Bez hraníc / No Borders : BWA Bielsko – Biala, MÚ B. Biala

kurátor: Milan Mazúr
27.7.2006 – 08.10.2006

Mestský úrad v Bielsko – Biala, Mestský úrad Žilina, Galéria fotografie B&B v Bielsko – Biala a Považská galéria umenia v Žiline v rámci programu pohraničnej spolupráce Phare CBC riadeného spoločnosťou Región Beskidy zorganizovali medzinárodnú súťaž fotografie Bez hraníc / No Borders. Súťaž bola vyhlásená vo februári 2006. Cieľom projektu bola propagácia fotografie ako umenia a povzbudzovanie všetkých zaoberajúcich sa fotografiou ku tvorbe nových, umelecky hodnotných prác, ako i nadväzovanie spolupráce umeleckých inštitúcií z oboch strán poľsko – slovenských hraníc s dôrazom na kontakty partnerských miest (ale aj miest v celej Európe). Projekt poukazuje na univerzálnosť odkazu, ktorý v sebe nesie fotografia. Súťaž bola určená všetkým bez akýchkoľvek obmedzení. Do projektu sa zapojilo viac sto autorov z krajín ako: Poľsko, Česká republika, Slovensko, Azerbajdžan, Rusko, Ukrajina, Chorvátsko, Dagestan, Azerbajdžan, Litva, Lotyšsko či Bielorusko. V galérii je prezentovaný výber tých najlepších prác od približne päťdesiatich fotografov. Divák môže uvidieť i víťazné a ďalšie ocenené fotografie v jednotlivých kategóriách, o ktorých rozhodla medzinárodná jury. Výstava Bez hraníc mala premiéru v poľskej Galérii fotografie B&B v Bielsko – Biala a žilinská výstava v PGU je jej prezentáciou na Slovensku.

The project No Borders was consisting in organizing an open contest of photographs showing through photographic art the cultural diversity of the Europe including the Polish and Slovak culture. The contest resulted in a collection of photographs which were popularised through exhibitions in both countries and published in the form of an album under the title In Europe.The objective of the project was to establish a sustainable network of cross-border cooperation between the towns of Bielsko-Biała (the Republic of Poland) and Żilina (the Slovak Republic) as far as cultural exchange is concerned. The cooperation involved local institutions popularising culture as well as the inhabitants of the above-mentioned towns willing to participate in the cultural life their communities. In project No Borders have participated more tham hundred photographers from folloving countries: Poland, Czech Republic, Slovakia, Russia, Belarus, Ukraine, Croatia, Republic of Dagestan, Latvia, Lithuania, Azerbaian Republic and another. Museum of art also offers to see winners’ pthotographies. Exhibition No borders was opened in Polish Gallery of Photographie B&B in Bielsko – Biala and exhibition in Museum of Art in Žilina is the first prezentation in Slovakia.