvorená pozoruhodná výstava súčasnej textilnej tvorby v oblasti netkanej tapisérie pod registrovanou značkou Arttex.
Arttex je jeden z najnovších druhov výtvarného spracovania textilu spôsobom netkanej textílie, ktorá sa začala realizovať na Slovensku po roku 1995. Považská galéria umenia predstavuje výber tvorby od pätnástich autorov, ktorí sa tomuto druhu venujú v podmienkach slovenskej výtvarnej tvorby s presahom výstav na zahraničnej výtvarnej scéne.
Návštevníci galérie sa stretnú i s novým smerovaním textilných výtvarníkov združených v Klube textilných výtvarníkov ARTTEX, ktorí svoju tvorbu predstavujú v nových dimenziách nielen ako klasického textilného závesového obrazu, ale aj iných možnostiach a kontextoch, ako sú textilný objekt, inštalácia, módne artefakty a scénografické motívy.
Výstavu v spolupráci s Klubom textilných výtvarníkov ARTTEX pripravili pracovníci Považskej galérie umenia v kurátorskej koncepcii Milana Mazúra.